Seznam potenciálně obyvatelných exoplanet

seznam na projektech Wikimedia

Seznam potenciálně obyvatelných exoplanet je seznam nedávno objevených exoplanet, založený na katalogu Habitabilních exoplanet (HEC) a dat NASA. Kvůli úrovně dnešních technologií je omezený kvalitou a přesností dat. Ačkoliv se hovoří o „potenciálně obyvatelných“, člověk by na nich bez ochranného skafandru nebyl schopný přežít.[1][2]

Potenciálně obyvatelná exoplaneta je planeta mimo naši sluneční soustavu, která není plynnou a má teoreticky vhodné podmínky pro vznik mimozemského života, byť i velmi primitivního. Míru obyvatelnosti ovlivňuje nesčetné množství faktorů a jejich vzájemné spolupůsobení. Hlavním kritériem je, aby se těleso nacházelo v tzv. obyvatelné zóně (ekosféře), tedy v takové vzdálenosti od mateřské hvězdy, aby se voda na povrchu udržela v kapalném skupenství. Mezi další faktory patří například množství přijímaného záření, přítomnost atmosféry (plus její složení), spektrální typ mateřské hvězdy aj.

Po přezkoumání údajů se v roce 2015 došlo k závěru, že mezi tři nejvhodnějšími kandidáty patří: Kepler-62f, Kepler-186f a Kepler-442b.

Legenda pojmůEditovat

 • Planeta - Katalogové označení planety.
 • Hmotnost (M⊕) - Hmotnost planety v jednotkách Země. Jedná se o hrubý odhad.
 • Poloměr (R⊕) - Poloměr planety v jednotkách Země.
 • Zářivý tok (F⊕) - Množství energie, kterou přijímá planeta od své mateřské hvězdy v jednotkách Země.
 • Teplota (°C) - Teoretická teplota na povrchu planety. Jedná se o hrubý odhad, jelikož závisí na přítomnosti atmosféry, její hustotě, složení, proudění aj.
 • Doba oběhu (pozemské dny) - Doba, za kterou planeta svojí mateřskou hvězdu oběhne.
 • Vzdálenost (ly) - Vzdálenost exoplanety od Země. 1 ly je vzdálenost, kterou světlo při své rychlosti ~300 000 km/s uletí za jeden pozemský rok. Pro příklad: Země je od Slunce vzdálená 8 světelných minut, Pluto 5 světelných hodin a nejbližší hvězdný systém (Proxima Centauri) 4,22 světelných let. Průměr celé naší Galaxie činní 150–200 tisíc světelných let.
 • Rok objevu - Rok, kdy byla planeta objevená.
 • Hvězda - Katalogové označení mateřské hvězdy.
 • Souhvězdí - Pozorována ze Země, tedy do kterého souhvězdí spadá mateřská hvězda.
 • Typ hvězdy - Spektrální klasifikace. Slunce patří do třídy G. Do třídy K a M patří menší, chladnější a déle žijící hvězdy. Naopak do třídy F, A, B a O patří větší, teplejší a krátce žijící hvězdy. Ty pro vznik života a pro jeho další vývoj nejsou vhodné kvůli svému staří: F - 1 miliarda let, O - 10 milionů let (život na Zemi potřeboval 3,5 miliardy let, aby se vyvinul do dnešní formy).
Přehled obyvatelných planet a jejich mateřských hvězd.
 
Potvrzené exoplanety v obyvatelné zóně.
(Kepler-62e, Kepler-62f, Kepler-186f, Kepler-296e, Kepler-296f, Kepler-438b, Kepler-440b, Kepler-442b)
 
Potvrzené exoplanety v obyvatelné zóně, přiřazené ke spektrálnímu typu své mateřské hvězdy.

SeznamEditovat

Seznam exoplanet v obyvatelné zóněEditovat

Je seznam planet, jež se zřejmě nacházejí v obyvatelné zóně. Hodnoty jsou pro lepší orientaci na barevném pozadí. Čím je daná hodnota bližší té pozemské, tím je zelenější. Neplatí však u sloupce "Typ hvězdy".

Planeta Hmotnost (M⊕) Poloměr (R⊕) Zářivý tok (F⊕) Teplota (°C) Doba oběhu (dny) Vzdálenost (ly) Rok objevu Mateřská hvězda Souhvězdí Typ hvězdy Zdroje
Země 1,00 1,00 1,00 13,85 365 0 - Slunce - G2V -
Proxima Centauri b ≥ 1,27 1,1 0,65 -39 11,19 4,2 2013 Proxima Centauri Kentaur M6Ve [3][4][5][6]
Gliese 667 Cc ≥ 3,8 1,5 0,88 4 28,14 23,62 2011 Gliese 667 C Štír M3V [7][8]
Kepler-442b 2,3 1,34 0,7 -40 112,31 1 291,6 2015 Kepler-442 Lyra K?V [9]
Kepler-452b 4,7 1,57 1,11 -8 384,8 1 402 2015 Kepler-452 Labuť G2V [10][11][12][13]
Wolf 1061c ≥ 4,3 1,6 1,36 2 17,9 13,8 2015 Wolf 1061 Hadonoš M3V [14][15][16][17]
Kepler-1229b 2,7 1,4 0,49 -60 86,8 769 2016 Kepler-1229b Labuť M?V [18]
Kapteyn b ≥ 4,8 1,6 0,43 -68 48,6 13 2014 Kapteynova hvězda Malíř sdM1 [19][20]
Kepler-62f 2,8 1,41 0,39 -29 267,291 1 200 2013 Kepler-62 Lyra K2V [21][22][23][24]
Kepler-186f 1,5 1,17 0,29 -85 129,95 561 2014 Kepler-186 Labuť M1V [25][26][27][28]
Luyten b 2,89 - 1,06 -24 18,65 12,36 2017 Luytenova hvězda Malý pes M3.5V [29][30][31]
Trappist - 1d 0,30 0,78 1,04 -15 4,05 39 2016 TRAPPIST - 1 Vodnář M8V [32][33]
Trappist - 1e 0,77 0,91 0,67 -43 6,1 39 2016 TRAPPIST - 1 Vodnář M8V [34][35][36]
Trappist - 1f 0,93 1,05 0,38 -73 9,2 39 2016 TRAPPIST - 1 Vodnář M8V [37][38][39]
TRAPPIST-1g 1,15 1,15 0,26 -91 12,4 39 2017 TRAPPIST - 1 Vodnář M8V [40][41][42]
LHS 1140 b 6,6 1,43 0,46 -43 25 40 2017 LHS 1140 Velryba M4.5V [43][44][45][46]
Kepler-1638b 6 1,6 1,17 31 259,365 2 491,83 2016 Kepler-1638 Labuť G4V [47]
Teegarden c 1,11 - 0,37 - 11,4 12,58 2019 Teegarden Beran M7V [48]

Seznam exoplanet na kraji obyvatelné zónyEditovat

Je seznam planet, u kterých je vzhledem k jejich zjištěným parametrům menší pravděpodobnost, že se jedná o kamenné planety, jež jsou schopny na svém povrchu udržet vodu v kapalném skupenství.

