Shockleyova rovnice

rovnice voltampérové charakteristiky ideální diody

Shockleyova rovnice (též Shockleyho) je rovnicí voltampérové charakteristiky ideální diody. Platí jak pro propustný, tak i pro závěrný směr. Je pojmenovaná podle Williama Shockleyho, který ji jako první odvodil. Vyjadřuje celkový proud PN přechodem.

William Bradford Shockley, vynálezce tranzistoru, po němž nese rovnice jméno

Tvar rovnice

editovat
 • V základním tvaru, kdy vyjadřuje proud jako funkci napětí:
  •  ,[1] kde
   • i - proud přechodem
   • u - napětí přiložené na přechod
   • I0 - saturační proud
   • UT - teplotní napětí
  • Propustný směr:  
  • Závěrný směr:  
 
Běžný průběh V-A charakteristiky diody, na vodorovné ose je vyznačena hodnota difúzního napětí

Saturační proud

editovat
 • Roste s plochou přechodu a jeho teplotou
 • Klesá se šířkou zakázaného pásu a s koncentrací akceptorů a donorů
 •   ,[1] kde
  • qelementární náboj (= 1,602 176 634×10−19 C)
  • A – plocha přechodu
  • Dn , Dp – difúzní koeficient
  • Ln , Lp – střední difúzní délka minorit. nosičů
  • NA , ND – koncentrace donorů a akceptorů
  • ni – vlastní (intrinsická) koncentrace

Teplotní napětí

editovat

Reference

editovat
 1. a b PN přechod [online]. Masarykova univerzita [cit. 2022-08-26]. Dostupné online. 
 2. ŠRUT, Martin. Knihovna prvků s vlastním ohřevem pro PSpice. Brno, 2011 [cit. 2022-08-26]. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Vedoucí práce prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka. Dostupné online.
 3. RUBÁŠ, Ladislav. Přípravek pro měření dynamických charakteristik diod. Plzeň, 2016 [cit. 2022-08-26]. Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta elektrotechnická. Vedoucí práce Ing. Tomáš Blecha, Ph.D.. Dostupné online.

Související články

editovat