Seznam kulturních památek ve Vysočanech

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Vysočany v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Praha 9Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha Průmysl (Q38491641)


 
   
40694/1-1629
Pam. katalog
MIS
Vysočany v sadu při Sokolovské, pp. 1939/16
50°6′32,19″ s. š., 14°29′44,84″ v. d.
Bronzová alegorická socha Průmysl od sochaře Vincence Makovského byla odlita roku 1938. Původně byla umístěna u Peněžní burzy (Národního shromáždění) jako párová socha s alegorií Obchodu. Roku 1945 byly obě plastiky přemístěny na Zbraslav, později Průmysl do dnešní lokace a Obchod do Příbrami, odkud zmizel a dnes je nezvěstný.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Sloupová zvonička (Q38491796)


 
   
40697/1-1631
Pam. katalog
MIS
Vysočany náměstí OSN, v parku při Freyově, pp. 293
50°6′38,46″ s. š., 14°30′10,77″ v. d.
Zvonička sloupová - kopie. Zvonička původně z 19. století je tvořena kamennou soklovou částí a samotnou dřevěnou zvoničkou se šindelovou střechou. Její dřevená část je nápodobou původní zvonice a její podoba je sporná. Na hranolovém soklu je vyrytý letopočet 1839 a reliéf kalichu.

Poznámka: Nedaleko zvoničky se nacházejí litinová boží muka na zdobnějším hranolovém kamenném soklu se stejným letopočtem i kalichem. Boží muka nejsou zapsanou kulturní památkou.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Lidový dům (Q38491605)


 
   
40841/1-1716
Pam. katalog
MIS
Vysočany Freyova 291/8, U Lidového domu 291/2
50°6′23,54″ s. š., 14°30′11,84″ v. d.
Lidový dům. Halová dřevěná stavba s ocelovou konstrukcí, s bočními přízemními křídly, byla postavena roku 1924. Byl chráněn jako „památka dělnického hnutí“, místo konání VI. sjezdu KSČ a jarních komunistických slavností. Z hlediska uměleckohistorického nevykazuje výraznější hodnoty.

Památkově chráněno od roku 1972.  

Gymnázium a základní škola Špitálská (Q38491763)


 
   
100076
Pam. katalog
MIS
Vysočany gymnázium: Špitálská 700/2, Novoškolská 700/9, ZŠ: Špitálská 789/4
50°6′33,35″ s. š., 14°30′14,26″ v. d.
Areál funkcionalistických škol byl postaven ve dvou etapách podle projektu architekta Vladimíra Frýdy; nejprve budova gymnázia v letech 1927–1929, následně objekt základní školy v letech 1936–1937.
  • gymnázium: na půdorysu tvaru písmene T, čtyrpatrová se zvýšeným přízemím, předstupujícím vstupním rizalitem a plochou střechou
  • základní škola: na půdoryse ve tvaru písmene L, čtyřpatrová, s plochou střechou.

Památkově chráněno od 20. února 2003.

Kostel Krista Krále (Q11775179)


 
   
100621
Pam. katalog
MIS
Vysočany Kolbenova 658/14
50°6′37,28″ s. š., 14°30′21,77″ v. d.
Kostel Svatyně Krista Krále (uvnitř nepřístupného vnitrobloku, zvenčí viditelný jen nápis nad vchodovým průchodem). Objekt svatyně spolu s domem čp. 658 byly vystavěny v letech 1929–1931 podle návrhu architekta O. Nekvasila.
  • dům čp. 658 sedmiosý, nad portikem v omítce plastický nápis SVATYNĚ KRISTA KRÁLE.
  • kostel jednolodní plochostropý, na obdélném půdorysu, s vystupujícím pravoúhlým kněžištěm a věžičkou, situovaný na parcele č. 330 uvnitř pětiúhelníkového bloku činžovních domů, přístupný spojovacím krčkem z domu čp. 658 a ze dvora.

Památkově chráněno od 22. října 2003.

Hala E strojíren Praga (Q38491780)


 
   
100232
Pam. katalog
MIS
Vysočany Kolbenova 923/34a (Kolbenova 616/34, Poštovská 616/2)
50°6′35,83″ s. š., 14°30′37,27″ v. d.
Strojírny PRAGA, z toho jen: hala E. Rozsáhlá trojlodní hala na půdorysu písmene E byla postavena v letech 1931–1933 podle projektu Josefa Kalouse. Tvořená železobetonovým skeletem s šestiúhelnými pilíři s hřibovými hlavicemi. Fasádě dominují tři okenní pásy nad sebou. Pásové okno tvoří 25 okenních tabulí. Haly jsou zastřešeny pultovými střechami. Okenní výplně suterénu a pod konstrukcí stříšek jsou z luxferů, kryté mříží. Původně postavena jako ústřední skladiště Ministerstva pošt a telegrafů, po válce připadla firmě Praga.

Památkově chráněno od 14. dubna 2003.

Komín strojíren Praga (Q38491623)


 
   
100231
Pam. katalog
MIS
Vysočany při Poštovské ulici, pp. 1116/1
50°6′33,8″ s. š., 14°30′43,48″ v. d.
Strojírny PRAGA, z toho jen: komín s límcem. Tovární komín z režného zdiva byl postaven ve 20. letech 20. století v rámci areálu strojírny PRAGA. Komínový vodojem je postaven z režných cihel na železobetonové nosné konstrukci s ochozem, dosahuje do výše cca 40 m. Zásoboval celý areál užitkovou vodou z místní studny s možností doplnění z městského vodovodu.

Památkově chráněno od 14. dubna 2003.