Planeta Hmotnost (M⊕) Poloměr (R⊕) Zářivý tok (F⊕) Teplota (°C) Doba oběhu (dny) Vzdálenost (ly) Rok objevu Hvězda Souhvězdí Typ hvězdy Zdroje
Kepler-296e 3,3 1,5 1,22 64 34,1 737 2014 Kepler-296 Drak K7V [49]
Kepler-62e 4,5 1,6 1,10 -3 122,4 1 200 2013 Kepler-62 Lyra K2V [50][51]
Gliese 832 c ≥ 5,4 1,7 1 -18 35,7 16 2014 Gliese 832 Jeřáb M2V [52][53]
K2-3d 11,1 1,5 1,46 27 44,6 137 2015 K2-3 Lev M0V [54][55]
Kepler-1544b 6,6 1,8 0,9 -25 168,8 1 138 2016 Kepler-1544 Labuť K2V [56]
Kepler-283c 7 1,8 0,9 -25 92,7 1 741 2014 Kepler-283 Labuť K5V [57]
Tau Ceti e ≥ 3,93 1,6 1,61 12 163 12 2012 Tau Ceti Velryba G8.5V [58][59]
Gliese 180 c ≥ 6,4 1,8 0,79 -34 24,3 38 2014 Gliese 180 Eridan M2V [60]
Kepler-440b 7,7 1,9 1,43 0 101,1 851 2015 Kepler-440 Labuť K6V [61]
Gliese 180 b ≥ 8,3 1,9 1,23 -5 17,4 38 2014 Gliese 180 Eridan M2V [62]
HD 40307 g 7,1 1,8 0,68 -46 197,8 42 2012 HD 40307 Malíř K2.5V [63][64]
Gliese 163 c ≥ 7,3 1,8 0,66 -20 25,6 49 2012 Gliese 163 Mečoun M3.5V [65][66]
K2-18 b 16,5 2,2 0,94 -1 32,9 111 2015 K2-18 Lev M2.8V [67][68]
Kepler-61b 13,8 2,2 1,27 -8 59,9 1 063 2013 Kepler-64b Labuť K7V [69]
Kepler-443b 19,5 2,3 0,89 -26 177,7 2 540 2015 Kepler-443 Labuť K3V [70]
Kepler-22b 20,4 2,22 1,11 -11 289,9 619 2011 Kepler-22 Labuť G5V [71][72]
Gliese 422 b ≥ 9,9 2 0,68 -42 26,2 41 2014 Gliese 422 Lodní kýl M3.5V [73]
K2-9b 16,8 2,2 1,38 26 18,4 359 2015 K2-9 Panna M?V [74]
Gliese 3293 c ≥ 8,6 1,9 0,6 -50 48,1 59 2014 Gliese 3293 Eridan M2.5V [75]
Kepler 298d 26,8 2,5 1,29 -2 77,5 1 545 2014 Kepler 298 Drak K5V [76]
Kepler-174d 14,8 2,2 0,43 -67 247,4 1 174 2014 Kepler-174 Lyra K3V [77]
Kepler-296f 6,1 1,8 0,34 -37 63,3 737 2014 Kepler-296 Drak K7V [78]
Gliese 682 c ≥ 8,7 1,9 0,37 -75 57,3 17 2014 Gliese 682 Štír M3.5V [79]
KOI-4427 b 7,4 1,8 0,24 -94 147,7 782 2015 KOI-4427 Lyra M0V [80]
Kepler-1090b 16,8 2,3 1,2 -6 198,7 2 289 2016 Kepler-1090 Labuť K0V [81]
Ross 128 b ≥ 1,5 1,1 1,38 7 9,87 11,03 2017 ROSS 128 Panna M4V [82][83][84]
HD 20794 e 4,77 - - - 331 20 2017 82 G. Eridani Eridan G8V [85]
Gliese 625 b 2,82 - - - 14,63 21,3 2017 Gliese 625 Drak M2V [86]
HD 219134 g > 10,8 2,4 - 25 94,2 21,35 2015 HD 219134 Kasiopeja K3V [87][88]
Teegarden b 1,05 - 1,15 - 4,91 12,58 2019 Teegarden Beran M7V [89][90]

GalerieEditovat

OdkazyEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku List of potentially habitable exoplanets na anglické Wikipedii.

 1. http://phl.upr.edu/projects/habitable-exoplanets-catalog
 2. https://www.exoplanety.cz/2016/08/08/vysel-katalog-obyvatelnych-exoplanet-od-keplera/
 3. https://www.exoplanety.cz/2016/08/24/exoplaneta-proxima-b/
 4. https://www.exoplanety.cz/2016/08/26/je-proxima-b-obyvatelna/
 5. https://www.exoplanety.cz/2016/10/17/plavky-a-clun-s-sebou-aneb-na-proxime-b-pry-mohou-byt-oceany/
 6. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Proxima%20Centauri%20b/
 7. https://zoommagazin.iprima.cz/novinky/tajemstvi-zeme-vesmiru/video-zit-na-dosud-objevenych-exoplanetach-nikdo-nechtel-jsou-bizarni
 8. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Gliese%20667%20C%20f/
 9. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Kepler-442%20b/
 10. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kepler-452b-je-kandidat-na-zivot-mimo-zemi-rika-astronom/r~2f0b1fc0322711e598af002590604f2e/
 11. https://www.exoplanety.cz/2015/07/24/komentar-kepler-452b-ma-se-zemi-spolecneho-tolik-jako-claudia-schiffer-se-zapasnikem-sumo/
 12. https://www.exoplanety.cz/2018/04/02/fake-planet-potencialne-obyvatelna-kepler-452b-mozna-vubec-neexistuje/
 13. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Kepler-452%20b/
 14. https://www.exoplanety.cz/2015/12/17/podrobnosti-o-vlci-obyvatelne-exoplanete-wolf-1016c/
 15. https://www.stoplusjednicka.cz/halo-je-tam-nekdo-vedci-hledaji-stopy-zivota-na-exoplanete-systemu-wolf-1061
 16. https://www.extrastory.cz/wolf-1061c-je-dalsi-planeta-velmi-podobna-zemi-kde-je-mozny-zivot-a-je-docela-blizko.html
 17. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Wolf%201061%20c/
 18. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Kepler-1229%20b/
 19. https://www.exoplanety.cz/2014/06/04/kapteyn-b/
 20. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Kapteyn%20b/
 21. https://www.exoplanety.cz/2016/06/04/kepler-62f-exoplaneta-kde-oxid-uhlicity-nebude-sprostym-slovem/
 22. https://www.exoplanety.cz/2019/05/16/kepler-62f-vedci-vzkrisili-planetu-kterou-zabil-algoritmus/
 23. https://cdr.cz/clanek/simulace-naznacuji-ze-ve-smeru-souhvezdi-lyry-je-obyvatelna-planeta
 24. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Kepler-62%20f/
 25. https://www.exoplanety.cz/2014/04/18/kepler-186-f-obyvatelna-planeta-nebo-z-nouze-ctnost/
 26. https://www.exoplanety.cz/2014/04/17/kepler-186-f/
 27. https://www.astro.cz/clanky/exoplanety/prvni-zemi-podobna-planeta-v-obyvatelne-zone.html
 28. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Kepler-186%20f/
 29. https://www.exoplanety.cz/2017/03/17/v-souhvezdi-maleho-psa-objevili-druhou-nejblizsi-obyvatelnou-planetu/
 30. https://www.stoplusjednicka.cz/vedci-odeslali-vzkaz-k-blizke-obyvatelne-exoplanete-odpoved-cekaji-za-25-let
 31. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/GJ%20273%20b/
 32. https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-technika-vesmir/21144/trappist-1d-jak-to-tam-vypada-vr-od-nasa.html
 33. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/TRAPPIST-1%20b/
 34. https://www.stoplusjednicka.cz/jedna-planeta-systemu-trappist-1-ma-zelezne-jadro-jako-zeme
 35. https://www.inverse.com/article/51083-scientists-identify-trappist-1e-climate-as-habitable
 36. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/TRAPPIST-1%20b/
 37. https://www.exoplanety.cz/2018/07/05/novinky-o-trappist-1-vedci-revidovali-hmotnosti-planet-muze-byt-osm/
 38. https://sos.noaa.gov/datasets/exoplanet-trappist-1f/
 39. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/TRAPPIST-1%20b/
 40. https://www.exoplanety.cz/2018/12/02/nove-klimaticke-modely-exoplanet-u-trappist-1-nadeje-peklo-i-chlad/
 41. https://sos.noaa.gov/datasets/exoplanet-trappist-1g/
 42. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/TRAPPIST-1%20b/
 43. https://www.stoplusjednicka.cz/astronomove-objevili-nejlepsiho-kandidata-pro-hledani-znamek-zivota
