Seznam kulturních památek v katastrálním území Město Brno – ZSJ Náměstí Svobody

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Brno-město v městské části Brno-střed ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

ZSJ Náměstí SvobodyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Panská 2 (Q37815312)


 
   
48132/7-7446
Pam. katalog
MIS
Brno-město Panská 397/2, náměstí Svobody 397/14
49°11′38,27″ s. š., 16°36′31,55″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům s hodnotným pozdně historizujícím průčelím se secesními prvky situovaný v exponovaném nároží.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Panská 6 (Q37815318)


 
   
48133/7-7447
Pam. katalog
MIS
Brno-město Panská 393/6
49°11′37,78″ s. š., 16°36′30,44″ v. d.
Činžovní dům. Mohutný nájemní dům s pozdně historizujícím osově komponovaným průčelím s neobarokními prvky.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Panská 12 (Q37815323)


 
   
48134/7-7448
Pam. katalog
MIS
Brno-město Panská 391/12
49°11′37,4″ s. š., 16°36′29,12″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům se secesním průčelím.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Panská 16 (Q37815329)


 
   
48135/7-7449
Pam. katalog
MIS
Brno-město Panská 389/16
49°11′37,02″ s. š., 16°36′28,32″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům se secesním průčelím.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Panská 20 - 24 (Q37815354)


 
   
48136/7-7450
Pam. katalog
MIS
Brno-město Panská 387/20, 22, 24, Dominikánské náměstí
49°11′36,71″ s. š., 16°36′27,86″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům se secesním průčelím v exponované nárožní poloze.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Jánská 1 a 3 (Q37815333)


 
   
48112/7-7426
Pam. katalog
MIS
Brno-město Jánská 79/1 a 3, náměstí Svobody 79/13
49°11′38,88″ s. š., 16°36′33,18″ v. d.
Činžovní dům. Objekt exponovaně orientovaný na nároží hlavního komunikačního tahu působí mimořádně hodnotným a bohatě architektonizovaným průčelím pohledově od náměstí Svobody.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Jánská 5 (Q37815296)


 
   
48022/7-7335
Pam. katalog
MIS
Brno-město Jánská 451/5
49°11′39,26″ s. š., 16°36′33,93″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům s průčelím v duchu meziválečné moderny.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Jánská 7 (Q37815343)


 
   
48023/7-7336
Pam. katalog
MIS
Brno-město Jánská 452/7
49°11′39,49″ s. š., 16°36′34,48″ v. d.
Činžovní dům. Funkcionalistické střídmé řešení architektury nájemního domu s obchodní pasáží v parteru od Jana Víška.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Jánská 9 (Q37815348)


 
   
48024/7-7337
Pam. katalog
MIS
Brno-město Jánská 453/9
49°11′40,07″ s. š., 16°36′35,34″ v. d.
Činžovní dům. Funkcionalistický objekt nájemního domu ze 30. let 20. století.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Palác Říkovských z Dobrčic (Q33251856)


 
   
46117/7-83
Pam. katalog
MIS
Brno-město Kobližná 71/2, náměstí Svobody 71/7
49°11′42,77″ s. š., 16°36′32,63″ v. d.
Palác Říkovských z Dobrčic. Barokní šlechtický palác ze 2. čtvrtiny 18. století.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Schrattenbachův palác (Q9334308)


 
   
37227/7-84
Pam. katalog
MIS
Brno-město Kobližná 70/4, Poštovská 70/2
49°11′42,48″ s. š., 16°36′35,11″ v. d.
Schrattenbachův palác. Jeden z mála zachovaných barokních paláců v Brně. Je dílem významného brněnského architekta Mořice Grimma z let 1725–1739. Pobýval v něm např. W. A. Mozart.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Palác Alfa (Q15514712)


 
   
48170/7-7485
Pam. katalog
MIS
Brno-město Poštovská 657/4, 450/6, 455/8, 454/10, Jánská 454/11
49°11′41,53″ s. š., 16°36′35,88″ v. d.
Činžovní dům Alfa. Komplex funkcionalistické pasáže s ochozovou galerií a vyššími patry s byty byl postaven stavitelem Františkem Hrdinou podle návrhu architekta Bohuslava Fuchse mezi lety 1930 a 1937. Alfa pasáž ve své době poskytovala zhruba 180 bytových jednotek s plně komfortním zázemím a kulturním vyžitím, snadnou dostupností služeb a obchodů i možností rychlého stravování přímo v objektu. Jedenáctipodlažní architektura tvořená komplexem čtyř samostatných budov uvnitř propojených pasáží zasahující do dvou pater.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Německá dívčí měšťanská škola korunní princezny Štěpánky (Q33251834)


 
   
48265/7-7580
Pam. katalog
MIS
Brno-město Rašínova 119/3, Jakubská 119/6
49°11′46,91″ s. š., 16°36′26,95″ v. d.
Městský dům - škola. Německá dívčí měšťanská škola korunní princezny Štěpánky. Budova postavená roku 1889 městskými architekty Oswaldem Burghardtem a Leopoldem Ruppem je stěžejní stavbou v zástavbě Rašínovy ulice. Monumentální nárožní budova vcelku klasických forem, zejména ve štítech ovlivněna severskou renesancí. Ve dvoře osazen barokní portál z doby kolem roku 1750 ze šlechtického domu Widmanovského patřícímu královopolské kartouze, zbořeného v roce 1887. Na pozemku tohoto domu a zbořené kaple sv. Mořice škola stojí.

Poznámka: Barokní portál byl zapsán jako památka již 23. 3. 1964.
Památkově chráněno od 11. března 1988.

Fara (Q33252265)


 
   
48013/7-7326
Pam. katalog
MIS
Brno-město Jakubská 126/11, Rašínova 126/5
49°11′48,36″ s. š., 16°36′26,53″ v. d.
Fara a děkanství u sv. Jakuba Většího, zároveň plnící funkci činžovního domu. Rohový třípatrový dům s otevřeným nádvořím, o dvou křídlech tvaru L, která se stýkají v čelním (zaobleném) průčelí. Hmotově i dekorativně velmi bohatá a členitá budova svatojakubské fary je čistým příkladem formálně ryzí historizující architektury (bez dodatečných stavebních zásahů), jejíž tvarosloví vychází z romantismu německé neogotiky.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Moravské náměstí 6 (Q28484161)


 
   
45186/7-153
Pam. katalog
MIS
Brno-město Moravské náměstí 611/6
49°11′50,87″ s. š., 16°36′24,54″ v. d.
Bývalý nájemní dům Moritze Kellnera von Brünnheim, poté okresní hejtmanství, nyní Nejvyšší správní soud České republiky. Hodnotný městský dům z let 1869–1871 koncipovaný ve velkolepém stylu s dominantním motivem partie hlavního vstupu. Pětipodlažní budova, přičemž hlavní průčelí směrem do Moravského náměstí je devíti-, respektive jedenáctiosé. Dominantním prvkem na průčelí je na osu umístěný pyramidální portál, jenž zasahuje do tří pater s výrazným prvkem balkónů nesených na zdvojených polosloupech. Křídlo směrem do ulice Solniční je pětiosé, směrem do Joštovy sedmiosé, respektive devítiosé.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Moravské náměstí 7 (Q33252177)


 
   
48227/7-7542
Pam. katalog
MIS
Brno-město Joštova 144/2, Moravské náměstí 144/7
49°11′52,98″ s. š., 16°36′23,35″ v. d.
Městský dům. Původně historizující nájemní dům radikálně přestavěný ve funkcionalistickém duchu pro potřeby pojišťovny Slavie. Nárožní čtyřpatrový dům o dvou křídlech svírajících navzájem ostrý úhel s odsazeným oblým nárožním tělesem završeným věžovitým nástavcem.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Brandlova 2 (Q33251792)


 
   
47921/7-7234
Pam. katalog
MIS
Brno-město Moravské náměstí 249/8, Brandlova 249/2
49°11′53,97″ s. š., 16°36′22,15″ v. d.
Městský dům. Monumentální, původně historizující budova s hodnotným průčelím z meziválečného období v exponované nárožní poloze. Nárožní čtyřpatrový dům se dvěma pohledově se uplatňujícími fasádami, z nichž vstupní je orientována do Moravského náměstí a boční do ul. Brandlova. Vstupní fasáda je osmiosá a ve čtvrté ose zleva je prolomen pravoúhlý vstupní otvor. Boční fasáda je šestiosá. Fasády jsou spojeny zkoseným nárožím, ze kterého vyrůstá třípodlažní, zhruba půlválcový arkýř (1.–3. patro). Budova tvoří organický celek se sousední budovou čp. 144. Obě byly již na počátku vystavěny jako jeden historizující celek ve formě polobloku.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Kounicův palác (Q26936075)


 
   
37184/7-89
Pam. katalog
MIS
Brno-město Brandlova 617/1, Česká 617/34, Moravské náměstí 617/9, Žerotínovo náměstí 617/9
49°11′55,28″ s. š., 16°36′20,2″ v. d.
Kounicův palác. Palác a nájemní dům Albrechta von Kaunitze. Hodnotná novorenesanční palácová architektura z let 1871–1872.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Morový sloup (Q6648218)


 
   
30405/7-221
Pam. katalog
MIS
Brno-město náměstí Svobody, pp. 537
49°11′43,1″ s. š., 16°36′28,09″ v. d.
Sloup se sousoším - Morový sloup. Na volném prostranství výrazně situované kvalitní monumentální skulpturální a architektonické dílo od předních barokních tvůrců (architektonická část: Jan Křtitel Erna a kameníci Bartoloměj Rabensteiner, Ondřej Brandt a B. Höger, sochařská část: Ferdinand Pfanndler, Balthasar Frobel a Jan Kašpar Pröbstel.). Vztyčen roku 1689 na základě rozhodnutí z roku 1679 na paměť velkého moru sužujícího město v letech 1679–1680 na místě starého mariánského sloupu. Na čtvercové základně v kuželkové, na každé straně do čtyř polí dělené balustrádové ohrádce mohutný architektonicky řešený sokl s nikou v přední stěně. V nice grotta, v ní ležící postava sv. Rozálie. Na soklu ve čtyřech rozích postavy světců: sv. Šebestián, sv. Roch, sv. Karel Boromejský, sv. František Xaverský. Na vrchní části spodního soklu menší čtyřboký sokl, z něj vyrůstá volutový sloup. Na jeho hlavici stojí na figuře přemoženého draka postava Madony s Ježíškem na levé ruce.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

  Náměstí Svobody 1 (Q37816536)


 
   
47924/7-7237
Pam. katalog
MIS
Brno-město náměstí Svobody 95/1, Česká 95/2
49°11′43,42″ s. š., 16°36′25,93″ v. d.
Výrazně situovaný čtyřkřídlý dvoupatrový nárožní činžovní dům, fasáda pozdně historizující s novogotickými prvky. V přízemí hladká fasáda a novodobé výkladce s půlkruhovým záklenkem, výše jsou průčelí zdobena bosováním, nadokenními římsami a režným zdivem. Původně středověký dům s dochovanou gotickou dispozicí a renesančními klenbami v hlavní jižní části a v západním křídle. REI 12. 8. 2005: probíhala celková rekonstrukce objektu, právě byla obnovována obnovována fasáda průčelí, v přízemí nevhodné nerezové orámování výkladců.

Poznámka: Podle MonumNetu zaniklo.
Památkově chráněno od 22. února 1988.
Památková ochrana zrušena 4. srpna 2016.

Náměstí Svobody 3 (Q33252383)


 
   
48106/7-7420
Pam. katalog
MIS
Brno-město náměstí Svobody 97/3
49°11′44,14″ s. š., 16°36′26,91″ v. d.
Městský dům. Nájemní dům s historizujícím průčelím.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Moravskoslezská vzájemná pojišťovna (Q33252328)


 
   
48107/7-7421
Pam. katalog
MIS
Brno-město náměstí Svobody 98/4, Rašínova 98/1
49°11′44,91″ s. š., 16°36′28,05″ v. d.
Městský dům - Vzájemná Moravská pojišťovna v Brně. Monumentální palác na nároží je hodnotná architektonická památka brněnského pozdního historismu se zdařilou syntézou celé škály slohů na uličním průčelí. Mohutný nárožní třípatrový objekt uzavřené dispozice o křídlech soustředěných kolem dvou nádvoří. Průčelí jsou ekletická čerpající z různých slohových inspirací od florentské renesance přes manýrismus k baroku. Uliční průčelí je do náměstí Svobody pětiosé, do prostoru Rašínovy ulice dvanáctiosé, 1 osa je na zkoseném nároží.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Palác Ernsta Johanna von Herring-Frankensdorf (Q33252213)


 
   
14551/7-155
Pam. katalog
MIS
Brno-město náměstí Svobody 72/8
49°11′42,08″ s. š., 16°36′32,87″ v. d.
Palác Ernsta Johanna von Herring-Frankensdorf, dům U zlaté lodi; Herringův palác. Architektura pozdně klasicistního městského paláce, doklad architektonického vývoje mezi klasicismem a historizujícími neoslohy 19. století.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Dům u čtyř mamlasů (Q9249597)


 
   
48110/7-7424
Pam. katalog
MIS
Brno-město náměstí Svobody 74/10
49°11′40,92″ s. š., 16°36′33,31″ v. d.
Obchodní dům a nájemní dům nadace Valentina Gerstbauera. Obchodní a nájemní dům monumentalizujícího pojetí představuje hodnotnou architektonickou památku brněnského historismu vzniklou spoluprací Germano Wanderleye a Aloise Prastorfera.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Náměstí Svobody 12 (Q37816544)


 
   
48111/7-7425
Pam. katalog
MIS
Brno-město náměstí Svobody 77/12
49°11′39,64″ s. š., 16°36′32,58″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům s pozdně historizujícím průčelím.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Kleinův palác (Q11169371)


 
   
30886/7-156
Pam. katalog
MIS
Brno-město náměstí Svobody 84/15
49°11′38,87″ s. š., 16°36′31,26″ v. d.
Kleinův palác. Raně historizující městský palác významný mimo jiné progresivním použitím litinových prvků.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Schwanzův palác, dům Pánů z Lipé (Q9249595)


 
   
26375/7-157
Pam. katalog
MIS
Brno-město náměstí Svobody 86/17
49°11′39,32″ s. š., 16°36′29,46″ v. d.
Schwanzův palác na místě gotického domu pánů z Lipé je jedna z nejvýznamnějších architektonických památek v Brně. Je v brněnském kontextu unikátně dochovaným typem renesančního městského paláce se zachovanou plastickou výzdobou a arkádovým nádvořím.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Náměstí Svobody 18 (Q37816559)


 
   
48113/7-7427
Pam. katalog
MIS
Brno-město náměstí Svobody 87/18, Zámečnická 87/1
49°11′40,2″ s. š., 16°36′28,58″ v. d.
Činžovní dům. Monumentální pozdně historizující nárožní dům s působivě komponovaným uličním průčelím. Mohutný čtyřpatrový nárožní objekt s osmiosým průčelím do prostoru náměstí Svobody a dvanáctiosým do ulice Zámečnická, tříosé je oblé nároží s trojpodlažním arkýřem.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Náměstí Svobody 19 (Q37816552)


 
   
48114/7-7428
Pam. katalog
MIS
Brno-město náměstí Svobody 90/19, Zámečnická 90/2
49°11′41,16″ s. š., 16°36′27,84″ v. d.
Činžovní dům. Monumentální pozdně historizující nárožní budova s neobarokním průčelím.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Náměstí Svobody 20 (Q37816566)


 
   
48115/7-7429
Pam. katalog
MIS
Brno-město náměstí Svobody 91/20
49°11′41,66″ s. š., 16°36′27,31″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům s neorenesančním průčelím.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Moravská banka (Q33252009)


 
   
37205/7-158
Pam. katalog
MIS
Brno-město náměstí Svobody 92/21, Veselá 92/4, 4a, 4b
49°11′41,87″ s. š., 16°36′25,53″ v. d.
Moravská banka. Monumentální funkcionalistická architektura postavená na místě bývalého Kounicova paláce v letech 1928–1930 podle projektu Bohuslava Fuchse a Ernsta Wiesnera. Fasády do náměstí Svobody i ulice Veselá jsou řešeny shodně: přiznaný skelet vyplňují střídavě pásy oken, do náměstí Svobody dělených horizontálně na tři části, do ulice Veselá dělených dnes obráceným T, a bílého lesklého obložení. Odlišně je řešeno přízemí (prosklené výkladce prodejen a kanceláří) a poslední dvě patra s jednotlivými okny a fasádou krytou vnější omítkou.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Náměstí Svobody 22 (Q37816488)


 
   
48116/7-7430
Pam. katalog
MIS
Brno-město náměstí Svobody 93/22
49°11′42,84″ s. š., 16°36′25,66″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům z konce 19. století s funkcionalisticky upraveným průčelím. V přízemí a mezipatře se nacházela proslulá Tomanova kavárna a cukrárna, jejíž návrh vypracoval roku 1931 architekt Miloslav Kopřiva.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Náměstí Svobody 23 (Q37815429)


 
   
48117/7-7431
Pam. katalog
MIS
Brno-město Náměstí Svobody 94/23, Středova 94/1, Veselá 94/8
49°11′42,87″ s. š., 16°36′24,69″ v. d.
Činžovní dům. Pozdně historizující budova s neobarokním průčelím v exponované poloze v čele bloku.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Zámečnická 3 (Q37815435)


 
   
48310/7-7625
Pam. katalog
MIS
Brno-město Zámečnická 181/3
49°11′39,65″ s. š., 16°36′27,32″ v. d.
Činžovní dům. Architektura nájemního domu s hodnotným secesním průčelím.

Památkově chráněno od 15. března 1988.

Zámečnická 5 (Q37815440)


 
   
48311/7-7626
Pam. katalog
MIS
Brno-město Zámečnická 182/5
49°11′39,29″ s. š., 16°36′26,69″ v. d.
Činžovní dům. Architektura nájemního domu s hodnotným secesním průčelím.

Památkově chráněno od 15. března 1988.

Kostel svatého Michala (Q6837273)


 
   
22708/7-46
Pam. katalog
MIS
Brno-město Dominikánské náměstí
49°11′36,95″ s. š., 16°36′23,76″ v. d.
Kostel sv. Michala s kaplí Panny Marie Lurdské. Raně barokní kostel vystavěný podle projektu brněnského stavitele Jana Křtitele Erny, s kvalitní barokní sochařskou výzdobou hlavního průčelí a přístupové rampy.
 • rampa se schodištěm – původně statické zajištění kostela. Kostel je situován na vysokém soklu vyrovnávajícím svažitý terén náměstí, pokračujícím na východní a západní straně do prostoru náměstí vysunutou terasou zdobenou 10 skulpturami světců. V terase soklu ukončeném na jižní straně mohutným dvouramenným přístupovým schodištěm s hlavní částí v ose chrámu byly již před rokem 1735 zřízeny kupecké krámky.
 • socha sv. Metoděje, dílo Josefa Winterhaldera staršího
 • socha sv. Cyrila, dílo Josefa Winterhaldera staršího
 • socha sv. Ludmily, dílo Josefa Winterhaldera staršího
 • socha sv. Václava, dílo Josefa Winterhaldera staršího, 1995 restaurované
 • socha sv. Jana Křtitele, dílo Ondřeje Zahnera
 • socha sv. Floriana, dílo Ondřeje Zahnera
 • socha sv. Iva, dílo Ondřeje Zahnera
 • socha sv. Aloise z Gonzagy, dílo Jana Adama Nessmanna, 1995 restaurované
 • socha sv. Vincence Ferrerského, dílo Jana Adama Nessmanna
 • socha sv. Jana Nepomuckého, dílo moravského sochaře z doby vrcholného baroka, nejstarší součást souboru

Poznámka: Sochy původně zapsány do státního rejstříku jednotlivě jako samostatné památky.
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Stavovský dům - Nová radnice (Q12041279)


 
   
31585/7-80
Pam. katalog
MIS
Brno-město Dominikánské náměstí 196/1, Husova 196/12, parc. 503
49°11′38,22″ s. š., 16°36′22,05″ v. d.
Radnice - Stavovský dům - Nová radnice. Monumentální stavební soubor budovaný od renesance po pozdní 18. století s umělecky vysoce hodnotnou kamenickou, sochařskou a malířskou výzdobou
 • radnice čp. 196,
 • busta Karla Staršího ze Žerotína, práce V. Makovského z 30. let 20. století, na nádvoří Nové radnice
 • kašna. Umělecky náročná kašna navržená J. Peškem a J. Stejskalem pro Výstavu soudobé kultury v Československu roku 1928, na velkém nádvoří Stavovského domu.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Dominikánské náměstí 2 a 3 (Q33061060)


 
   
48088/7-7402
Pam. katalog
MIS
Brno-město Dominikánské náměstí 197/3, 656/2, Panenská 656/2, Veselá 197/1
49°11′39,81″ s. š., 16°36′22,52″ v. d.
Blok polyfunkčních městských domů o dvou číslech popisných patří k hodnotným památkám brněnského funkcionalismu a výrazně dotváří prostor Dominikánského náměstí.
 • Dominikánské náměstí 197/3, Veselá 197/1, polyfunkční městský dům.
 • Dominikánské náměstí 656/2, Panenská 656/2. Polyfunkční Palác Moderna/Jalta představuje architektonicky kvalitní realizaci velkorysého městského domu s působivou prosklenou pasáží podle návrhu Jaroslava Josefa Polívky. Ze souboru vyjmut k 16. 6. 2016, návrh nové prohlášení za kulturní památku podán 2. 9. 2016.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Dominikánské náměstí 5 (Q37816463)


 
   
48089/7-7403
Pam. katalog
MIS
Brno-město Dominikánské náměstí 187/5
49°11′38,45″ s. š., 16°36′26,95″ v. d.
Činžovní dům. Monumentální pozdně historizujcí architektura nájemního domu s působivě komponovaným uličním průčelím. Řadový pětipatrový dům (původně čtyřpatrový s připojeným pátým novodobým ustoupeným podlažím ukončeným jako terasa) s průčelním trojtraktem a s vnitřním schodištěm přístupným novodobě adaptovanou pasáží v severní části s navazující několikatraktovou zástavbou do hloubky parcely při dvoře. Přes šest okenních os sahající balkon ve druhém patře domu je zdoben dvěma vázami a figurálními plastikami, které tvoří pět dvojic objímajících se puttů, hledících různými směry.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Dominikánské náměstí 6 (Q37816471)


 
   
48090/7-7404
Pam. katalog
MIS
Brno-město Dominikánské náměstí 188/6
49°11′37,88″ s. š., 16°36′26,69″ v. d.
Činžovní dům. Monumentální pozdně historizujcí architektura nájemního domu s působivě komponovaným uličním průčelím. Řadový čtyřpatrový dům třítraktové dispozice se středním průchodem ke schodišti se zaoblenými rameny při dvoře, který odděluje další blok mladší trojtraktové zástavby. Tvoří urbanistický celek s domem čo. 8.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Dominikánské náměstí 8 (Q37816480)


 
   
48091/7-7405
Pam. katalog
MIS
Brno-město Dominikánské náměstí 190/8
49°11′37,43″ s. š., 16°36′27,1″ v. d.
Činžovní dům. Pozdně historizující architektura nájemního domu s působivě komponovaným uličním průčelím. Řadový čtyřpatrový dům třítraktové dispozice se střední schodbou k víceramennému schodišti při dvoře. Tvoří urbanistický celek s domem čo. 6.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Dominikánský klášter (Q33251999)


 
   
32636/7-45
Pam. katalog
MIS
Brno-město Dominikánská 264/2, Dominikánské náměstí, parc. 490, 493
49°11′36,16″ s. š., 16°36′20,63″ v. d.
Dominikánský klášter. Architektonicky mimořádně hodnotný komplex barokních budov z 2. poloviny 17. a z počátku 18. století stavebně spojený se středověkým jádrem dominikánského kláštera. Tvoří urbanistický celek se Zemským domem - Novou radnicí, která ke klášteru na severní straně přiléhá. Složitý a nepravidelný shluk budov se středověkým jádrem, výrazně barokně upravený a přestavěný a v první polovině 20. století adaptovaný pro potřeby městské radnice. Bývalý dominikánský klášter dne slouží jako budova Úřadu městské části Brno-střed. Středověká část dominikánského kláštera – křížová chodba s lomenými oblouky arkády, refektář se dvěma řadami polí křížové klenby, sklenutých na středové dórské sloupy – je dnes komunikačně spojena s interiéry Stavovského domu a slouží Magistrátu města Brna.
 • severní budova konventu,
 • budova prelatury a
 • suterénní hospodářské křídlo se sekundárně osazeným portálem a schodištěm z ulice Dominikánské,
 • plocha hlavního dvora, rajského dvora a dalších drobných dvorků,
 • úsek hradební zdi na severozápadě areálu

Poznámka: MonumNet neuváděl adresu, ale jen ulici Dominikánskou a parcelní číslo 238, to je uvedeno též v Památkovém katalogu u památkové ochrany. Parcela č. 238 představuje vnitřní dvůr kláštera františkánek na adrese Josefská 516/1. Dominikánský klášter při Dominikánské ulici stojí na parcele 493, nemá vlastní adresu, patří ke komplexu Nové radnice na parcele 503 s adresou Dominikánské náměstí 196/1 a na jihu k němu přiléhá palác na adrese Dominikánská 264/2 na parcele 490. Památkový katalog v popisu památky uvádí parcely č. 490 a 493.
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Dominikánská 2 (Q33251985)


 
   
40459/7-104
Pam. katalog
MIS
Brno-město Dominikánská 264/2, Šilingrovo náměstí 264/5
49°11′34,41″ s. š., 16°36′20,7″ v. d.
Palác. Svým výrazným pilastrovým řádem se uplatňuje pohledově zejména v prostoru Šilingrova náměstí. Na fotografiích v Památkovém katalogu je objekt zmiňován jako součást areálu bývalého dominikánského kláštera.

Poznámka: Starší popisy a původní zápis do státního rejstříku uvádějí v Dominikánské ulici čo. 4.
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Polyfunkční dům (Q33251827)


 
   
48291/7-7606
Pam. katalog
MIS
Brno-město Veselá 199/5, 688/7
49°11′40,68″ s. š., 16°36′23,73″ v. d.
Obchodní dům - polyfunkční dům. Moderní stavba ze 60. let 20. století navazuje stylově i stavebně na blok s pasáží Jalta a hotel Internacional. Objekt má dvě čísla popisná.

Památkově chráněno od 15. března 1988.

Veselá 39 (Q37816494)


 
   
48295/7-7610
Pam. katalog
MIS
Brno-město Veselá 238/39
49°11′47,09″ s. š., 16°36′20,07″ v. d.
Činžovní dům. Historizující eklektická stavba nájemního domu s bohatě zdobeným uličním průčelím.

Památkově chráněno od 15. března 1988.

Veselá 2 (Q37816502)


 
   
48290/7-7605
Pam. katalog
MIS
Brno-město Veselá 173/2, Zámečnická 173/8
49°11′40,03″ s. š., 16°36′25,92″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům Eduarda Tilla. Nájemní dům se secesním průčelím od Maxe Matzenauera z roku 1906 v exponované nárožní poloze.

Památkově chráněno od 15. března 1988.

Veselá 6 (Q37816510)


 
   
48292/7-7607
Pam. katalog
MIS
Brno-město Veselá 172/6
49°11′42,34″ s. š., 16°36′24,3″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům s neorenesančním průčelím s bohatou štukovou výzdobou.

Památkově chráněno od 15. března 1988.

Česká 1 (Q37816518)


 
   
48293/7-7608
Pam. katalog
MIS
Brno-město Česká 161/1, Středova 161/2, Veselá 161/10
49°11′43,42″ s. š., 16°36′24,07″ v. d.
Činžovní dům. První rakouská pojišťovna proti úrazům, obchodní dům ASO. Budova s pozdně secesním, poválečně upraveným průčelím v exponované poloze v čele bloku.

Památkově chráněno od 15. března 1988.

Veselá 14 (Q33251910)


 
   
47927/7-7240
Pam. katalog
MIS
Brno-město Veselá 164/14, Česká 164/7
49°11′44,54″ s. š., 16°36′23,01″ v. d.
Městský dům. Řadový dvoupatrový dům prostupující celou hloubku parcely s východním průčelím do ulice České a západním do ulice Veselé. Historická vývojová architektura s dochovanou gotickou, renesanční, barokní a klasicistní stavební fází. V nice zaklenuté konchou prolomené v edikulovém rámu není socha sv. Huberta, ale sv. Floriána.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Česká 9 (Q37815369)


 
   
47929/7-7242
Pam. katalog
MIS
Brno-město Skrytá 165/1, Česká 165/9, Veselá 165/16
49°11′44,97″ s. š., 16°36′22,75″ v. d.
Činžovní dům. Monumentální bohatě členěná secesní architektura v exponované nárožní situaci.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Veselá 18 (Q37815097)


 
   
47931/7-7244
Pam. katalog
MIS
Brno-město Veselá 166/18
49°11′45,68″ s. š., 16°36′22,69″ v. d.
Činžovní dům. Nárožní měšťanský dům barokního původu s pozdně klasicistním průčelím.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Veselá 20 (Q37815116)


 
   
47932/7-7245
Pam. katalog
MIS
Brno-město Česká 167/13, Veselá 167/20
49°11′46,12″ s. š., 16°36′22,38″ v. d.
Činžovní dům. Objekt městského domu na úzké parcele s průčelími do dvou ulic v duchu pozdní secese.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Česká 15 (Q37815125)


 
   
47934/7-7247
Pam. katalog
MIS
Brno-město Česká 168/15, Veselá 168/22
49°11′46,4″ s. š., 16°36′22,13″ v. d.
Činžovní dům. Objekt městského domu s průčelím v duchu pozdní secese.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Česká 17 (Q37815133)


 
   
47936/7-7249
Pam. katalog
MIS
Brno-město Česká 169/17, Veselá 169/24
49°11′46,69″ s. š., 16°36′21,56″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům s obchody postavený podle projektu Viléma a Aloise Kuby v duchu funkcionalismu.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

  Česká 19 a 21 (Q30793141)


 
   
47937/7-7250
Pam. katalog
MIS
Brno-město Česká 170/19 a 21, Veselá 170/26
49°11′47,2″ s. š., 16°36′21,04″ v. d.
Nájemní polyfunkční dům v čele bloku na souběhu ulic České a Veselé s obchody a pasáží z roku 1937 podle návrhu Oskara Pořísky ve stylu meziválečné architektonické moderny. REI 12. 8. 2005: stav dobrý, opravy probíhaly v 80. letech 20. stol. a po roce 2000, kdy byly rekonstruovány střechy, kotelny a zbudován nový výtah. Revize 1/2009: Částečná výměna obložení vnějšího pláště a okenních konstrukcí, provádí se opět rekonstrukce výtahu.

Památkově chráněno od 22. února 1988.
Památková ochrana zrušena 4. srpna 2016.

Česká 6 (Q16773149)


 
   
21804/7-99
Pam. katalog
MIS
Brno-město Česká 156/6, Jakubská 156/2
49°11′45,25″ s. š., 16°36′25,65″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům Antona Johanna von Chlumetzky, Anenský dvůr. Jeden z nejstarších nájemních domů aristokratického palácového typu v Brně z pozdně klasicistního období.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Jakubská 4 (Q37815141)


 
   
48009/7-7322
Pam. katalog
MIS
Brno-město Jakubská 120/4
49°11′46,45″ s. š., 16°36′25,61″ v. d.
Činžovní dům. Objekt měšťanského domu s bohatou stavební historií.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Česká 8 (Q33251799)


 
   
47928/7-7241
Pam. katalog
MIS
Brno-město Jakubská 121/1, Česká 121/8
49°11′46,23″ s. š., 16°36′23,78″ v. d.
Městský dům. Nárožní městský dům s gotickým jádrem, raně barokní nadzemím a klasicistní úpravou. Čtyřkřídlý dvoupatrový nárožní dům se čtyřosým západním uličním průčelím orientovaným do ulice Česká a čtrnáctiosým jižním průčelím do ulice Jakubská.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Jakubská 5 (Q37815148)


 
   
48010/7-7323
Pam. katalog
MIS
Brno-město Jakubská 123/5
49°11′47,32″ s. š., 16°36′25,27″ v. d.
Činžovní dům. Objekt měšťanského domu s gotickým jádrem a bohatou stavební historií.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Jakubská 7 (Q33252236)


 
   
48011/7-7324
Pam. katalog
MIS
Brno-město Jakubská 124/7
49°11′47,7″ s. š., 16°36′25,31″ v. d.
Městský dům. Klasicistně přestavěný měšťanský dům s gotickým a renesančním jádrem. Řadový dvoupatrový dům se třemi křídly soustředěnými kolem předního drobného dvorku a do hloubky parcely směřujícím dlouhým dvorním křídlem s pavlačí v 1. patře, na které příčně navazuje zadní budova. Uliční průčelí tříosé.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Jakubská 9 (Q33252257)


 
   
48012/7-7325
Pam. katalog
MIS
Brno-město Jakubská 125/9
49°11′47,68″ s. š., 16°36′25,93″ v. d.
Městský dům. Klasicistně přestavěný měšťanský dům s gotickým jádrem.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Pražákův palác (Q12046954)


 
   
28712/7-120
Pam. katalog
MIS
Brno-město Husova 535/18, Besední 535/4
49°11′44,04″ s. š., 16°36′16,01″ v. d.
Pražákův palác, palác Aloise svobodného pána Pražáka. Neorenesanční dílo architekta Theofila Hansena.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Kašna (Q37815156)


 
   
24785/7-279
Pam. katalog
MIS
Brno-město ve vidlici ulic Česká a Veselá, pp. 575/1
49°11′47,84″ s. š., 16°36′20,87″ v. d.
Kašna. Kovolitecká práce ze 3. čtvrtiny 19. století. Široká mělká mísa, zdobená jednoduchými římsami a kruhovými terčíky, je usazena na kanelovaném sloupku, u paty se čtyřmi psími hlavami. Ze sloupku, vyrůstajícího z jejího středu, jsou vyvedeny dva kohoutky, zdobené motivem dračích hlav a vegetabilními rozvilinami. Na místě hlavice jej ukončují čtyři koňské hlavy, na jeho vrcholu je posazena dekorativní prstencovitá mísa, ukončená perlovcem, osazení je zdobeno geometrickými nožkami a koulemi. Nad ní kašnu završuje poslední malá mušlovitá miska.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Brandlova 6 (Q37815164)


 
   
47923/7-7236
Pam. katalog
MIS
Brno-město Brandlova 247/6, Česká 247/32
49°11′53,39″ s. š., 16°36′19,19″ v. d.
Činžovní dům. Historizující architektura nárožního nájemního domu.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Obchodní dům Baťa (Q28604344)


 
   
47925/7-7238
Pam. katalog
MIS
Brno-město Česká 160/4
49°11′44,69″ s. š., 16°36′25,67″ v. d.
Obchodní dům Brouk a Babka, Moravanka, Baťa. Funkcionalistický objekt z roku 1934 podle návrhu Miloslava Kopřivy.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

  Česká 10 (Q33251808)


 
   
47930/7-7243
Pam. katalog
MIS
Brno-město Česká 155/10
49°11′46,49″ s. š., 16°36′23,24″ v. d.
Měšťanský dům. Dům gotického původu byl přestavěn v barokním období, v 19. století rozšířen. Památkovou hodnotu objekt pozbyl demolicí v roce 2003. Dům s gotickým a barokním jádrem a s novorenesančním průčelím z druhé poloviny 19. století byl zcela zbořen v roce 2003 a v současnosti na jeho místě stojí novostavba nerespektující dispozici ani vzhled původního objektu.

Památkově chráněno od 22. února 1988.
Památková ochrana zrušena 1. ledna 2006.  

Česká 14 (Q37815053)


 
   
47933/7-7246
Pam. katalog
MIS
Brno-město Česká 153/14
49°11′47,35″ s. š., 16°36′22,66″ v. d.
Činžovní dům. Historizující eklektická stavba nájemního domu s bohatě zdobeným uličním průčelím.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

  Obchodní dům Vágner (Q33251815)


 
   
47935/7-7248
Pam. katalog
MIS
Brno-město Česká 151/16
49°11′47,83″ s. š., 16°36′22,19″ v. d.
Obchodní dům Vágner. Obchodní dům postavený podle projektu architekta Vladimíra Fischera, jehož podoba z meziválečného období byla zásadním způsobem změněna přestavbou D. Pálky z 80. let 20. století, která byla důvodem zrušení památkové ochrany.

Památkově chráněno od 22. února 1988.
Památková ochrana zrušena 22. prosince 2014.

Hotel Avion (Q12020398)


 
   
24787/7-100
Pam. katalog
MIS
Brno-město Česká 150/20
49°11′48,39″ s. š., 16°36′22,12″ v. d.
Hotel Avion. Funcionalistická stavba od brněnského architekta Bohuslava Fuchse. Řadová sedmipatrová budova se železobetonovou konstrukcí. Mimořádně vnější okolnosti dané nepříznivým tvarem staveniště odpovídajícím dlouhé úzké středověké parcele způsobily atypické řešení stavby – střední nosné zdi chybí, vnitřní členění spočívá na železobetonových pilířích ve štítových zdech. Průčelí do Masarykovy ulice je v přízemí prosklené, ve středu oble ustupuje a tvoří krytý vstup. Další dvě patra se otevírají průběžnými pásy oken, střídanými pásy obložení z bílého opaxitu. Následují čtyři patra s pásy oken a kachličkovými světle šedými obklady a na závěr dvě terasy, ustupující do hloubky stavby.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Solniční 8 (Q37815012)


 
   
47940/7-7253
Pam. katalog
MIS
Brno-město Solniční 145/8, Česká 145/26
49°11′49,3″ s. š., 16°36′21,23″ v. d.
Činžovní dům. Bohatě členěná architektura s hodnotným průčelím s historizujícími a secesními prvky v exponované nárožní situaci.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Česká 5 (Q21809707)


 
   
47926/7-7239
Pam. katalog
MIS
Brno-město Česká 163/5, Veselá 163/12
49°11′44,37″ s. š., 16°36′23,85″ v. d.
Městský dům. Historický objekt s průčelím do ulice České i Veselé, s dochovaným gotickým a barokním organismem v přízemí a ve sklepích. Řadový dvoupatrový dům probíhající na celé hloubce parcely. Klasicistní čtyřosé hlavní průčelí orientované do ulice Česká bylo do dnešní podoby upraveno roku 1919. Je zdobeno sgrafitem s historizujícím námětem, jehož autorem je L. Novák, okna jsou opatřena barevnými vitrážemi. Zhruba uprostřed plochy průčelí je v mělké nice v hlubokém reliéfu provedeno poprsí muže s pohárem. Čtyřosé průčelí do ulice Veselé je rovněž klasicistního rázu.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Solniční 10 (Q37815020)


 
   
48211/7-7526
Pam. katalog
MIS
Brno-město Solniční 241/10, Česká 241/25
49°11′48,86″ s. š., 16°36′19,76″ v. d.
Činžovní dům. Nárožní nájemní dům s klasicizujícím průčelím.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Hospoda U formana (Q33252428)


 
   
47941/7-7254
Pam. katalog
MIS
Brno-město Česká 142/29
49°11′49,72″ s. š., 16°36′19,16″ v. d.
Hospoda U formana. Na nároží výrazně situovaná pozdně klasicistní architektura.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Solniční 3 (Q37815029)


 
   
48207/7-7522
Pam. katalog
MIS
Brno-město Solniční 630/3
49°11′49,34″ s. š., 16°36′24,22″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům se secesním průčelím.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Solniční 3a (Q37815037)


 
   
48208/7-7523
Pam. katalog
MIS
Brno-město Solniční 636/3a
49°11′49,04″ s. š., 16°36′23,22″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům se secesním průčelím z roku 1905.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

  Solniční 5 (Q37815108)


 
   
47938/7-7251
Pam. katalog
MIS
Brno-město Solniční 133/5, Česká 133/22
49°11′48,67″ s. š., 16°36′21,88″ v. d.
Činžovní dům. Bohatě členěná architektura v duchu meziválečného dekorativismu v exponované nárožní situaci.

Památkově chráněno od 22. února 1988.
Památková ochrana zrušena 13. prosince 2019.

Solniční 11 (Q37815045)


 
   
47939/7-7252
Pam. katalog
MIS
Brno-město Solniční 239/11, Česká 239/23
49°11′47,83″ s. š., 16°36′19,7″ v. d.
Činžovní dům. Monumentální objekt v duchu meziválečného dekorativismu v exponované nárožní situaci.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Hotel Slavia se souborem činžovních domů (Q37815001)


 
   
47874/7-7096
Pam. katalog
MIS
Brno-město Solniční 631/13, 243/15 a 17, Besední
49°11′46,81″ s. š., 16°36′17,34″ v. d.
Činžovní dům - blok obytných a obchodních domů (hotel Slavia se souborem činžovních domů). Monumentální secesní a novorenesanční stavební soubor s působivě komponovaným průčelím. Rané dílo brněnského architekta Antonína Blažka. Dům se nazýval U solnice a konal v něm výstavy první český umělecký spolek v Brně - Klub přátel umění. Stavba je parafrází nájemního domu z let 1898-99 na Linke Wienziele 38 ve Vídni od Otto Wagnera, prvořadého člena Wiener Sezession.
 • Solniční 631/13, parc. 598
 • V rozpisu parcel je na parcele 597 (při Solniční ulici) uveden dům čp. 242, toto čp. je v RÚIAN uvedeno bez přiřazení k ulici a bez přiřazení polohy
 • Solniční 243/15 a 17, parc. 595, nároží Besední ulice. Obě orientační čísla jsou v RÚIAN definována k témuž bodu. Novorenesanční budova s ušlechtilým, působivě komponovaným uličním průčelím. Nárožní třípatrový dům se zkoseným nárožím s delší dvanácti- (v přízemí) resp. třináctiosým západním průčelím orientovaným do ulice Besední a sedmiosým severním průčelí obráceným do prostoru ulice Solniční, jedna osa je na zkoseném nároží.
 • V rozpisu parcel je na parcele 594 (při Besední ulici) uveden dům čp. 244, toto čp. v RÚIAN není uvedeno.
 • V Památkovém katalogu je jako část souboru uveden novorenesanční objekt s uličním průčelím do ulice Besední, stavebně spojený se sousedním nárožním objektem.

Památkově chráněno od 28. ledna 1985.

Solniční 4 (Q37815062)


 
   
48209/7-7524
Pam. katalog
MIS
Brno-město Solniční 639/4
49°11′50,08″ s. š., 16°36′23,5″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům s pozdně historizujícím průčelím.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Solniční 6 (Q37815070)


 
   
48210/7-7525
Pam. katalog
MIS
Brno-město Solniční 640/6
49°11′49,76″ s. š., 16°36′22,36″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům s pozdně historizujícím průčelím.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Solniční 12 (Q33252301)


 
   
48212/7-7527
Pam. katalog
MIS
Brno-město Solniční 240/12
49°11′48,53″ s. š., 16°36′18,86″ v. d.
Městský dům. Řadový pozdně klasicistní dům ze druhé čtvrtiny 19. století.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Solniční 14 (Q37815080)


 
   
48213/7-7528
Pam. katalog
MIS
Brno-město Solniční 245/14, Opletalova 245/2
49°11′48,17″ s. š., 16°36′17,75″ v. d.
Činžovní dům. Nárožní nájemní dům z konce 19. století s velmi střízlivě pojednaným průčelím.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Opletalova 4 (Q37815090)


 
   
48121/7-7435
Pam. katalog
MIS
Brno-město Opletalova 592/4
49°11′48,94″ s. š., 16°36′17,56″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům s historizujícím uličním průčelím.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Joštova 9 (Q30252240)


 
   
48122/7-7436
Pam. katalog
MIS
Brno-město Opletalova 600/6, Joštova 600/9
49°11′50,02″ s. š., 16°36′17,27″ v. d.
Městský dům, evangelick škola. Nárožní dům vystavěný na bývalých fortifikačních pozemcích před Veselou branou.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Husova 4 (Q33252161)


 
   
48223/7-7538
Pam. katalog
MIS
Brno-město Husova 257/4, Dominikánská 257/6, Šilingrovo náměstí 257/3, 257/4
49°11′33,53″ s. š., 16°36′19,56″ v. d.
Městský dům. Nájemní dům Adolfa Flesche. Monumentální nájemní dům s neorenesančním průčelím a nadstavbou z roku 1939 v čele bloku.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Husova 6 (Q37815173)


 
   
47999/7-7312
Pam. katalog
MIS
Brno-město Husova 594/6
49°11′34,26″ s. š., 16°36′18,79″ v. d.
Činžovní dům. Původně neoklasicistní budova od brněnského stavitele Josefa Jelinka upravená v meziválečném období a na konci 20. století. Řadová čtyřpatrová budova, vyzdvižená na půdoryse příčně orientovaného obdélníka s jednoosým rizalitem ve středu nádvorního průčelí. Uliční průčelí je devítiosé, přičemž dvě krajní osy jsou vždy sdruženy.

