Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek ve Veleslavíně

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Veleslavín v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

VeleslavínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Veleslavín (Q11878330)


 
   
40548/1-1527
Pam. katalog
MIS
Veleslavín čp. 1, Nad hradním potokem 1/2, Veleslavínská 1/30
50°5′35,9″ s. š., 14°21′3,15″ v. d.
Zámek byl postaven v polovině 18. století, později v 2. polovině 19. století a roku 1908 stavebně upraven. Areál příměstského drobného barokního zámečku s terasou a parkem. Areál se rozkládá na mírném svahu. Do areálu se vstupuje branou při ulici Veleslavínské. Druhá, vedlejší brána je slepá. Zámek stojí v jihozápadní části, kde jeho původní trojkřídlá stavba uzavírala dvůr (boční křídla byla ubourána a nahrazena mírným prodloužením křídla hlavního. Před zahradním průčelím zámku je terasa uprostřed s kruhovým bazénkem s fontánou a plastikou putta. Na hlavní osu zámku navazuje hlavní cesta parku, jejíž počátek je flankovám soškami puttů na pilířích. V parku jsou tři pavilony: dva v severní části parku a třetí na východní straně.
  • hlavní budova zámku: Nad hradním potokem 1/2, Veleslavínská 1/30 (u západního vchodu do areálu), parc. 138. Patrová stavba šířkové dispozice se středním šestiosým rizalitem, rámovaným dvěma dvoupatrovými věžicemi a patrovými novobarokními přístavbami. Rizalit se vstupem na střední ose je završen trojúhelným štítem po stranách s arkýři a ukončen mansardovou střechou s vížkou s lucernou.
  • park (bez staveb)
  • brána I, ohradní zeď, parc. 142/1
  • brána II – slepá (na parcele č. 140, bez staveb)

Dříve byly uvedeny v MonumNetu též další budovy:

  • pavilon I: U zámečku čp. 139, Veleslavínská čp. 139; leží přibližně ve středu délky pozemku při východní zdi. Trojpodlažní stavba na obdélném půdorysu má hlavní průčelí orientováno k jihozápadu.
  • pavilon II: U zámečku čp. 83; v severní části pozemku při ohradní zdi na obdélném půdorysu o dvou patrech a jednom podkrovním
  • pavilon III: U zámečku čp. 84l; v severozápadní části pozemku. Pavilon je tvořen dvěma obdélnými částmi, které mezi sebou svírají čtvrtkruhovou zimní zahradu s terasou.
  • dříve byly v MonumNetu uvedeny též terasa s bazénem a sochou putti, sochy putti s kůzletem I-II (na parcele č. 142/1)

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Usedlost Pod Petřinami 14/2 a U Zvoničky 26/1 (Q30720505)


 
   
41202/1-1952
Pam. katalog
MIS
Veleslavín Pod Petřinami 14/2 (Veleslavínská 14/21), U Zvoničky 26/1
50°5′33,37″ s. š., 14°20′58,74″ v. d.
Venkovská usedlost: Patrový, původně barokní objekt se sedlovou střechou vznikl pravděpodobně koncem 17. či počátkem 18. století.
  • Pod Petřinami 14/2 (Veleslavínská 14/21), obytná budova, včetně ohradní zdi s brankou; na obdélném půdorysu, patrová budova (ze dvora je patro v úrovni přízemí) zděná z opuky.
  • U Zvoničky 26/1 (bývalá sýpka). Dle Památkového katalogu není kulturní památkou a k jejímu zápisu došlo omylem. Patrová stavba na téměř čtvercovém půdorysu.

Památkově chráněno od roku 1977.  

Zvonička (Q38187124)


 
   
51981/1-2289
Pam. katalog
MIS
Veleslavín U zvoničky, Veleslavínská, parc. 615/1
50°5′33,75″ s. š., 14°20′58,94″ v. d.
Zvonička nejspíš z poloviny 19. století. Na zvýšené časti ulice pod mohutným stromem. Na půdorysu mírně zploštělého šestiúhelníku. V čelní straně, obrácené do ulice, má vysoký půlkruhově zakončený vstup, chráněný jednoduchou novodobou mříží. Z ploché střechy vyrůstá čtyřboká nástavba vlastní zvoničky, prolomená čtyřmi půlkruhově zakončenými otvory a zakončená nízkou stanovou stříškou a železným křížkem. Ve zvoničce visí na dřevěném závěsu zvon.

Památkově chráněno od 3. června 2002.

Pomník Daniela Adama z Veleslavína (Q38187113)


 
   
40545/1-1525
Pam. katalog
MIS
Veleslavín U sadu, parc. 180/4
50°5′40,28″ s. š., 14°20′50,85″ v. d.
Pomník Daniela Adama z Veleslavína byl postaven roku 1902. Sestává z vysokého zužujícího se podstavce a bronzové busty.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Vodovodní domek (Q38187120)


 
   
40547/1-1526
Pam. katalog
MIS
Veleslavín U sadu, parc. 180/1
50°5′39,72″ s. š., 14°20′52,35″ v. d.
Nízký vodovodní domek čtvercového půdorysu vznikl roku 1555. Zdivo je opukové, částečně cihlové. V průčelí je otvor uzavřený mříží, v západním průčelí drobné okénko.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

  Veleslavínská 22 (Q38187128)


 
   
53822/1-2049
Pam. katalog
MIS
Veleslavín Veleslavínská 6/22, parc. 114
50°5′32,63″ s. š., 14°21′2,22″ v. d.
jiná obytná stavba

Poznámka: V Památkovém katalogu neobsaženo.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 31. prosince 1981.  

  Veleslavínská 33 (Q38187118)


   
47343/1-1953
Pam. katalog
MIS
Veleslavín Veleslavínská 17/33, parc. 5
venkovská usedlost

Poznámka: Parc. č. 5 neexistuje, adresa je chybně zaměřena. V Památkovém katalogu neobsaženo.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 29. července 1977.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat