Sierpińského trojúhelník

(přesměrováno z Sierpinského trojúhelník)

Sierpińského trojúhelník je fraktální útvar vytvořený rekurzivním vykreslováním rovnostranných trojúhelníků. Jmenuje se tak podle Wacława Sierpińského, polského matematika, který ho v roce 1915 poprvé popsal.

Sierpińského trojúhelník (přiblížení 7. rekurze)

Platí, že pro každý bod Sierpińského trojúhelníku je bodem útvaru i geometrický střed tohoto bodu a (libovolného) vrcholu Sierpińského trojúhelníku.

Sierpińského trojúhelník má fraktální dimenzi rovnou .

Prostorovým zobecněním je tzv. Mengerova-Sierpińského houba.

Sierpińského trojúhelník vzniká rekurzivním postupem, kdy se z rovnostranného trojúhelníku odstraní středový trojúhelník, tvořený spojnicemi středů stran. Postup se opakuje u každého ze zbývajících tří rohových trojúhelníků.

Alternativní postup tvorby

editovat

Podobu Sierpińského trojúhelníku po konečném počtu rekurzivních kroků lze získat vybarvením trojúhelníků v předpřipravené síti o požadované velikosti. V síti uvažujeme pouze trojúhelníky orientované vrcholem nahoru. První buňka na vrcholu trojúhelníku je obarvená. V další řadě se pro každou buňku kontroluje, zda v buňkách nad ní (vpravo nad, vlevo nad) je právě jedna z těchto buněk obarvená, v takovém případě bude testovaná buňka také mít barvu. Pokud ne, zůstane bez barvy.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat