Seznam zkratek dřevin

seznam na projektech Wikimedia

Zkratky dřevin podle ČSN 01 3610 - Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu, kapitola 6.2.1

Dřeviny mírného pásmaEditovat

Jehličnaté dřeviny
Listnaté dřeviny

Tropické dřevinyEditovat