Seznam pomníků z bitvy u Hradce Králové roku 1866, část 1–150

seznam na projektech Wikimedia

  Seznam pomníků z bitvy u Hradce Králové roku 1866

1–150 | 151–300 | 301–474    

Prostor prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové z 3. července 1866 byl vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 208/1996 Sb. prohlášen památkovou zónouAreál bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové“. Evidováno je více než 460 památek, z nichž většina se nachází v této památkové zóně. Nejvíce koncentrovány jsou v lese Svíb.

Při honu 16. listopadu 1888 byl položen základ Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, který měl ustavující schůzi 2. prosince 1888 a začal o pomníky jednotně pečovat. Podobné spolky z dalších východočeských měst zastřešilo Centrální komité a vznikla nadace při odborné škole sochařské a kamenické v Hořicích. V roce 1891 spolek udržoval 227 pomníků ve více než 40 obcích a v následujících letech pracoval na vyhledávání a evidenci dalších pomníků. Také vyzval všechny zúčastněné vojenské jednotky, aby vybudovaly své pomníky, pokud tak ještě neučinily. V roce 1898 bylo v evidenci 319 pomníků, v roce 1901 přesně 400 a v roce 1912 již 419. Zhruba do roku 1914 nabyl soubor dnešního rozsahu. Od roku 1904 vznikalo v místech bojiště turistické značení. Na Chlumu vznikl nejprve strážní domek, pak roku 1899 rozhledna a restaurace a 3. července 1936 byla otevřena expozice Muzea války roku 1866 na Chlumu.

Od roku 1993 je správcem areálu Muzeum východních Čech v Hradci Králové, které spolu s Komitétem pro udržování památek z války 1866 pečuje o památky v celé zóně. Tyto dvě organizace používají ve svých textech jednotné označení památníků evidenčními čísly (cca 1–474).[1]

Seznam hrobů a pomníků z války roku 1866 na bojišti u Hradce Králové, část 1-150 s obrázky pomníků
Pořadí Umístění Fotky
1. Račice nad Trotinou – Pomník rakouského 69. pěšího pluku. Monumentální pískovcový obelisk postavený snad roku 1867. Věnován plukem.
Pomník z války 1866 - č.1.JPG
2. Račice – Hrob rakouského setníka Wilhelma Weila von Weilenfeld od 69. pěšího pluku. Pískovcový jehlanec zdobený vojenskými odznaky. V bezprostřední blízkosti památky je pohřbeno 15 mužů a ostatky 1 muže vyorané u Hořiněvsi. Věnován rodinou.
Pomník z války 1866 - č.2.JPG
3. Hořiněveská bažantnice – Pomník rakouského 40. pěšího pluku. Je to monumentální pískovcový obelisk zdobený plastikami lvů. Pomník zhotovil sochař Loos z Brna. Odhalen 3. 7. 1867. Věnován plukem.
Hořiněveská bažantnice - Pomník rakouského 40. pěšího pluku. Je to monumentální pískovcový obelisk zdobený plastikami lvů. Pomník zhotovil sochař Loos z Brna. Odhalen 3. 7. 1867. Věnován plukem..jpg
 
4. Hořiněveské lípy – Pomník rakouského 57. pěšího pluku. Monumentální obelisk zdobený vojenskými odznaky z roku 1867. Práce M. Ježka z Hradce Králové. Věnován plukem.
Pomník číslo 4.jpg
5. Svíb – Pomník rakouského 12. pěšího pluku. Pískovcový figurální pomník tvořený sarkofágem, na kterém stojí zlomený sloup, o nějž se opírá raněný římský voják. Návrh pomníku vypracoval npor. Schmuttermayer a zhotovil ho M. Ježek z Hradce Králové. Odhalen 6. 7. 1867. Věnován plukem.
Pomník číslo 5.JPG
6. Svíb – Pomník rakouského 47. pěšího pluku a rakouského 20. praporu polních myslivců. Monumentální obelisk z mušlového vápence. Věnován důstojnickými sbory obou jednotek.  
Svíb - Pomník rakouského 47. pěšího pluku a rakouského 20. praporu polních myslivců. Monumentální obelisk z mušlového vápence. Věnován důstojnickými sbory obou jednotek..jpg
7. Svíb – Pomník v místech, kde byl smrtelně raněn rakouský plukovník Carl Poeckh, velitel brigády IV. armádního sboru. Mramorový zlomený sloup.
Pomník7.JPG
8. Sadová – Hrob pruského poručíka Gebharda Ganse šlechtice zu Putlitze od 6. pomořanského pěšího pluku č. 49. Antikizující pískovcový pomník. Věnován důstojníky a úředníky pluku.
Sadová.jpg
9. Holá – Pomník věnovaný pruské 8. pěší brigádě a současně zde pohřbenému rakouskému plukovníku a veliteli 49. pěšího pluku Victoru Binderovi baronu von Bindersfeld. Mohutný žulový balvan s měděnou nápisní deskou.
Pomník 9.jpg
10. Mokrovousy – Malá typová pískovcová pyramida věnovaná 1 pruskému a 2 rakouským vojákům. Stávala asi 300 m od mokrovouského dvora na louce zvané „na rozumě". Přenesena.
Pomníky 10, 174, 175, 176.jpg
první zleva
11. Dlouhé Dvory – Pískovcový jehlanec s vojenskými odznaky věnovaný rakouskému mjr. Romualdu rytíři von Dobrucki od 23. pěšího pluku. Stával v poli mezi Horními Dohalicemi a Dlouhými Dvory u železniční trati. Na dnešní místo přenesen. Věnován důstojníky sboru.
Pomníky-č.-11,-20,21-a-124.jpg
11 Dlouhé Dvory. Pomník rakouského mjr Romualda rytíře von Dobrucki od 23. pěšího pluku.jpg
12. Dohaličky – Hrob 7 rakouských a 25 pruských vojáků. Litinový brabantský (jetelový) kříž na pískovcovém pomníčku – kříž typu č. 12. Tyto pomníky byly osazovány pruským řádem johanitů. Na památce chybné č. 126.
Pomníky-č.-12-a-179.jpg
13. Mžany – Typová pískovcová pyramida věnovaná pruskému dělostřelci Michalazovi.
Pomník 13,244.jpg
14. Všestary – Litinový pomník s vojenskými emblémy rakouského nadporučíka Josefa Wokala od 1. dělostřeleckého pluku. Věnován příbuznými a důstojníky pluku.
Pomníky 14 a 238.jpg
15. Všestary – Malý pískovcový pomník s vysokým ozdobným litinovým křížem věnovaný rakouskému ppor. Ignazi Heydenovi „' od 11. praporu polních myslivců.
Pomníky 15, 128, 129.jpg
16. Hejcmanka – Pomník rakouského 38. pěšího pluku. Vysoký pískovcový kvádrový pomník na vrcholu zdobený plastikou kyrysu a přilby. Na pomníku výčet ztrát pluku v bitvách u Kuřích Vod, Mnichova Hradiště, Jičína a Hradce Králové. Odhalen 7. 4. 1877. Věnován plukem.
Pomníky 16, 17, 289.jpg
17. Hejcmanka – Pískovcový jehlanec s křížem z téhož materiálu rakouského setníka Wenzela Palletze od 34. pěšího pluku. Věnován rodinou. Pomník stával v místech památky č. 302. Přenesen r. 1889.
Pomník 17.jpg
18. Hejcmanka – Ozdobný litinový kříž na pískovcovém soklu. Pomník věnován rodinou rakouskému plukovníku Franzi Bergouovi, veliteli 30. pěšího pluku. Památka přenesena sem po r. 1981 z Rozběřic od čp. 30.
Hejcmanka.jpg
19. Rozběřice – železný kříž na hrobě rakouského setníka Georga Vogela od 55. pěšího pluku. Stával v zahradě usedlosti čp. 35, památka zanikla.
20. Dlouhé Dvory – Jehlanec z leštěné žuly s bronzovým erbem stojící před záklopní hrobní deskou z téhož materiálu. Pomník věnován rakouskému npor. Edmundu von Salemfels od 9. hulánského pluku. Autorem Anton Wasserburger z Vídně. Věnován rodinou.
Pomníky-č.-11,-20,21-a-124.jpg
20 - 1. Dlouhé Dvory, pomník věnován rakouskému npor. Edmundu von Salemfels od 9. hulánského pluku.jpg
21. Dlouhé Dvory – Pískovcový jehlanec, který označoval původní hrob rakouského ppor. Alexandra svob. pána von Bethmann od 4. kyrysnického pluku. Na toto místo přenesen r. 1894 z pole 400 m v. od dlouhodvorského dvora. Ostatky mrtvého exhumovány. Věnován rodinou.
20 a 21. Dlouhé Dvory.jpg
21. Dlouhé Dvory - Pískovcový jehlanec, který označoval původní hrob rakouského ppor. Alexandra svob. pána von Bethmann od 4. kyrysnického pluku.jpg
22. Chlum – Pseudogotický monumentální litinový kříž. Věnoval kníže Max Egon zu Fürstenberg s chotí Leontinou na památku padlých rakouské armády. Kříž odlit ve slévárně Fürstenbergů v Novém Jáchymově. Postaven 17. 12. 1866 a svěcen 12. 5. 1867.
Pomníky-č.-22,-381,-416.jpg
23. Lípa – Pískovcové mauzoleum s kaplí věnované památce padlých rakouských a saských bojovníků. Památka pořízena nákladem barona J. A. Liebiga. Vysvěcena 3. 7. 1867.
Pomník-č.-23.jpg
24. Chlum – Pískovcová socha truchlícího génia na podstavci z červeného mramoru v kostele Proměnění Páně. Byla zřízena péčí Pražského dámského spolku na památku padlých rakouských a saských vojáků a jako připomínka návštěvy zdejšího bojiště císařem Františkem Josefem I. dne 4. 11. 1866. Práce sochaře Emanuela Maxe. Památka postavena roku 1867.
24. Chlum – socha truchlícího génia.jpg
25. Chlum – Vysoký žulový kříž zdobený bronzovou trnovou korunou a na soklu bronzovým erbem. Odpočívá zde rakouský mjr. a křídelní pobočník vrchního velitele Ferdinand hrabě Griinne. Věnován rodinou.
25. Chlum, zde je pohřben rakouský mjr. a křídelní pobočník vrchního velitele Ferdinand hrabě Griinne.jpg
26. Chlum – Pseudogotický pískovcový náhrobek s křížem zdobeným kamenným věncem. Leží zde rakouský gmjr. Ferdinand Poschacher von Poschach velitel brigády od I. armádního sboru. Pohřben zde po exhumaci z hromadného hrobu 24. 4. 1867. Věnován rodinou.
Pomníky-č.-26,25,202.jpg
27. Hořice v Podkrkonoší – Pískovcový pomník s křížem z téhož materiálu na hrobě saského npor. Hanse Wolfa von Wolf od 15. pěšího praporu.
Pomník číslo 27,134,265,255.jpg
Pomník č. 27, 1. zleva
28. Chlum – Na skalce postavený mohutný mramorový kříž je věnován rakouskému setníku Oscaru Beckersovi hraběti zu Westerstettenovi od 46. pěšího pluku. Věnován rodinou.
Pomník28.JPG
29. Chlum – Gotikizující pískovcový pomník (kříž uražen) věnovaný rakouskému ppor. a prapornímu adjutantovi Oscaru Stelzneravi od 34. pěšího pluku. Pomník přemísťován. Věnován rodinou.
Pomník29.JPG
30. Chlum – Pískovcová pyramida věnovaná rodinou rakouskému setníku Ferdinandu Seeligerovi od 4. dělostřeleckého pluku.
Pomník stojí v poli u cesty z Chlumu k Šrámkovu kříži v Rozběřicích.
31. Chlum – Pomník rakouského 46. pěšího pluku. Pískovcový zlomený sloup ozdobený věncem z téhož materiálu. Pomník původně stál na jv. okraje obce. R. 1975 přemístěn na dnešní místo. Věnován plukem. Vysvěcen 30. 6. 1868.
Pomník 31.jpg
32. Chlum – Pískovcová pyramida věnovaná rakouskému ppor. Jaroslavu Jičínskému od 52. pěšího pluku. Věnována rodinou.
Pomník 32.jpg
33. Lípa – Pískovcový pomník s křížem z téhož materiálu věnovaný rakouskému ppor. Florianu von Ivichich od 20. pěšího pluku. Pomník r. 1977 přemístěn k památce č. 193 a r. 1993 instalován na dnešní místo. Věnován rodinou.
Pomník 33.jpg
34. Čistěves – Pomník rakouského 61. pěšího pluku. Monumentální pískovcový obelisk zdobený vojenskými odznaky. Práce M. Ježka z Hradce Králové. Věnován plukem.
Pomník 34.jpg
35. Dohaličky – Litinový kříž na pískovcovém soklu. Pomník všeobecného věnování všem vojákům pohřbeným v obvodu obce zřízený Komitétem roku 1889.
Dohaličky.jpg
36. Neděliště – Pískovcový jehlanec na hrobě rak. setníka Leopolda Matschnina od S l . pěšího pluku. Věnován rodinou.
36. Neděliště - Pomník na hrobě rak. setníka Leopolda Matschnina od 51. pěšího pluku.jpg
37. Neděliště – Pískovcový pomník s křížem (zachováno jen torzo) z téhož materiálu věnovaný rakouskému ppor. Juliu Zichymu hraběti von Vásonyked od 4. kyrysnického pluku. Postaven 21. l 1. 1866. Věnován rodinou.
37. Neděliště -Pomník věnovaný rakouskému ppor. Juliu Zichymu hraběti von Vásonyked od 4. kyrysnického pluku.jpg
38. Neděliště – Vysoký jehlanec ze šedé žuly zdobený vytesaným erbem a kovovým vavřínovým věncem protknutým mečem. Hrob rakouského plukovníka a náčelníka generálního štábu IV. armádního sboru Sigmunda Gertze von Zertin. Původně pohřben u Máslojed. Exhumován a převezen na toto místo 18. 1. 1867. Pomník osazen 3. 6. 1867. Věnován rodinou.
38. Neděliště. Hrob rakouského plukovníka a náčelníka generálního štábu IV. armádního sboru Sigmunda Gertze von Zertin.jpg
39. Neděliště – Pseudogotický pískovcový pomník (kříž na něm stojící uražen) na hrobě rakouského mjr. Morize Eislera od 37. pěšího pluku. Věnován příbuznými. Vysvěcen 18. 10. 1866.
39 - 1. Neděliště - pomník na hrobě rakouského mjr. Morize Eislera od 37. pěšího pluku.jpg
40. Neděliště – Vysoký pískovcový jehlanec věnovaný padlým rakouským vojákům Růženou kněžnou Hohenlohe-Bartensteinovou rozenou hraběnkou 5ternberkovou.
Pomník 40.jpg
41. Neděliště – Pískovcový pomník s ozdobným litinovým křížem na místě hromadného hrobu. Věnovali občané Neděliště.
Pomník 41.jpg
42. Neděliště – Pískovcový jehlanec na společném hrobě rakouského ppor. Antona Kuglera od 64. pěšího pluku a 118 vojáků. Vysvěcen 15. 8. 1867.
Pomník 42.jpg
43. Chlum – Mohutný pískovcový kvádrový pomník rakouského 6. dělostřeleckého pluku. Na jeho vrcholu byla umístěna velká pískovcová plastika dvouhlavého orla. Dnes zničena. Postaven roku 1867 a svěcen 24. 8. téhož roku. Věnován plukem.
Pomník z války 1866 - č.43.JPG
44. Probluz – Pomník věnovaný Sasům zemřelým v polních lazaretech v Přímu, Probluzi a zámku Hrádku u Nechanic. Velká litinová kostka, na níž je umístěna plastika vojenských odznaků z téhož materiálu.
Pomník 44.jpg
45. Probluz – Pomník rakouského 8. kyrysnického pluku. Monumentální pískovcový obelisk. Práce M. Ježka z Hradce Králové. Postaven roku 1866. Věnován plukem.
Pomník 45.jpg
46. Probluz – Pomník rakouského 29. praporu polních myslivců. Monumentální pískovcový obelisk zdobený reliéfy vojenských emblémů. Postaven roku 1867. Věnován praporem.
Pomník 46.jpg
47. Probluz – Mohutná typová pískovcová pyramida na vrcholu s dělovým křížem z téhož materiálu označuje hromadný hrob l30 pruských, 100 saských a 70 rakouských vojáků jakož i 4 pruských důstojníků od 7. westfálského pěšího pluku č. 56. Věnována pruským řádem johanitů.
Pomník 47.jpg
48. Probluz – Vysoký mramorový kříž na žulovém podstavci na hrobě pruského gardového dragouna Leonharda Theodora Gottfrieda Bottchera. Postaven roku 1868. Věnovala matka.
Pomník 48.jpg
49. Probluz – Pomník pruského 1. gardového dragounského pluku. Vysoký mramorový jehlanec. Postaven r. 1868. Věnoval plk. von Barner.
Pomník 49.jpg
50. Probluz – Pískovcový pomník s mramorovým křížem označující hrob saského setníka Franze Wilhelma Damma od 8. pěšího praporu. Věnován manželkou a dětmi roku 1868.
Pomník 50.jpg
51. Probluz – Pomník pruského 7. westfálského pěšího pluku č. 56. Monumentální mramorový obelisk na vrcholu s bronzovou plastikou orlice. Věnován plukem. Vysvěcen 7. 11. 1867.
Pomník 51.jpg
52. Probluz – Pomník pruského 4. westfálského pěšího pluku č. 17. Mohutná pískovcová kostka, na níž stojí zlomený sloup zdobený plastickým věncem. Věnována plukem roku 1867.
Pomník 52.jpg
53. Probluz – Pomník pruského 8. westfálského pěšího pluku č. 57. Mohutný pískovcový kvádrový pomník zdobený vojenskými emblémy. Věnován plukem roku 1868.
Pomník 53.jpg
54. Probluz – Kříž typu č. 12 věnovaný por. Foitzikovi a voj. J. P. Greefovi a F. Semansovi od pruského hohenzollernského střeleckého pluku č. 40. Postaven roku 1867. Věnován pruským řádem johanitů.
Probluz.jpg
55. Probluz – Pískovcová záklopní deska s erbem na hrobě pruského npor. Leopolda von Consbruch od 7. westfálského pěšího pluku č. 56. Deska věnována roku 1867 rodinou.
Levá pamětní deska.
 
56. Probluz – Nízký pískovcový sarkofág na hrobě pruského setníka Otty von Montbart od 7. westfálského pěšího pluku č. 56. Věnován roku 1867 rodinou.
56. Probluz - Nízký pískovcový sarkofág na hrobě pruského setníka Otty von Montbart od 7. westfálského pěšího pluku č. 56. (2).jpg
 
57. Probluz – Pískovcová záklopní deska na hrobě saského npor. Carla Heinricha Fiedlera od 3. praporu myslivců. Pomník postaven roku 1867 rodinou.
Pravá deska
 
58. Probluz – Kříž typu č. 12 věnovaný pruskému npor. Carlu Effnertovi od 7. westfálského pěšího pluku č. 56. Věnován pruským řádem johanitů r. 1866.
58. Probluz - Kříž věnovaný pruskému npor. Carlu Effnertovi od 7. westfálského pěšího pluku č. 56..jpg
 
59. Probluz – Pískovcová záklopní deska na hrobě saského setníka Ernsta Antona von Radke od 3. praporu myslivců. Věnována roku 1866 rodinou.
59. Probluz - Pískovcová záklopní deska na hrobě saského setníka Ernsta Antona von Radke od 3. praporu myslivců..jpg
 
60. Probluz – Monumentální pískovcový obelisk věnovaný padlým saského armádního sboru v bitvě u Hradce Králové. Pomník ozdoben saským znakem, vede k němu schodiště a je obklopen osmi litinovými sloupky, které spojují řetězy. Postaven roku 1867 saským ministerstvem války.
Pomník č. 60.jpg
61. Dolní Přím (A, B, C) – Soubor památek skládající se ze žulového balvanu a dvou žulových medailónů. Věnováno saskému pplk. a veliteli 6. pěšího praporu Carlu Erdmannovi von Metzradt a saskému setníkovi Carlu Albertu Eugenovi šlechtici von der Planitz od 8. pěšího praporu. Památky vznikly před rokem 1889 a byly několikrát přemísťovány. Nápisní deska 61D zanikla. Rodinné věnování.
Pomníky 61, 62, 294, 295.jpg
62. Dolní Přím - Pískovcový pomník s křížem z téhož materiálu saského setníka Johanna Heinricha Heckela od 6. pěšího praporu.jpg
62. Dolní Přím – Pískovcový pomník s křížem z téhož materiálu saského setníka Johanna Heinricha Heckela od 6. pěšího praporu. Pomník věnován rodinou roku 1867 a několikrát přemísťován.
63. Horní Přím – Mramorový pomník s křížem z téhož materiálu pruského setníka a adjutanta Carla Ludwiga von Bolschwing od 6. porýnského pěšího pluku č. 68. Postaven roku 1868, Věnován rodinou.
Horní Přím - pomník bitvy u Hradce Králové č. 63 Carla von Bolschwinga.JPG
64. Svatý Alois – Vysoký žulový jehlanec ozdobený medailónem s antickými vojenskými emblémy věnovaný rakouskému mjr. Ferdinandu Freundovi od 8. pěšího pluku. Postaven rodinou padlého patrně již r. 1867. Přenesen.
Horní Přím.jpg
65. Horní Přím – Pískovcová skalka, na níž stojí pískovcový kříž, jehož břevna imitují hrubě otesané klády. Hrob rakouského rytmistra Ernsta rytíře von Lowenthal ze štábu VIII. armádního sboru. Věnován matkou. V hrobě vedle rytmistra odpočívají sem přenesení: 1 saský voják od 3. pěšího praporu, 1 rakouský voják od 74. pěšího pluku a 12 myslivců od rakouského 31. praporu polních myslivců.
Pomník-č.-65.jpg
66. Probluz – Žulový balvan věnovaný saskému npor. a pobočníku 1. pěší brigády Adolfu von Stieglitz. Postaven roku 1867.
66 - 1. Probluz - Žulový balvan věnovaný saskému npor. a pobočníku 1. pěší brigády Adolfu von Stieglitz.jpg
66 - 3. Probluz - Žulový balvan věnovaný saskému npor. a pobočníku 1. pěší brigády Adolfu von Stieglitz.jpg
 
67. Stěžírky – Hrob pruského npor. Augusta Friedricha Wilhelma Bogislawa von Below od 2. porýnského pěšího pluku č. 28 a tří pruských vojáků von Hagen, Neihse a Bacha. Hrob zakryt nízkým pískovcovým sarkofágem a označen pískovcovým pomníkem s křížem. Zhotovil r. 1867 kameník Kofraněk z Hořic. Věnován rodinou.
Pomník č. 67.jpg
68. Hořice – Monumentální pískovcový pomník ve tvaru gotické věže. Je zdoben reliéfem vojenských odznaků. Věnován vojákům raněným v bitvě u Hradce Králové a zemřelým v Hořicích. Postaven roku 1867. Zřízen zásluhou c. k. okresního soudce Eduarda Sponéra z dobrovolné sbírky. Zhotovil Josef Jiříček z Hořic.
Pomník číslo 68.jpg
69. Milovice u Hořic – Mohutná typová pískovcová pyramida na vrcholu s dělovým křížem z téhož materiálu označovala místo hromadného hrobu 30 rakouských a 10 pruských vojáků jakož i dvou milosrdných sester. Pomník přenesen. Věnován pruským řádem johanitů roku 1866.
Pomník označoval místo hromadného hrobu 30 rakouských a 10 pruských vojáků jakož i dvou milosrdných sester.jpg
70. Hrádek – Pískovcový pomník s vysokým litinovým křížem rakouského mjr. Adolfa von Karlowy od 45. pěšího pluku. Zhotovil I. Korosi z Grazu. Věnovala rodina roku 1866.
čtvrtý zleva
71. Hrádek – Pískovcový pomník s vysokým litinovým křížem rakouského ppor. Julia Soppeho od 45. pěšího pluku. Věnovala rodina.roku 1866.
druhý zprava
72. Hrádek – Pomník z hadce s křížem z téhož materiálu saského npor. Woldemara Schulze od 14. pěšího praporu. Věnovala rodina roku 1866. Na pomníku chybné č. 162.
Pomník č. 72 na hřbitově u kostela sv. Jiří v Hrádku.jpg
73. Hrádek – Pískovcový hranolový pomník rakouského ppor. Gustava Strádala od 29. praporu polních myslivců. Věnovala rodina roku 1866.
druhý zleva
74. Hrádek – Pískovcový pomník s křížem z téhož materiálu rakouského npor. Kaspara Vogela ad 31. praporu polních myslivců. Věnovala rodina roku 1866.
první zleva
75. Hrádek – Kříž typu č. 12 pruského vojína J. Schaffse. Věnován pruským řádem johanitů roku 1866.
třetí zleva
76. Jehlický vrch – Pískovcová záklopní deska a malý pískovcový pomník s dělovým křížem označující hrob saského setníka Bernharda Stanislause Canzlera od 6. pěšího praporu. Věnována rodinou roku 1866.
Pomník 76.JPG
77. Nechanice – Mramorový jehlancový pomník rakouského mjr. Ernsta Háfferna rytíře von Saalfeld od 5. praporu polních myslivců. Věnován rodinou roku 1866.
Pomníky 77, 78, 79 a 80.jpg
78. Nechanice – Pískovcový kvádrový pomník (původní kovový kříž uražen) pruského setníka Rudolfa von Bolschwingh od 7. westfálského pěšího pluku č. 56. Věnován plukem roku 1866.
79. Nechanice – Pískovcový kvádrový pomník (původní mramorový kříž uražen) pruského npor. a plukovního pobočníka Reinholda von Massenbach od 3. westfálského pěšího pluku č. 16. Věnován rodinou.
80. Nechanice – Pískovcový kvádrový pomník (původní kříž uražen) rakouského setníka Wilhelma Rebentische od 74. pěšího pluku. Věnován rodinou.
81. Nechanice – Monumentální pískovcový obelisk zdobený reliéfem vojenských odznaků věnovaný rakouským vojákům zemřelým v nechanických lazaretech.
Pomník č. 81.JPG
82. Nechanice – Mohutný pískovcový pylon (tzv. Noélův pomník) zdobený saským znakem věnovaný příslušníkům saského armádního sboru zemřelým v nechanických lazaretech.
Pomník č. 82.JPG
83. Nechanice – Mohutná typová pískovcová pyramida na vrcholu s dělovým křížem z téhož materiálu označující hromadný hrob 67 rakouských, 48 pruských a 34 saských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů roku 1866.
Pomníky č. 83 a 420.JPG
84. Stračov – Mohutná typová pískovcová pyramida na vrcholu s dělovým křížem z téhož materiálu označující společný hrob pruského praporčíka Lea von Liidecke od 2. braniborského granátnického pluku č. 12, 10 rakouských a 16 pruských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů roku 1866.
Pomník 84.jpg
85. Stračovská Lhota – Typová pískovcová pyramida na hrobě 2 rakouských a 2 pruských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů roku 1866.
85 - Stračovská Lhota. Pomník na hrobě 2. pruských a 2. rakouských vojáků.jpg
86. Dub – Pískovcová skála s křížem z téhož materiálu a mramorovou deskou setníka Theodora Hermanna von der Dollen, velitele 6. čtyřliberní baterie od pomořanského pluku polního dělostřelectva č. 2. Věnována plukem. R. 1930 obnovena nákladem hoteliéra Josefa Chmelíka ze Dvora Králové nad Labem.
Pomník z války 1866 - č.86.JPG
87. Pouchov – Mohutný pískovcový gotikizující pomník ve tvaru osmibokého sloupu, na němž je nasazen vysoký litinový kříž ozdobený vavřínovým věncem z téhož materiálu. Pomník je věnován královéhradeckými dámami na památku rakouských a saských vojáků, kteří podlehli svým ranám v nemocnici ve městě. Původně stál za Slezskou branou (vysvěcen 12. 7. 1868). V polovině osmdesátých let 19. století přenesen spolu s ostatky zemřelých na Pouchov.
87. Hradec Králové - Pouchov. Pomník je věnován královéhradeckými dámami na památku rakouských a saských vojáků, kteří podlehli svým ranám v nemocnici ve městě.jpg
88. Lochenice – Pískovcová deska v ozdobném rámu zasazená do vnější strany zdi kostela Narození Panny Marie rakouského npor. Leopolda Vottera od 12. pěšího pluku. Hrob byl dodatečně vysvěcen 10. 11. 1866. V jeho blízkosti pohřbeni dva vojáci od rak. 27. pěšího pluku. Práce hořické školy. Deska věnována plukem.
88. Lochenice. Pískovcová deska na památku rakouského npor Leopolda Vottera od 12. pěšího pluku.jpg
89. Lochenice – Pískovcový pomník s křížem z téhož materiálu. Pomník všeobecného věnování všem vojákům odpočívajícím v obvodu obce Lochenice. Věnován Komitétem. Práce p. Weise.
89. Lochenice, pomník všeobecného věnování.jpg
90. Hněvčeves – Pískovcový pomník s vysokým ozdobným litinovým křížem rakouského setníka Franze Lehnerta od 30. praporu polních myslivců. Rodinné věnování. Původně pomník označoval hrob padlého na starém hřbitově u kostela sv. Jiří. Ve 20. letech byl odcizen, přemístěn na nový hřbitov a osazen na rodinný hrob (dnes je již deska s nápisem „Rodina Čepkova“ sejmuta).
90. Hněvčeves, pomník rakouského setníkaFranze Lehnerta od 30. praporu polních myslivců..jpg
91. Cerekvice – Pískovcový kvádrový gotikizující pomník zdobený reliéfem vojenských emblémů rakouského ppor. Carla Kosaka od 80. pěšího pluku. Věnován rodinou roku 1866.
Pomník číslo 98,93,94,92,91.jpg
92. Cerekvice – Pískovcový kvádrový gotikizující pomník zdobený reliéfem vojenských emblémů rakouského ppor. Eugena Sauera-Csákyho von Nordendorf od 37. pěšího pluku. Věnován rodinou roku 1866.
93. Cerekvice – Pískovcový kvádrový gotikizující pomník rakouského mjr. Eugena Micheliho od 80. pěšího pluku. Věnován rodinou roku 1866.
94. Cerekvice – Pískovcový kvádrový gotikizující pomník zdobený reliéfem vojenských emblémů rakouského npor. a plukovníka adjutanta Josefa Losertha od 80. pěšího pluku. Věnován rodinou roku 1866.
95. Cerekvice – Pískovcová deska s hlavou cherubína (stával u silnice) zasazená do vnější strany zdi hřbitovní kaple sv. Štěpána rakouského ppor. Ferdinanda Wolfa od 51. pěšího pluku. Práce hořické školy. Věnována rodinou.
Pomník číslo 95.jpg
96. Cerekvice – Pískovcová deska zasazená do vnitřní strany hřbitovní zdi rakouského setníka Eduarda Drasche od 47. pěšího pluku. Věnována rodinou roku 1866.
Pomník číslo 96.jpg
97. Cerekvice – Vysoký pískovcový jehlanec původně označující hromadný hrob rakouského ppor. Eugena Sauera-Csákyho von Nordendorf a ppor. Carla Kosaka a 262 rakouských a pruských vojáků zemřelých v lazaretech v Cerekvici. Věnoval pruský řád johanitů. Přemístěn z jiného místa hřbitova.
Pomník číslo 97.jpg
98. Cerekvice – Pískovcový gotikizující pomník s křížem z téhož materiálu rakouského kadeta Heinricha Lunzera od 8. praporu polních myslivců.
pomníky jsou popsány zleva doprava
99. Cerekvice – Pískovcový jehlanec věnovaný pruským důstojníkům, a to por. Carlu Walterovi Fresemu od 4. magdeburského pěšího pluku č. 67, veliteli 10. setniny 2. magdeburského pěšího pluku č. 27, setníku Albertu von Westernhagen, veliteli 4. setniny 2. magdeburského pěšího pluku č. 27, setníku Friedrichu Dietzovi, npor. a pobočníku 13. pěší brigády, Louisu Biberovi od 4. východopruského granátnického pluku č. 5 a šikovateli Baguschovi od 4. magdeburského pěšího pluku č. 67.
Pomník číslo 99.jpg
100. Cerekvice – Pískovcový gotikizující pomník věnovaný pruskému setníku Albertu von Westernhagen od 2. magdeburského pěšího pluku č. 27 a pobočníku 13. pěší brigády Louisu Biberovi od 4. východopruského granátnického pluku č. 5.
Pomník číslo 100.jpg
101. Máslojedy – pískovcový gotikizující pomník s křížem z téhož materiálu rakouského kadeta-šikovatele Carla hraběte Gatterburga od 80. pěšího pluku. Věnováno rodinou. Pomník přenesen. Původně stával u silnice.
Pomník 101.jpg
102. Máslojedy – Pískovcová typová pyramida věnovaná 3 pruským vojákům, a to Richardu Mátzkeovi od 2. dragounského pluku, Eduardu Harzovi od 3. gardového hulánského pluku a Josefu Thieovi od gardových myslivců. Pomník původně stával u silnice.
Pomník 102.jpg
103. Svíb – Pískovcový pomník na vrcholu s koulí z téhož materiálu pruských důstojníků 1. magdeburského pěšího pluku č. 26, a to npor. Julia Ewalda, por. Carla Woykeho a por. Reinholda Millera. Věnován plukem.
Pomník103.JPG
104. Máslojedy – Pískovcový nízký pultový pomník zdobený reliéfem vavřínového věnce rakouského setníka Leopolda von Pinkas od 57. pěšího pluku. Postaven roku 1867. Věnován rodinou. Přenesen.
Pomník 104.jpg
105. Hořiněves – Žulová stéla věnovaná pruskému jednoročnímu dobrovolníkovi svob. Carlu Fiebachovi od slezského pluku polního dělostřelectva č. 6. Původní kříž typu č. 12 nahrazen roku 1908 stávajícím pomníkem zřízeným spolkem ve Vratislavi.
Pomník číslo 105.jpg
106. Hořiněves – Kříž typu č. 12 rakouského ppor. Wilhelma Branda od 13. praporu polních myslivců. Věnován pruským řádem johanitů.
Pomník číslo 106.jpg
107. Hořiněves – Hrob rakouského setníka Rudolfa Unkelháusera von Abenst od 40. pěšího pluku je zakryt pískovcovou záklopní deskou a označen mramorovou deskou s opěrákem. Věnován rodinou.
107. Hořiněves. Hrob rakouského setníka Rudolfa Unkelhausera von Abenst od 40. pěšího pluku.jpg
108. Hořiněves – Pískovcová kostka s křížem z téhož materiálu rakouského ppor. Emila Philippa od 40. pěšího pluku. Věnována rodinou.
Pomník číslo 108.jpg
109. Hořiněves – Pískovcový jehlanec rakouského setníka Arthura Eberana von Eberhorst od 40. pěšího pluku. Věnován rodinou. Původně na hrobě železný kříž, který' zrezivěl a byl roku 1889 nahrazen stávajícím jehlancem. Práce hořické školy.
Pomník číslo 109.jpg
110. Hořiněves – Pískovcová typová pyramida na společném hrobě 30 rakouských a pruských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů.
110. Hořiněves. Společný hrob 30. pruských a rakouských vojáků.jpg
111. Hořiněves- Pískovcová typová pyramida na hrobě čtyř pruských vojáků, a to A. Schmidta, F. Strenezona, A. Gystana a J. Flegera. Věnována pruským řádem johanitů.
111. Hoříněves. Hrob čtyř pruských vojáků.jpg
112. Hořiněves – Mohutná typová pískovcová pyramida na vrcholu s dělovým křížem z téhož materiálu označující hromadný hrob 200 rakouských a 200 pruských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů. Pomník přenesen.
Pomníky 112, 113, 339.jpg
Pomníky č. 339, 113 a 112
113. Hořiněves – Kříž typu č. 12 pruského vojína F. Schulze od gardového sboru. Věnován pruským řádem johanitů.
114. Neděliště – Mohutná typová pískovcová pyramida na vrcholu s dělovým křížem z téhož materiálu (kříž ulomen} na hrobě 345 rakouských a 5 pruských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů.
Pomník 114.jpg
115. Neděliště – Kříž typu č. l2 pruského vojína Jakuba Gabristha od 1. hornoslezského pěšího pluku č. 22. Věnován pruským řádem johanitů.
115. Neděliště - kříž na hrobě pruského vojína Jakuba Gabristha od 1. hornoslezského pěšího pluku č.22.jpg
116. Neděliště – Kříž typu č. 12 pruského svob. G. Linkeho od 1. dolnoslezského pěšího pluku č. 10. Věnován pruským řádem johanitů.
116. Neděliště - pomník pruského svobodníka G. Linkeho od 1. dolnoslezskéhopěšího pluku č. 10.jpg
117. Neděliště – Kříž typu č. 12 pruského vojína Augusta Wernera od 2. pěšího gardového pluku. Věnován pruským řádem johanitů.
117. Neděliště - pomník pruského vojína Augusta Wernera od 2. pěšího pluku.jpg
118. Neděliště – Kříž typu č. 12 pruského vojína Carla Mathesa od pěšího pluku gardy. Věnován pruským řádem johanitů.
116. Neděliště - pomník pruského svobodníka G. Linkeho od 1. dolnoslezskéhopěšího pluku č. 10.jpg
119. Neděliště – Vysoký pískovcový jehlanec zdobený reliéfem palmové ratolesti a vavřínového věnce věnovaný rakouskému setníku Stanislavu Marianskimu ze štábu VI. armádního sboru.
119. Neděliště - pomník věnovaný rakouskému setníku Stanislavu Marianskimu ze štábu VI. armádního sboru.jpg
120. Neděliště – Pískovcová typová pyramida věnovaná čtyřem padlým rakouským důstojníkům. Věnována občany obce.
120. Neděliště - pyramida věnovaná čtyřem padlým rakouským důstojníkům.jpg
121. Probluz – Pískovcová typová pyramida na hrobě 7 pruských, 4 saských a 2 rakouských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů.
Probluz. Pomník na hrobě 7 pruských, 4 saských a 2 rakouských vojáků.jpg
122. Probluz – Deska z břidlice v pískovcovém rámu zasazená do vnější strany zdi kostela Všech svatých saského mjr. Friedricha Otty Hamanna, velitele 15. pěšího praporu.
122. probluz. Pamětní deska saského mjr Fridricha Otty Hamanna, velitele 15. pěšího praporu..jpg
123. Hrádek – Mohutná typová pískovcová pyramida na vrcholu s dělovým křížem z téhož materiálu na hrobě 55 rakouských, 36 pruských a 26 saských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů.
Pomník 123.JPG
124. Dlouhé Dvory- Pískovcová typová pyramida původně označující hrob 30 rakouských a pruských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů. Pomník přenesen.
Pomníky-č.-11,-20,21-a-124.jpg
124. Dlouhé Dvory. Společný hrob 30. pruských a rakouských vojáků.jpg
125. Rozběřice – Pískovcová typová pyramida na hrobě 60 rakouských a 40 pruských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů.
Pomníky 125, 126, 127, 208.jpg
125. Rozběřice. Pomník na hrobě 60. rakouských a 40. pruských vojáků.jpg
126. Rozběřice – Pískovcová typová pyramida věnovaná jednomu pruskému důstojníkovi. Pomník přenesen.
126. Rozběřice. Pomník pruského důstojníka.jpg
127. Rozběřice – Pískovcová typová pyramida na hrobě 30 pruských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů.
127. Rozběřice - Pískovcová typová pyramida na hrobě 30 pruských vojáků.jpg
128. Všestary – Kříž typu č. 12 na hrobě 8 pruských vojáků. Věnován pruským řádem johanitů.
Pomníky 15, 128, 129.jpg
