Shapefile

Shapefile nebo anglicky Esri Shapefile je datový formát pro ukládání vektorových prostorových dat pro geografické informační systémy. Je vyvinutý a řízený firmou Esri jako otevřený formát pro datovou interoperabilitu mezi Esri a ostatními softwarovými produkty.

Shapefile
Simple vector map.svg
Přípona souboru .shp, .shx, .dbf
Tvůrce Esri

Shapefily prostorově popisují geometrické body, linie a plochy: v mapách mohou například reprezentovat výšky, vrstevnice a lesy. Každý prvek pak může obsahovat atributy, které daný prvek popisují. Shapefile ukládá netopologickou geometrii a atributovou informaci pro prostorové prvky v jedné datové sadě. Geometrie prvku je ukládána v podobě vektorových souřadnic. Jeho velkou výhodou oproti jiným datovým zdrojům je rychlé vykreslování a možnost editace.

Technická specifikaceEditovat

Shapefile povinně obsahuje hlavní soubor, indexový soubor a atributovou tabulku dBase IV. Kromě těchto souborů může dále obsahovat doplňkové soubory.

Hlavní souborEditovat

Hlavní soubor *.shp je soubor, kde je každý záznam popisován seznamem lomových bodů v určených souřadnicích.

Indexový souborEditovat

Indexový soubor *.shx propojuje prvek v hlavním souboru se záznamem v atributové tabulce.

Databázový souborEditovat

Databázová tabulka dBase *.dbf obsahuje atributy jednotlivých prvků, kdy každý záznam v tabulce odpovídá jednomu prvku.

Zásady pojmenováníEditovat

Název musí začínat alfanumerickým znakem (a-Z, 0-9) a následovat může 0 až 7 znaků (a-Z, 0-9, _, -). Například: lesy.shp, lesy.shx, lesy.dbf

Povinné souboryEditovat

  • .shp
  • .shx
  • .dbf

Doplňkové souboryEditovat

  • .prj – soubor ukládající informaci o souřadnicovém systému a projekci. Popis projekce pomocí prostého textu.
  • .qix, .sbn a *.sbx – prostorové indexy prvků
  • .atx – atributový index pro dbf soubor
  • .shp.xml – metadata ve formátu XML, podle zvoleného standardu
  • .cpg – využití specifikované kódové stránky (jen pro .dbf), pro správnou identifikaci znaků