Hala č. 19 - nástrojárna strojíren Praga (Q38491661)


 
   
101486
Pam. katalog
MIS
Vysočany pp. 1025/39
50°6′23,61″ s. š., 14°30′46,48″ v. d.
Strojírny Praga, z toho jen: hala č. 19 (nástrojárna). Železobetonová monolitická čtyřlodní dvoupodlažní budova o půdorysných rozměrech 100×50 metrů, postavena někdy v letech 1938–1942 v rámci továrny na letadla a motory společnosti Junkers. Po válce spojena se sousedním areálem poštovních skladů pro účely podniku Praga, který zde od roku 1953 montoval vozy Praga V3S. Použitý systém zastřešení Zeiss-Dywidag vyvíjel pro společnost Dyckerhoff & Widmann AG od roku 1932 konstruktér Franz Anton Dischinger, do roku 1945 postavila firma 33 staveb tohoto typu.[1]

Památkově chráněno od 15. dubna 2005.

Závody AGA (Q38491676)


 
   
100227
Pam. katalog
MIS
Vysočany Kolbenova 609/38
50°6′37,36″ s. š., 14°30′50,81″ v. d.
Jiná správní stavba - administrativní budova. Závody AGA, a.s., továrnu na výrobu dissous plynu a kyslíku, postavila v letech 1936–1938 firma Podnikatelství staveb Miroslav Smlsal; architekt František Albert Libra ji navrhl podle svých zásad „nové architektury“. Po druhé světové válce areál připadl podniku ČKD Trakce. Z továrny se zachoval pouze funkcionalistický vstupní objekt.[1]

Památkově chráněno od 9. dubna 2003.

Chladicí věž strojíren ČKD (Q38491692)


 
   
100937
Pam. katalog
MIS
Vysočany Kolbenova, pp. 1207/49
50°6′43,9″ s. š., 14°30′35,65″ v. d.
Objekt volně stojící chladicí věže strojírny ČKD z 20. let 20. století na oktogonálním půdorysu. Dřevěná konstrukce rozdělena do čtyř horizontálních částí.

Památkově chráněno od 1. března 2004.

  Komín strojíren ČKD (Q38491739)


   
100225
Pam. katalog
MIS
Vysočany severně od Kolbenovy ulice, pp. 1206/24
Komín z režného zdiva s límcem o celkové výšce asi 60 metrů. Zbořen v roce 2003.

Památkově chráněno od 8. dubna 2003.
Památková ochrana zrušena 19. dubna 2010.

Administrativní budova pekáren (Q38491707)


 
   
101741
Pam. katalog
MIS
Vysočany Pod pekárnami, Ke Klíčovu, pp. 1244/8
50°6′46,41″ s. š., 14°30′22,22″ v. d.
Pekárna, z toho jen: administrativní budova bez čp. a pozemek pp. 1244/8. Administrativní budova parního mlýna a pekáren Odkolek z let 1910–1911 od architekta Huberta Gessnera.

Poznámka: Sousední budova někdejšího mlýna (pp. 1244/5) nebyla prohlášena za památku z důvodů, že v rámci celkové rekonstrukce v letech 1975–1983 byla ostraněna dobová strojní a technologická zařízení a ani statický posudek nebyl příznivý. Dodnes se ale jedná o pozoruhodnou architekturu s charakteristickým cihelným pláštěm.
Památkově chráněno od 24. února 2006.

Hainova vila (Q38491720)


 
   
44566/1-1632
Pam. katalog
MIS
Vysočany Klíčov, Na vysočanských vinicích 404/31
50°6′59,11″ s. š., 14°30′39,33″ v. d.
Funkcionalistická vila z let 1931–1933 byla postavena podle projektu architekta Ladislava Žáka pro spoluzakladatele továrny Avia M. Haina. Vila, zahrada, garáž. Patrová vila obdélného půdorysu s předsunutou terasou a balkonem. Plochá střecha vily nese kapitánský (lodní) můstek, který si nechal stavebník postavit pro pozorování nedalekého letiště ve Kbelích. Zahrada na svažitém terénu je osazena převážně jehličnany. V rohu pozemku při ulici stojí malá funkcionalistická garáž, postavená současně s vilou.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Výklenková kaplička na Klíčově (Q38491747)


 
   
44565/1-2121
Pam. katalog
MIS
Vysočany Čakovická, v poli, pp. 1701/31, 1701/6
50°7′5,71″ s. š., 14°30′46,83″ v. d.
Raně barokní výklenková kaple z roku 1679. Zděná z opuky, se segmentovým tympanonem a pískovcovou římsou. V nárožích průčelí pilastry s pískovcovými patkami a hlavicemi zdobenými palmetami. Ve vrcholu výklenku je vpadlý kvadrilob, freska se nezachovala.

Památkově chráněno od roku 1990.  

Výklenková kaple Staroboleslavské cesty (Q38190685)


 
   
40703/1-1635
Pam. katalog
MIS
Vysočany v poli východně od Beladovy ulice, na okraji pp. 1686/33, bezprostředně u hranice Letňan, asi 300 metrů jihovýchodně od stanice metra Letňany
50°7′22,66″ s. š., 14°31′7,61″ v. d.
Křížová cesta - výklenkové kaple Staroboleslavské cesty. Na území Vysočan se dochovala a ochraně podléhá pouze jedna kaple v poli východně od Beladovy ulice, na okraji vysočanské parcely č. 1686/33, bezprostředně u hranice Letňan, asi 300 metrů jihovýchodně od stanice metra Letňany. Je to 14. kaple, tzv. Jeníkovská, ve směru od Prahy první dochovaná.

Památkově chráněno od roku 1966.  

Praha 3Editovat

V části Vysočan patřící k městské části a obvodu Praha 3 se nenecházejí žádné zapsané kulturní památky.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat