Nivelační bod

bod o známé výšce, určený geometrickou nivelací

Nivelační bod je geodetický bod, který slouží jako vztažný bod pro výšková měření. Jednotlivé body propojené měřením tvoří nivelační sítě, rozdělené dle přesnosti na jednotlivé řády.

Nivelační bod v Dobříni

Výška editovat

U každého bodu je evidována nadmořská výška určená metodou zvanou nivelace. Výška je uvedena v metrech, obvykle s přesností na tři desetinná místa a je uvedena v dokumentaci, kterou v České republice spravuje Zeměměřický úřad (ZÚ) nebo katastrální úřad (KÚ) v příslušném okrese.

Výška je vztažena k hladině moře, v Česku ke střední hladině moře Baltského (systém Bpv = Baltský po vyrovnání).

Do roku 2000 bylo možné užívat i Jadranský výškový systém, vztažený ke střední výšce Jaderského moře (mareograf na molu Sartorio). Výška v systému Jadran byla přibližně o 0,4 m výše než v systému Bpv.

Nejznámější výškový bod I. řádu (nejvyšší přesnost) je Locus perennis u Lišova v okrese České Budějovice.

Dokumentace editovat

Dokumentace obsahuje i místopisné údaje bodu, aby bylo možné bod nalézt, způsob stabilizace (obvykle čepová značka), číslo bodu v nomenklatuře nivelačního tahu a umístění značky na objektu.

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • ČÁBELKA, [Miroslav]. Seminář z geoinformatiky. Měření výšek. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie,
  • ČÁBELKA, Miroslav a JAKL, Michal. Do Přírody! Geoinformation Mobile Application. Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 2017, roč. 52, č. 2, s. 249–257. ISSN 0300-5402.
  • Geodézie – nivelace. Měřičské body a souřadnocové systémy. [České Budějovice: Střední průmyslová škola stavební České Budějovice. 2012] Dostupné z: https://www.stavarna.com/download2/2299_2451_cs_nivelace-mericske_body,_vyskovy_system.pdf
  • SLÁDKOVÁ, Dana. Měření výšek: učební texty. Ostrava: Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geodézie a důlního měřictví, 2002. 18 s.

Související články editovat

Externí odkazy editovat