Seznam pomníků z bitvy u Hradce Králové roku 1866, část 151–300

seznam na projektech Wikimedia

  Seznam pomníků z bitvy u Hradce Králové roku 1866

1–150 | 151–300 | 301–474    

Seznam hrobů a pomníků z války roku 1866 na bojišti u Hradce Králové, část 151–300 s obrázky pomníků
151. Svíb – Pískovcová typová pyramida na hrobě 6 pruských a rakouských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů.
Pomník151.JPG
152. Svíb – Pískovcová typová pyramida na hrobě 4 pruských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů.
Pomník152.JPG
153. Svíb – Pískovcová typová pyramida na hrobě 6 pruských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů.
Pomník153.JPG
154. Svíb, pomník na hrobě 8 rakouských a 6 pruských vojáků.jpg
154. Svíb – Pískovcová typová pyramida na hrobě 8 rakouských a 6 pruských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů.
155. Svíb – Pískovcová typová pyramida věnovaná rakouskému setníku Rudolfu hraběti Walderdorfovi od 4. praporu polních myslivců.
Pomník155.JPG
156. Svíb – Pískovcová typová pyramida věnovaná pruskému vojínovi Richardu Wiegandovi od 2. magdeburského pěšího pluku č. 27.
Pomník156.JPG
157. Svíb – Pomník rakouského 1. praporu polních myslivců.jpg
157. Svíb – Pomník rakouského 1. praporu polních myslivců. Vysoký obelisk z pískovce zdobený reliéfy vojenských odznaků. Návrh vypracoval ředitel hořické školy Vilém Dokoupil a provedl Jan Jandera z Hořic. Věnován praporem a vysvěcen 3. 7. 1889.
158. Svíb – Pomník pruského 4. magdeburského pěšího pluku č. 67. Mohutný pískovcový pylon na vrcholu s dělovým křížem z téhož materiálu. Věnován plukem. Vznikl v 60. letech 19. století.
Pomník158.JPG
159 - 2. Svíb – pomník s dělovým křížem označuje hromadný hrob 400 rakouských a pruských vojáků.jpg
159. Svíb – Mohutná typová pískovcová pyramida na vrcholu s dělovým křížem z téhož materiálu označuje hromadný hrob 400 rakouských a pruských vojáků. Pomník věnovaný pruským řádem johanitů byl postaven roku 1890.
160. Čistěves – Pískovcový trojboký hranol rakouského poručíka Franze von Krácker-Drostmar od 62. pěšího pluku a četných vojáků od rakouského 6. pěšího pluku. Věnován roku 1867 rodinou.
Pomník 160.jpg
161. Dohalice – Mohutný kvádr z červeného mramoru na vrcholu s malým železným křížem rakouského setníka Antona svobodného pána Wolfa von Wachtentreue od 1. pěšího pluku. Věnován rodinou.
Pomník z války 1866 - č.161.JPG
162. Sadová. Pomník patří pruskému pplk. a veliteli 2. praporu 3. gardového granátnického pluku Hermannu von Pannewitz.jpg
162. Sadová – Mohutný pískovcový kvádr s antikizující plastickou výzdobou z téhož materiálu. Na vrcholu pomníku leží krátký řecký meč a vavřínový věnec, na němž je umístěna achajská přilba. Pomník patří pruskému pplk. a veliteli 2. praporu 3. gardového granátnického pluku Hermannu von Panncwitz. Věnován rodinou.
163. Sadová – Pískovcová typová pyramida 6 vojáků.jpg
163. Sadová – Pískovcová typová pyramida 6 vojáků. Věnována pruským řádem johanitů.
164. Sadová. Pomník 9. rakouských a pruských vojáků.jpg
164. Sadová – Pískovcová typová pyramida 9 rakouských a pruských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů.
165. Sadová. Pomník 5. rakouských a pruských vojáků.jpg
165. Sadová – Pískovcová typová pyramida 5 rakouských a pruských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů.
166. Sadová. Pomník 5. rakouských a pruských vojáků.jpg
166. Sadová – Pískovcová typová pyramida 5 rakouských a pruských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů.
167. Sadová. Pomník 2. vojáků.jpg
167. Sadová – Pískovcová typová pyramida 2 vojáků. Věnována pruským řádem johanitů.
168.Horní Přím. Svatý Alois. Pomník věnovaný 146 rakouským a saským vojákům.jpg
168. Svatý Alois – Pískovcový jehlanec věnovaný Komitétem 146 rakouským a saským vojákům.
169 - 2. Milovice. Kříž na hrobě 6 rakouských a 5 pruských vojáků.jpg
169. Milovice – Kříž typu č. 12 na hrobě 6 rakouských a 5 pruských vojáků. Věnován pruským řádem johanitů.
170. Hrádek – Nízký pískovcový pultový pomník pruského por. Hermanna Otty Wilhelma Madelunga od 7. westfálského pěšího pluku č. 56. Věnován rodinou.
třetí zprava
171. Hrádek – Kříž typu č. 12 na hrobě pruského vojína Friedricha Wilhelma Goerdta. Věnován pruským řádem johanitů.
první zprava
172. Probluz – Mramorová záklopní deska na hrobě pruského vojína Johanna Petera Greefa od hohenzollernského střeleckého pluku č. 40.jpg
172. Probluz – Mramorová záklopní deska na hrobě pruského vojína Johanna Petera Greefa od hohenzollernského střeleckého pluku č. 40. Věnována rodinou.
173. Lípa – Pískovcová typová pyramida 2 pruských vojáků. Na pomníku chybné č. 187.
Pomníky 173 a 293.jpg
174. Mokrovousy – Pískovcová typová pyramida věnována 36 rakouským a pruským vojákům.
druhá zprava
175. Mokrovousy – Pískovcová typová pyramida věnována 7 pruským vojákům.
první zprava
176. Mokrovousy – Pískovcová typová pyramida věnována 1 rakouskému důstojníkovi a 10 rakouským a pruským vojákům.
druhá zleva
177. Dohaličky – Pískovcová záklopní deska a vysoký kříž z bílého mramoru označující hrob pruského setníka Arthura Leonhardiho od 3. pomořanského pěšího pluku č. 14.jpg
177. Dohaličky – Pískovcová záklopní deska a vysoký kříž z bílého mramoru označující hrob pruského setníka Arthura Leonhardiho od 3. pomořanského pěšího pluku č. 14. Věnována rodinou. Na pomníku chybné č. 178.
178. Kopaniny – Vysoký litinový kříž pruského setníka Arthura Leonhardiho od 3. pomořanského pěšího pluku č. 14.jpg
178. Kopaniny – Vysoký litinový kříž na pískovcovém podstavci pruského setníka Arthura Leonhardiho od 3. pomořanského pěšího pluku č. 14. Věnován plukem.
179. Dohaličky – Kříž typu č. 12 na hrobě 9 rakouských a 9 pruských vojáků. Věnován pruským řádem johanitů.
Pomníky-č.-12-a-179.jpg
180. Dohaličky – Litinový kříž na hrobě pruského npor. Adolfa Friedricha Fischera od pomořanského pluku polního dělostřelectva č. 2.jpg
180. Dohaličky – Litinový kříž na hrobě pruského npor. Adolfa Friedricha Fischera od pomořanského pluku polního dělostřelectva č. 2. Věnován rodinou.
181. Dohaličky – Kříž na hrobě 28 rakouských a 9 pruských vojáků.jpg
181. Dohaličky – Kříž typu č. 12 na hrobě 28 rakouských a 9 pruských vojáků. Věnován pruským řádem johanitů.
182. Horní Dohalice – Pískovcová typová pyramida věnovaná 7 pruským vojákům od 7. braniborského pěšího pluku č. 60.
napravo
183. Horní Dohalice – Nízký pískovcový pultový pomník s mramorovým medailónem věnovaný pruskému mušketýru Juliu Bóselovi od 3. durynského pěšího pluku č. 71. Postaven roku 1876.
nalevo
184. Horní Dohalice – Pískovcová typová pyramida věnovaná 37 pruským vojákům od 1. durynského pěšího pluku č. 31 a 3. durynského pěšího pluku č. 71.
nalevo
185. Horní Dohalice – pískovcová trojboká pyramida věnovaná 50 rakouským a 75 pruským vojákům.
napravo
186. Horní Dohalice – Pískovcový jehlanec zdobený reliéfem vavřínového věnce a meče 42 pruských vojáků od 6. pomořanského pěšího pluku č. 49. Věnován plukem.
uprostřed
187. Svíb – Litinová nápisní deska umístěná v místě obklíčení a opětného vysvobození pruského gpor. von Fransecky, velitele 7. pěší divize.jpg
187. Svíb – Litinová nápisní deska umístěná v místě obklíčení a opětného vysvobození pruského gpor. von Fransecky, velitele 7. pěší divize. Roku 1901 zřídil Ústřední spolek.
188. Sadová – Pískovcový pomník s vysokým ozdobným litinovým křížem. Pomník všeobecného věnování. Zřízen úředníky bývalého cukrovaru v Sadové.
Pomníky-č.-188,-190,-191-v-.jpg
189. Mžany. Pomník pruského vojína Michalaze.jpg
189. Mžany – Pískovcová typová pyramida pruského vojína Michalaze. Věnována pruským řádem johanitů.
190. Sadová – Pískovcová typová pyramida. Pomník Jana Bednáře, hrobníka ze Mžan, který obětavě ošetřoval raněné vojáky. Roku 1890 věnován Komitétem. Stojí před oploceným hromadným hrobem.
Pomníky-č.-188,-190,-191-v-.jpg
191. Sadová – Mohutná typová pískovcová pyramida na vrcholu s dělovým křížem z téhož materiálu 65 rakouských a pruských vojáků. Pomník zřízen pruským řádem johanitů a péčí úředníků cukrovaru v Sadové.
Pomníky-č.-188,-190,-191-v-.jpg
192. Svíb – Pomník pruského 1. magdeburského pěšího pluku č. 26. Pískovcový kvádrový pomník s dělovým křížem z téhož materiálu. Věnován plukem.
Pomník192.JPG
193 - 2. Lípa – pomník pruských npor. od 2. gardového granátnického pluku Ferdinanda von Notz a Gustava svobodného pána von Rechenberg.jpg
193. Lípa – Mohutný pískovcový kvádrový pomník pruských npor. od 2. gardového granátnického pluku Ferdinanda von Notz a Gustava svobodného pána von Rechenberg.
194. Chlum – Pruský hřbitov – Pískovcová tumba zdobená reliéfem erbu věnovaná pruskému poručíku Hansi von Pape od 2. gardového pěšího pluku.
Pomník 194 (3).JPG
195. Chlum – pískovcová záklopní deska na hrobě pruského npor. Oscara Vogeleye od gardového střeleckého pluku.jpg
195. Chlum – Pískovcová záklopní deska na hrobě pruského npor. Oscara Vogelcye od gardového střeleckého pluku. Věnovalo pruské ministerstvo války.
196. Chlum – Pískovcová záklopní deska zdobená reliéfem erbu na hrobě pruského por. Hanse Gustava svobodného pána von Maltzahn od gardového střeleckého pluku.jpg
196. Chlum – Pískovcová záklopní deska zdobená reliéfem erbu na hrobě pruského por. Hanse Gustava svobodného pána von Maltzahn od gardového střeleckého pluku. Věnovalo pruské ministerstvo války.
197. Chlum – Pískovcový balvan na hrobě pruského gpor. Johanna Wilhelma svobodného pána Hillera von Gíirtringen, velitele 1. gardové pěší divize.
Pomník 197.jpg
198. Chlum. Pomník pruského pplk. a velitele střeleckého praporu 1. gardového pěšího pluku Heinricha Gottfrieda Ernsta von Helldorf.jpg
198. Chlum – Bohatě zdobená pseudogotická tumba pruského pplk. a velitele střeleckého praporu 1. gardového pěšího pluku Heinricha Gottfrieda Ernsta von Helldorf.
199. Chlum – Pomník pruské 1. gardové pěší divize. Vysoký mramorový podstavec, na němž je bronzová plastika spícího lva. Věnován důstojníky této divize.
Pomník 199.jpg
200. Chlum – pomník věnovaný všem rakouským a pruským vojákům padlým v obvodu obce Chlum.jpg
200. Chlum – Monumentální litinový kříž na pískovcovém podstavci věnovaný všem rakouským a pruským vojákům padlým v obvodu obce Chlum.
201. Chlum – Kříž typu č. 12 pruského por. Richarda Gusovia od východopruského mysliveckého praporu č. 1. Hrob původně stával v zahradě čp. 9, ale roku 1936 exhumován při rozšiřování stavení a přenesen na dnešní místo.
Pomník 201.jpg
202. Chlum – Žulový balvan na hrobě pruského mjr. Heinricha Richarda von Reuss od 2. gardového pěšího pluku.
Pomníky-č.-26,25,202.jpg
203. Chlum – Kříž typu č. 12 dvou pruských důstojníků. Pomník přenesen. Věnován johanity.
Pomník 200.jpg
204. Čistěves – Pískovcová typová pyramida tří pruských důstojníků od 4. magdeburského pěšího pluku č. 67, a to setníka Carla von Hirschfeld, por. Friedricha Otty Leueho a por. Adalberta von Jagow. Věnoval pluk. Na pomníku chybné č. 216.
Pomníky 204, 216, 232.jpg
205. Čistěves – Pomník 2. magdeburského pěšího pluku č. 27. Mohutná pískovcová pyramida na vrcholu s koulí z téhož materiálu. Věnoval pluk.
Pomník 205.jpg
206. Svíb – Pomník pruského 4. durynského pěšího pluku č. 72. Žulový balvan s malým litinovým křížem. Věnoval pluk.
Pomník206.JPG
207. Čistěves – Pískovcový jehlanec věnovaný pruskému setníku Carlu hraběti Finckovi von Finckenstein od 2. magdeburského pěšího pluku č. 27.
Pomník 207.jpg
208. Rozběřice – Vysoký pískovcový jehlanec rakouského plk. Franze Bergoua, velitele 30. pěšího pluku. Pomník věnovaný plukem postaven roku 1889.