 44. https://www.exoplanety.cz/2017/04/19/lhs-1140b-historicky-objev-potencialne-obyvatelne-exolanety/
 45. https://www.exoplanety.cz/2018/08/06/lhs-1140-blizka-obyvatelna-exoplaneta-povyrostla-pribrala-a-ma-horkou-sestricku/
 46. Archivovaná kopie. www.openexoplanetcatalogue.com [online]. [cit. 2020-02-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-01-19. 
 47. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Kepler-1638%20b/
 48. http://exoplanet.eu/catalog/teegarden's_c/
 49. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Kepler-296%20e/
 50. http://www.livingfuture.cz/clanek.php?articleID=11034
 51. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Kepler-62%20e/
 52. https://www.exoplanety.cz/2016/04/20/gliese-832-obyvatelna-super-zeme-objevena-v-prekladu/
 53. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Gliese%20832%20c/
 54. https://www.stoplusjednicka.cz/exoplaneta-objevena-sondou-kepler-mohla-hostit-zivot
 55. http://exoplanet.eu/catalog/k2-3_d/
 56. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Kepler-1544%20b/
 57. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Kepler-283%20c/
 58. https://www.exoplanety.cz/2012/12/20/tau-ceti-obyvatelna-planeta-ktera-vystoupila-z-mlhy/
 59. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/tau%20Ceti%20e/
 60. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/GJ%20180%20c/
 61. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Kepler-440%20b/
 62. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/GJ%20180%20b/
 63. https://www.exoplanety.cz/2012/11/08/hd-40307-g/
 64. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/HD%2040307%20g/
 65. https://www.astro.cz/clanky/exoplanety/nova-obyvatelna-exoplaneta-u-hvezdy-gliese-163.html
 66. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Gliese%20163%20c/
 67. https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2922056-na-obyvatelne-exoplanete-k2-18b-se-nasla-voda-behem-deseti-let-zjistime-je-li-tam-zivot
 68. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/EPIC%20201912552%20b/
 69. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Kepler-61%20b/
 70. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Kepler-443%20b/
 71. https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/sonda-kepler-objevila-druhou-zemi-zrejme-obyvatelnou/r~i:article:724172/
 72. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Kepler-22%20b/
 73. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/GJ%20422%20b/
 74. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/EPIC%20201465501%20b/
 75. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Gliese%203293%20c/
 76. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Kepler-298%20d/
 77. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Kepler-174%20d/
 78. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Kepler-296%20f/
 79. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/GJ%20682%20c/
 80. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/KOI-4427.01/
 81. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Kepler-1090%20b/
 82. https://www.exoplanety.cz/2017/11/15/ross-128-b-velmi-blizka-exoplaneta-podobna-zemi-s-klidnou-matkou/
 83. Archivovaná kopie. nasvesmir.cz [online]. [cit. 2020-02-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2018-02-21. 
 84. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Ross%20128%20b/
 85. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/HD%2020794%20c/
 86. http://exoplanet.eu/catalog/gj_625_b/
 87. https://www.exoplanety.cz/2017/03/12/hd-219134-nejblizsi-system-az-se-ctyrmi-tranzitujicimi-planetami/
 88. http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/HD%20219134%20b/
 89. https://www.astrovm.cz/cz/pro-navstevniky/aktuality-ak/dve-exoplanety-velikosti-zeme-objeveny-v-obyvatelne-zone-hvezdy.html
 90. http://exoplanet.eu/catalog/teegarden's_b/

Související článkyEditovat