129. Všestary – Kříž typu č. 12 na hrobě 1 pruského vojína. Věnován pruským řádem johanitů.
130. Hořice – Nízký pískovcový pultový pomník rakouského ppor. Adolfa Succovatyho od 73. pěšího pluku. Věnován plukem. Na památce chybné č. 137.
pomníky jsou popsány zleva doprava
131. Hořice – Pískovcový jehlanec rakouského npor. Victora von Mendelényi od 51. pěšího pluku. Věnován plukem. Práce hořické školy.
pomníky jsou popsány zleva doprava
132. Vrchovnice – Pískovcový pomník s vysokým ozdobným litinovým křížem věnovaný 1 rakouskému a 1 pruskému vojínovi Komitétem roku 1889.
Pomník 132.jpg
133. Hořice – Pískovcový antikizující pomník zdobený vavřínovými věnci a plastikou řeckého meče a přilby na hrobě pruského plk. Adolpha Hermanna Gustava von Wietersheim od 6. pomořanského pěšího pluku č. 49. Věnován plukem.
pomníky jsou popsány zleva doprava
134. Hořice – Jehlanec ze syenitu rakouského rytmistra Ludwiga Preisera od 6. kyrysnického pluku. Věnoval kardinál Schonborn, pluk a rodina.
Pomníky 27, 130, 131, 133 - 137, 221, 255, 265, 418, 418.jpg
135. Hořice – Žulový pomník na pískovcovém soklu s křížem z hadce rakouského npor. a adjutanta Lamberta Waltera od 38. pěšího pluku. Věnován plukem.
pomníky jsou popsány zleva doprava
136. Hořice – Pískovcový jehlanec rakouského setníka generálního štábu I. armádního sboru Theodora svobodného pána von Cordon. Věnován rodinou.
pomníky jsou popsány zleva doprava
137. Hořice – nízký pískovcový pultový pomník pruského por. Wilhelma von Ramdohr od 2. magdeburského pěšího pluku č. 27. Na památce chybné číslo 130.
pomníky jsou popsány zleva doprava
138. Svíb – Pískovcová typová pyramida na hrobě prus. por. Eugena Barbenese od 3. magdeburského pěšího pluku č. 66.
Pomník z války 1866 - č.138.JPG
139. Svíb – Pískovcová typová pyramida na hrobě prus. por. Otty Breymanna od 3. magdeburského pěšího pluku č. 66.
139 - Svíb. Pomník na hrobě pruského poručíka Otty Breymanna od 3.magdeburského pěšího pluku č.66..jpg
140. Svíb – Kříž typu č. 12 na společném hrobě 3 důstojníků, 5 poddůstojníků a 87 vojáků od 3. magdeburského pěšího pluku č. 66. Věnován plukem roku 1868.
140 - 1. Svíb - Kříž na společném hrobě 3 důstojníků, 5 poddůstojníků a 87 vojáků od 3. magdeburského pěšího pluku č. 66..jpg
141. Svíb – Pískovcová typová pyramida na společném hrobě pruského por. Carla von Wintzingerode od 3. magdeburského pěšího pluku č. 66, pruského por. Heinricha Kamlaha od 4. magdeburského pěšího pluku č. 67 a čtyř pruských vojáků.
141. Svíb - Pískovcová typová pyramida na společném hrobě pruského por. Carla von Wintzingerode od 3. magdeburského pěšího pluku č. 66, pruského por. Heinricha Kamlaha od 4. magdeburského pěšího pluku.jpg
142. Dub – Pískovcová typová pyramida věnovaná pruskému setníkovi Theodoru Hermannovi von der Dollen, veliteli 6. čtyřliberní baterie od pomořanského pluku polního dělostřelectva č. 2 a třem pruským dělostřelcům.
Pomník z války 1866 - č.142.JPG
143. Bor – Žulový kámen ve tvaru stély na pískovcovém soklu věnovaný padlým 4. východopruského granátnického pluku č. 5, a to poddůstojníku Neumannovi a granátníkům Frietznerovi, Gottschalkovi. Miillerovi, Renowitzkimu a Schreterovi. Původní pískovcová pyramida označující hrob padlých stojící na sv. okraji Břízského lesa byla roku 1908 nahrazena tímto pomníkem zřízeným Spolkem pro udržování válečných pomníků z Vratislavi. Pomník přenesen.
143. Bor - pomník věnovaný padlým 4. východopruského granátnického pluku č. 5, a to poddůstojníku Neumannovi a granátníkům Frietznerovi, Gottscha.jpg
144. Horní Přím – Pískovcová typová pyramida na místě, kde údajně padli rakouský gmjr. a velitel brigády Carl Schulz a jeho pobočník npor. Paul von Moscr. Věnována Komitétem.
Pomník z války 1866 - č.144.JPG
145. Svíb – Pískovcová typová pyramida označující hrob pruského npor. Leopolda Schmidta od magdeburského mysliveckého praporu č. 4.
Pomník145.JPG
146. Svíb – Pískovcová typová pyramida na hrobě 20 rakouských a 8 pruských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů.
Pomník146.JPG
147. Svíb – Pískovcová typová pyramida na hrobě 70 rakouských a pruských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů.
Pomník147.JPG
148. Svíb – Pískovcová typová pyramida na hrobě 40 rakouských a pruských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů.
Pomník148.JPG
149. Svíb – Pískovcová typová pyramida na hrobě 8 rakouských a 2 pruských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů.
Pomník149.JPG
150. Svíb – Pískovcová typová pyramida na hrobě 3 pruských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů.
Pomník150.JPG

Načíst soubor

  Seznam pomníků z bitvy u Hradce Králové roku 1866

1–150 | 151–300 | 301–474    

ReferenceEditovat

  1. Vznik památek a péče o ně Archivováno 3. 4. 2009 na Wayback Machine, Památková zóna Archivováno 3. 4. 2009 na Wayback Machine, Muzeum východních Čech v Hradci Králové,

Externí odkazyEditovat