125 - 127 a 208. Rozběřice.jpg
208. Rozběřice. Pomník rakouského plk. Franze Bergoua, velitele 30. pěšího pluku.jpg
209. Horní Dohalice – Původně malá pískovcová pyramida na hrobě tří pruských vojáků nahrazena kolem roku 1890 železným křížem. Pomník stál na pozemku p. Štancla čp. 30. Památka zanikla.
210. Holá – Malá pískovcová pyramida věnovaná padlým pruským vojákům. Stála na kraji lesa proti Horním Dohalicím. Památka zanikla.
211. Čistěves – Gotikizující pískovcový pomník s křížem z téhož materiálu pruského pplk. Augusta von Sommerfeld, velitele 1. praporu 2. magdeburského pěšího pluku č. 27 a pruského npor. Maxe von Witzleben II. od stejného pluku. Věnován rodinou.
Pomník 211 Čistěves.jpg
212. Chlum – Pískovcová typová pyramida věnovaná 30 pruským vojákům a jednomu rakouskému důstojníkovi.
Pomník 212.jpg
213. Benátky – Pískovcová typová pyramida věnovaná 4 rakouským a pruským vojákům.
Pomníky 213, 214, 220.jpg
214. Benátky – Pískovcový jehlanec věnovaný pruskému praporčíku Louisu von Seydlitz und Kurzbachovi od 2. magdeburského pěšího pluku č. 27 a dvěma rakouským polním myslivcům.
uprostřed
Pomník č. 215.jpg
215. Svobodné Dvory – Pískovcová typová pyramida. Věnována Komitétem. Památka přemístěna.
216. Čistěves – Pomník rakouského 6. pěšího pluku. Vysoká pískovcová pyramida. Památka odhalena 3.7. 1891. Věnoval pluk.
Pomníky 204, 216, 232.jpg
217. Máslojedy – Vysoká pískovcová pyramida rakouského pplk. Adolfa Forsthubera šlechtice von Forstberg, velitele 3. praporu 80. pěšího pluku. Památka přemístěna.
Pomník 217.jpg
218. Hořiněves – pomník věnovaný 12 vojákům rakouského 40. pěšího pluku.jpg
218. Hořiněves – Pískovcová typová pyramida věnovaná 12 vojákům rakouského 40. pěšího pluku.
219. Svíb – Pískovcová typová pyramida na hrobě 60 rakouských vojáků od 13. praporu polních myslivců a 80. pěšího pluku a 40 pruských vojáků.
Pomník219.JPG
220. Benátky – Pískovcová typová pyramida několika rakouských důstojníků od 2.a 27. praporu polních myslivců a 50 rakouských a pruských vojáků. Památka přemístěna.
Pomníky 213, 214, 220.jpg
221. Hořice – Pískovcový gotikizující pomník, na němž stojí pískovcový kříž, jehož břevna imitují hrubě otesané klády, pruského vojína Hermanna Richtera od braniborského střeleckého pluku č. 35. Věnován rodinou.
pomníky jsou popsány zleva doprava
222. Dohalice – Pískovcová typová pyramida 1 rakouského důstojníka a 18 rakouských vojáků.
Pomník z války 1866 - č.222.JPG
223. Svíb – Pomník rakouského 11. praporu palních myslivců. Monumentální pískovcový obelisk zdobený reliéfy vavřínového věnce a vojenských odznaků. Věnován praporem. Vysvěcen 3. 7. 1891.
Pomník223.JPG
224. Horní Dohalice – Pískovcová typová pyramida věnovaná 2 pruským důstojníkům a 9 rakouským vojákům. Památka přemístěna.
Pomník 224.JPG
225. Horní Přím – Pískovcová typová pyramida všeobecného věnování všem padlým vojákům v obvodu obce Horní Prim. Pomník má zároveň označovat místo, kde byl poprvé raněn gmjr. Carl Schulz. Zřízen Komitétem asi roku 1906.
Pomník-č.-225.jpg
226. Sendražice – Pískovcová typová pyramida všeobecného věnování všem vojákům padlým v obvodu obce. Zřízena Komitétem roku 1890.
Sendražice pomník č. 226.JPG
227. Hradec Králové (Pražské Předměstí) – Pískovcová typová pyramida. Pomník všeobecného věnování. Věnován Komitétem roku 1890. Původně stál proti starým lázním na Pražském Předměstí.
