Seznam pražských rabínů

seznam na projektech Wikimedia
Třebíč Ghetto - Davidsstern.jpg
Bývalý vrchní rabín Karol Sidon

Toto je seznam rabínů pražské židovské obce.

Jména uvedená tučně znamenají, že daná osoba byla také vrchním rabínem, roky v závorce značí dobu života.