Seznam pražských rabínů

seznam na projektech Wikimedia

Toto je neúplný seznam rabínů pražské židovské obce.

Bývalý vrchní rabín Karol Sidon

Seznam rabínů editovat

Jména uvedená tučně znamenají, že daná osoba byla také vrchním rabínem, roky v závorce značí dobu života.