Pomník číslo 227.jpg
228. Bor – Malá pískovcová typová pyramida věnovaná 1 saskému vojákovi.
Bor pomníky bitvy u Hradce Králové.JPG
229. Sadová – Malá pískovcová typová pyramida 4 pruských dělostřelců.jpg
229. Sadová – Malá pískovcová typová pyramida 4 pruských dělostřelců. Věnována pruským řádem johanitů.
230. Sovětice – Pískovcová typová pyramida všeobecného věnování všem vojákům padlým v obvodu obce. Zřízena Komitétem.
Sovětice pomník padlých v bitvě u Sadové 1866.JPG
231. Světí – Pískovcová typová pyramida všeobecného věnování všem vojákům padlým v obvodu obce. Zřízena Komitétem.
Světí - pomníky č. 231, 234 a 235.JPG
232. Čistěves – Pískovcová typová pyramida. Pomník všeobecného věnování. Zřízen Komitétem.
Pomníky 204, 216, 232.jpg
233. Probluz – Pískovcová typová pyramida všeobecného věnování všem vojákům padlým v obvodu obce. Zřízena Komitétem. Památka přemístěna.
Pomník 233.jpg
234. Světí – Kříž typu č. 12 pruského vojína Grundela od 1. hornoslezského pěšího pluku č. 22 a jednoho neznámého pruského vojína. Věnován pruským řádem johanitů roku 1866.
Světí - pomníky č. 231, 234 a 235.JPG
235. Světí – Ozdobný litinový kříž (ulomený) na pískovcovém podstavci rakouského ppor. Victora rytíře von Guttenberg od 42. pěšího pluku.
Světí - pomníky č. 231, 234 a 235.JPG
236. Předměřice nad Labem – Pískovcová typová pyramida všeobecného věnování všem vojákům padlým v obvodu obce.jpg
236. Předměřice nad Labem – Pískovcová typová pyramida všeobecného věnování všem vojákům padlým v obvodu obce. Zřízena Komitétem.
237. Máslojedy – Vysoká typová pískovcová pyramida všeobecného věnování všem vojákům padlým v obvodu obce (90 rakouským, 25 pruským důstojníkům a 3500 rakouským a 700 pruským vojákům). Zřízena Komitétem. Památka přemístěna.
Pomník 237.jpg
238. Všestary – Pískovcová typová pyramida všeobecného věnování všem vojákům padlým v obvodu obce. Zřízena Komítétem.
Pomníky 14 a 238.jpg
239. Popovice – Pískovcová typová pyramida. Věnována Komitétem.
Pomník 239.jpg
240. Třesovice. Pomník všeobecného věnování všem vojákům padlým v obvodu obce.jpg
240. Třesovice – Pískovcová typová pyramida všeobecného věnování všem vojákům padlým v obvodu obce. Zřízena Komitétem.
241. Střezetice – Pískovcová typová pyramida. Pomník všeobecného věnování. Zřízen Komitétem.
Pomník 241.jpg
242. Nechanice – Pískovcový jehlanec všeobecného věnování všem vojákům padlým v obvodu města.jpg
242. Nechanice – Pískovcový jehlanec všeobecného věnování všem vojákům padlým v obvodu města. Zřízen Komitétem.
243. Mokrovousy – Pískovcová typová pyramida všeobecného věnování všem vojákům padlým v obvodu obce. Zřízena Komitétem.
Pomník 243.jpg
244. Mžany – Pískovcová typová pyramida. Pomník všeobecného věnování. Zřízen Komitétem. Na pomníku chybné č. 233.
Pomník 13,244.jpg
245. Lubno – Pískovcová typová pyramida. Pomník všeobecného věnování. Zřízen Komitétem.
Pomník č. 245.jpg
246. Horní Přím - Svatý Alois.jpg
246. Svatý Alois – Vysoký pískovcový kříž na hranolovém pomníku z téhož materiálu (na čelní stěně pomníku deska bez nápisu). Práce hořické školy. Věnoval za spolupůsobení obce Komitét roku 1891. Pomník původně stával na návsi v Horním Přímu.
247. Holá – Pískovcová typová pyramida věnovaná padlým pruské 8. pěší brigády a rakouského 49. pěšího pluku. Zřízena Komitétem.
Pomník 247.jpg
248 - 2. Račice. Pomník na hrobě pruského poručíka Emila Sperlicha od 3. dolnoslezského pěšího pluku č. 50.jpg
248. Račice – Pískovcový pomník, na němž je nasazen vysoký litinový kříž na hrobě pruského por. Emila Sperlicha od 3. dolnoslezského pěšího pluku č. 50. Věnován rodinou.
249. Probluz – Pomník rakouského 18. pěšího pluku. Vysoký pískovcový pultový pomník. Věnován plukem r. 1894.
Pomník 249.jpg
250. Chlum – Pískovcová typová pyramida 3 rakouských a 1 pruského vojáka. Věnována Komitétem.
Pomník250.JPG
251. Chlum – Pískovcová typová pyramida. Pomník všeobecného věnování. Zřízen Komitétem. Stojí u 4 neoznačených hrobů.
Pomník 251.jpg
252. Bříza – Plánovaná pyramida nebyla zřízena.
253. Kunčice – Pískovcová typová pyramida. Pomník všeobecného věnování. Zřízen Komitétem.
Pomník č 253.JPG
254. Cerekvice – Pískovcový pomník s křížem z téhož materiálu. Nahrazuje pískovcovou pyramidu věnovanou Komitétem, která zanikla. Práce hořické školy. Kříž je věnován Komitétem.
Pomník z války roku 1866.JPG
255. Hořice – Pískovcový pomník s křížem z téhož materiálu rakouského kadeta Jana Maška od 1. dělostřeleckého pluku. Pomník věnovala asi rodina a vznikl před rokem 1886.
pomníky jsou popsány zleva doprava
pomníky jsou popsány zleva doprava
256. Hořice – Pomník z pískovce rakouského četaře Hirsche Probera.
Hněvčeves, kostel sv. Jiří.jpg
257. Hněvčeves – Deska z černého mramoru v ozdobném pískovcovém rámu zasazená do vnitřní stěny kostela sv. Jiři je věnována první oběti králové-hradecké bitvy rakouskému myslivci Františku Kozákovi od 14. praporu polních myslivců.
Rosnice. Památník z prusko-rakouské války r. 1866.jpg
258. Rosnice – Náhrobek v podobě bílé mramorové desky v pískovcovém rámu saského por. Ernsta Adolpha Lohseho od 4. mysliveckého praporu, který podlehl svým zraněním v čp. 28. Věnován rodinou.
259. Rosnice – Pískovcová typová pyramida věnovaná 1 pruskému vojínovi, který podlehl svým zraněním v čp. 29.jpg
259. Rosnice – Pískovcová typová pyramida věnovaná 1 pruskému vojínovi, který podlehl svým zraněním v čp. 29.
Pravý pomník.
260. Rosnice – Pískovcová typová pyramida. Věnována Komitétem.
261. Rosnice – Mohutná pískovcová pyramida věnovaná 350 pruským vojákům padlým v bojích o Rosnice a pohřbeným do hromadného hrobu.
Pomník 261.jpg
262. Chlum – Mramorová deska 2 pruských důstojníků. Památka zanikla.
Hradec králové - Plácky. Pomník z prusko-rakouské války.jpg
263. Plácky – Pískovcová typová pyramida, kterou věnovala r. 1869 Johanna Střemchová, osmiletá dcera mlynáře Kydlinovského památce padlých vojáků roku 1866. Památka přemístěna.
Hradec Králové (Pražské Předměstí).jpg
264. Hradec Králové (Pražské Předměstí) - Pískovcová typová pyramida. Pomník je věnován 7 padlým vojákům. Zřízen Komitétem. Přemístěn.
265. Hořice – Pískovcová záklopní deska na hrobě pruského setníka Hanse Friedricha Georga von Laue od gardového střeleckého praporu.
pomníky jsou popsány zleva doprava
266. Hořiněves – Pomník rakouského 2. praporu polních myslivců. Monumentální pískovcový obelisk zdobený reliéfy vojenských odznaků. Podle návrhu setníka 2. praporu pol. myslivců zhotovil Jakub Vágner od 18. praporu pol. myslivců s myslivci Aloisem Paškem, Janem Kejzlarem a Václavem Sůvou. Památka zřízena roku 1891 praporem.
Pomník 266.jpg
267. Chlum – Pískovcová typová pyramida rakouského setníka Franze Sángera od 8. dělostřeleckého pluku. Věnována Komitétem.
Pomník 267.jpg
Rodov,.jpg
268. Rodov – Pískovcová typová pyramida. Věnována Komitétem.
Svíb od Čistěvsi k aleji mrtvých.jpg
269. Svíb – Pískovcový pomník s křížem z téhož materiálu rakouského npor. Edmunda rytíře von Uhl od 8. praporu polních myslivců. Věnován rodinou.
Hradec Králové. Chrám sv. Ducha.jpg
270. Hradec Králové – Pomník rakouského 18. pěšího pluku. Monumentální pískovcový pseudogotický oltář stojící uvnitř chrámu sv. Ducha. Návrh vypracovaný učitelem hořické školy Boh. Moravcem slohově upravil vídeňský architekt stavební rada Friedrich von Schmidt a práci provedla hořická škola. Roku 1891 věnoval důstojnický sbor pluku.
Chlum, bojiště.jpg
271. Chlum – Pískovcová typová pyramida. Pomník všeobecného věnování zřízen Komitétem roku 1895.
272. Svíb – Pomník rakouského 67. pěšího pluku. Monumentální pískovcový obelisk zdobený reliéfy dubového věnce a císařské orlice. Práce Zdeňka Ježka z Hradce Králové. Zřízen plukem roku 1892.
Pomník272.JPG
273. Bříza – Malá pískovcová typová pyramida pruského praporečníka Ernsta Kachnera, 4 pruských a 5 rakouských vojáků. Roku 1893 věnoval František Waldek. Pomník přemístěn.
Pomník z války 1866 - č.273.JPG
Bříza. Pomník z války r. 1866.jpg
274. Bříza – Malá pískovcová typová pyramida pruského vojína od 1. dolnoslezského granátnického pluku č. 10. Věnoval roku 1893 František Waldek. Pomník přemístěn.
275. Chlum – Pomník rakouské jízdní dělostřelecké baterie č. 7./VI1I. (tzv. „Mrtvé baterie“). Monumentální pískovcový sloup na vrcholu se sochou Austrie. Sloup bohatě zdoben bronzovými reliéfy a drobnými plastikami s vojenskými náměty. Zřízen Komitétem s přispěním vojenského řádu Marie Terezie a rakouského dělostřelectva. Podle návrhu architekta Václava Weinzettla provedl Jan Jandera z Hořic. Sochu Austrie podle návrhu prof. Arnošta Poppa zhotovil Ant. Šešina z Hořic. Bronzové odlitky dodala firma V. Maška z Prahy – Karlína. Měděný věnec je od cizeléra F. Houdela z Prahy a železné řetězy jsou od bratrů Pechánkových z Hořic. Pomník odhalen 3. 10. 1893.
Baterie-Mrtvých.jpg
Baterie-Mrtvých1.jpg
276. Svíb – Pomník rakouského 26. pěšího pluku. Monumentální pískovcový obelisk zdobený reliéfem věnce a palmové ratolesti. Orel – pravděpodobně kovový – zmizel. Práce Zdeňka Ježka z Hradce Králové. Věnoval pluk. Památka zřízena roku 1893, vysvěcena 3. 7. 1899.
Pomník 276.jpg
277. Stěžery – Pískovcová typová pyramida. Všeobecné věnování Komitétu. Památka zanikla.
278. Svíb – Pomník rakouského 13. praporu polních myslivců. Monumentální secesní pískovcový obelisk. Reliéf „polnice“ s č. 13 z tepané mědi zmizel a byl roku 1990 nahrazen napodobeninou. Věnováno praporem. Památka postavena v květnu roku 1899 a vysvěcena 3. 7. 1899.
Pomník 223.jpg
Vojenský hřbitov v Pouchově 05.jpg
279. Pouchov – Pískovcová netypová pyramida rakouskéha plk. Carla rytíře von Ripper, velitele 45. pěšího pluku.
Pouchov, Noelův pomník.jpg
280. Pouchov – Mohutný pískovcový pylon (tzv. Noelův pomník) zdobený saským znakem věnovaný příslušníkům saského armádního sboru zemřelým v královéhradeckých lazaretech. Práce sochaře Noela z Drážd'an. Zřízeno saským ministerstvem války nebo saskou vládou.
Pouchov, gmjr Carl schulz.jpg
281. Pouchov – Mramorový antikizující pomník na hrobě rakouského gmjr. a brigádníka Carla Schulze a jeho pobočníka npor. Paula von Moser. Náhrobek věnoval rakouský císař František Josef I. Na rovu je umístěn malý pískovcový pomník s nápisní deskou, na níž stojí, že je zde pohřbena i manželka gmjr. Carla Schulze Elise.
Pouchov, por. Gillis.jpg
282. Pouchov – Pískovcová pseudogotická stéla na vrcholu s malým křížem z téhož materiálu {kříž ulomen) rakouského por. Gustava Gillise od 10. pěšího pluku. Věnována rodinou.
Pouchov, setník von Carion.jpg
283. Pouchov – Pískovcový kvádrový pomník na vrcholu s malým křížem z téhož materiálu rakouského setníka Augusta Stellwaga von Carion od 9. dělostřeleckého pluku. Věnován rodinou.
Pouchov, hromadný hrob.jpg
284. Pouchov – Mohutná pískovcová typová pyramida na vrcholu s dělovým křížem z téhož materiálu (kříž ulomen) na hrobě 6 pruských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů.
Pouchov, plk Poeck.jpg
285. Pouchov – Pískovcová netypová pyramida na vrcholu s malým křížem z téhož materiálu na hrobě rakouského plukovníka a brigádníka Carla Poeckha. Věnována rodinou.
Pouchov, setník Thalmaier.jpg
286. Pouchov – Nízký pískovcový pomník, na němž byl nasazen kříž {kříž ulomen) rakouského setníka Franze Thalmayera od 12. pěšího pluku. Věnován plukem.
Pouchov, npor Rubinger.jpg
287. Pouchov – Pískovcový pomník s pseudogotickými ozdobami, na němž je nasazen kříž z téhož materiálu rakouského npor. Antona Rubingera od 18. pěšího pluku.
288. Třebechovice pod Orebem – Mohutný pískovcový kvádrový pomník, na němž je vztyčen zlomený sloup z téhož materiálu, zdobený plastikou vavřínového věnce. Je věnován 9 rakouským vojákům, mezi nimiž jsou dva důstojníci, kteří zde podlehli svým ranám. Zřízen nákladem dobrodinců. Vysvěcen 21. 9. 1884.
Pomník z války 1866 - č.288.JPG
289. Hejcmanka – Balvan z litické žuly rakouského mjr. Rudolfa rytíře Otty von Ottenfeld od 38. pěšího pluku. Věnován rodinou r. 1896.
Pomníky 16, 17, 289.jpg
290. Všestary – Žulová stéla na pískovcovém soklu rakouského nápředníka Franze Kóglera II. od osmiliberní pěší baterie č. l0 prvního dělostřeleckého pluku. Roku 1894 věnoval František Waldek.
Pomník 290.jpg
291. Holá – Pomník rakouského 49. pěšího pluku. Monumentální obelisk z litiny zdobený reliéfy vavřínových girland, lvích hlav a vavřínového věnce s křížem. Na vrcholu obelisku litinová plastika rakouského dvouhlavého orla sedící na kouli. Návrh provedl stavební rada prof. $. Gruber z Vídně a odlit byl v železárnách hraběte Salma v Blansku. Stavba zahájena 30. 3. 1896. Památka odhalena 15. 8. 1896. Zřízena nákladem pluku, především pak úsilím dřívějších poddůstojníků Johanna Beyera a Antona Beyerleho.
Pomník-č.-291.jpg
292. Svíb – Pomník rakouského 8. praporu polních myslivců. Figurální pomník z istrijského vápence. Socha poddůstojníka polních myslivců. Návrh a model provedl sochař a prof. vídeňské výtvarné akademie Viktor Tilgner. Sochařské práce provedli ve Vídni Otto Svoboda a Zd. Ježek v Hradci Králové. Kovové součásti dodaly Salmovské železárny v Blansku. Věnován praporem. Památka odhalena 3. 7. 1896.
Pomník292.JPG
293. Lípa – Pískovcový pomník s malým železným křížem rakouského setníka Antona Sautera od 78. pěšího pluku. Návrh vypracoval prof. hořické školy Al. Rublic. Věnovala rodina. Památka postavena roku 1896.
Pomníky 173 a 293.jpg
294. Dolní Přím – Pískovcový gotikizující pomník s křížem z téhož materiálu saského por. Rudolfa svobodného pána von Uckernlann od 3. mysliveckého praporu. Věnován rodinou. Památka přemístěna roku 1888.
Pomníky 61, 62, 294, 295.jpg
295. Dolní Přím – Hadcový jehlancový pomník s křížem z téhož materiálu, saského setníka a divizního pobočníka ve štábu 2. pěší divize Carla Franze von Zeschan. Věnován rodinou. Zřízen asi roku 1888. Památka přemístěna.
Pomníky 61, 62, 294, 295.jpg
296. Chlum – Pomník rakouského I. armádního sboru. Monumentální obelisk ze šedé mauthausenské žuly na vrcholu s bronzovou plastikou orla. Zdoben bronzovými vojenskými emblémy. Věnován od Paula Wasserburgera z Vídně. Památka odhalena 11. l0. 1896.
Pomník 296.jpg
Pomník-č.-296.jpg
297. Máslojedy – Pomník rakouského 64. pěšího pluku. Mohutný pískovcový kvádrový pomník na vrcholu s antickou urnou z téhož materiálu, z jejíhož hrdla šlehá plamen. Postavil na náklady Ústředního spolku královéhradecký spolek. Odhalen 25. 7. 1897.
Pomník 297.jpg
Dohalice - pomník.jpg
298. Dohalice – Kříž typu č. 298 na společném hrobě rakouských a pruských vojáků. Spodní pískovcovou část památky tvoří vysoký štíhlý kvádr na několikastupňovém soklu. Na kvádru je položena vzhůru se rozšiřující římsa, na své horní ploše opatřená soklíkem. Na soklu je nasazen vysoký litinový kříž s plastikou Krista z téhož materiálu. Tyto kříže začal roku 1897 zřizovat Komitét. Na památce chybné č. 299.
299. Horní Dohalice – Kříž typu č. 298 s netypovým soklem na hromadném hrobě rakouských a pruských vojáků. Roku 1897 věnoval Komitét.
Pomník 299.JPG
300. Horní Dohalice – železný kříž na soklu z pískovce nad společnou šachtou rakouských a pruských vojáků. Zřízen Komitétem roku 1897. Památka zanikla.

  Seznam pomníků z bitvy u Hradce Králové roku 1866

1–150 | 151–300 | 301–474