Památkově chráněno od 1. března 1988.

Husova 8 (Q37815262)


 
   
48001/7-7314
Pam. katalog
MIS
Brno-město Husova 255/8
49°11′34,99″ s. š., 16°36′18,53″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům s neoklasicistním průčelím střízlivých forem s výraznou meziválečnou úpravou. Řadová čtyřpatrová budova, jejíž čtvrté patro je novodobou nadstavbou. Uliční průčelí je 9osé.

Památkově chráněno od 1. března 1988.

Škola (Q33252293)


 
   
48002/7-7315
Pam. katalog
MIS
Brno-město Husova 537/10
49°11′36,62″ s. š., 16°36′19,09″ v. d.
Městský dům - škola. bývalá Německá vyšší obchodní škola císaře Františka Josefa, Höhere Handelsschule; Střední škola umění a designu. Hodnotné novorenesanční průčelí monumentálně pojaté školní budovy, práce stavitele Ferdinanda Hracha. Třípatrová nárožní budova na půdoryse písmene L se dvěma pohledově se uplatňujícími fasádami, z nichž hlavní je orientována do ul. Husovy. Hlavní průčelí s vyváženým horizontálním a vertikálním členěním je 11osé a boční průčelí s jednodušším členěním, ve kterém převažují horizontální linie, 14osé.

Památkově chráněno od 1. března 1988.

Husova 12 (Q33252321)


 
   
48003/7-7316
Pam. katalog
MIS
Brno-město Husova 196/12
49°11′38,19″ s. š., 16°36′18″ v. d.
Městský dům - budova magistrátu, bývalá Německá obchodní akademie císaře Františka Josefa. Školní budova s hodnotným průčelím v neoklasicistním duchu ze třetí čtvrtiny 19. století, v roce 1935 upravená pro potřeby nové radnice architektem Josefem Poláškem. Dvoupatrová budova obdélného půdorysu s úzkým ústředním nádvořím se 3 pohledově se uplatňujícími fasádami. Zadní průčelí se přimyká k zadnímu křídlu Nové radnice, které dvěma osami převyšuje. Vstupní průčelí obrácené do ul. Husovy je 5osé, pravé boční průčelí 15osé, levé boční 16osé a zadní 7osé.

Památkově chráněno od 1. března 1988.

Uměleckoprůmyslové muzeum (Q11878249)


 
   
30265/7-119
Pam. katalog
MIS
Brno-město Husova 536/14
49°11′39,78″ s. š., 16°36′17,45″ v. d.
Uměleckoprůmyslové muzeum. Mimořádná novorenesanční architektura.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

  Hotel International (Q15696494)


 
   
48005/7-7318
Pam. katalog
MIS
Brno-město Husova 200/16
49°11′42,02″ s. š., 16°36′19,39″ v. d.
Hotel International. Jedna z prvních moderních staveb v někdejším Československu po druhé světové válce, vybudovaná za použití moderních materiálů a urbanisticky citlivě zasazená do prostoru brněnské okružní třídy. Na hotel byla roku 1957 vypsána soutěž, ve které zvítězil projekt Viléma Kuby. Jeho projekt mezi léty 1958–1959 upravil autorský kolektiv Stavoprojektu a tento konečný projekt byl realizován roku 1962. Koncem 70. let a v průběhu 80. let došlo k úpravě některých částí objektu (terasa, atrium). Volně stojící, půdorysně značně členitá budova, která představuje jakousi srostlici několika horizontálně vyvinutých hmot, je situována na mírně svažitém terénu, takže vstupní průčelí obrácené do ul. Husovy je 8podlažní a průčelí do ul. Veselá 10podlažní. Hlavní křídlo budovy (železobetonový skelet) o 21 ose ve vstupním průčelí je vedeno paralelně s ulicí Husovou a založeno je na půdoryse příčně orientovaného obdélníka. Z jeho pravé poloviny vybíhá přízemní vstupní vestibul, jehož nástupní plochu završuje mohutná desková markýza. Před levou polovinu zadního průčelí je představen jednopatrový objekt restaurace, založený na příčně obdélném půdoryse. K jeho levému přednímu nároží je kolmo nasazeno kryté schodiště, které se na jižní straně přimyká k pasáži Jalta. Napravo od restaurace se táhne terasa se zahrádkou. K severní boční straně přiléhá terasa, vedoucí od Pražákova paláce, která je na straně obrácené do ulice Veselá zakončena dvouramenným schodištěm. U paty schodiště je osazeno sousoší Pohostinnost. Levou polovinu přízemí hlavního křídla členění v šířce 9 os (s výjimkou krajních) jakási pilířová lodžie, jejichž zadní stěna je prolamována okny.

Památkově chráněno od 1. března 1988.
Památková ochrana zrušena 24. prosince 2013.

Besední dům (Q11139044)


 
   
20729/7-131
Pam. katalog
MIS
Brno-město Husova 534/20
49°11′45,88″ s. š., 16°36′15,28″ v. d.
Besední dům. Monumentální novorenesanční stavba z let 1870–1873 od významného architekta Theophila Hansena. Samostatně stojící budova no obdélném půdorysu, jejímuž vnitřnímu uspořádání dominuje sploečenský dvoupatrový sál v jižní polovině. Jižnímu průčelí dominuje dvojice věží svírající mezi sebou uzavřenou patrovou arkádu.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Joštova 4 (Q37815290)


 
   
48229/7-7544
Pam. katalog
MIS
Brno-město Joštova 138/4
49°11′52,68″ s. š., 16°36′21,62″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům z 80. let 19. století s neorenesančním průčelím. Řadový pětipatrový dům s dispozičně pravidelným dvoutraktovým jádrem se vstupní chodbou ve střední ose k přímo navazujícímu dvouramennému schodišti visutému jako střední část krátkého dvorního trojtraktu. Ustupující 5. patro je novodobé.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Joštova 6 (Q37815267)


 
   
47942/7-7255
Pam. katalog
MIS
Brno-město Joštova 137/6, Česká 137/30
49°11′52,34″ s. š., 16°36′20,01″ v. d.
Činžovní dům. Hodnotná architektura nárožního objektu s novorenesančním průčelím postaveného v 80. letech 19. století jako součást okružní třídy dle asanačního plánu z roku 1863. Nárožní třípatrový dvoukřídlý dům se zkoseným nárožím akcentovaným hranolovým arkýřem spínajícím 1. a 2. patro.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Zemský dům (Q10860541)


 
   
37689/7-199
Pam. katalog
MIS
Brno-město Joštova 625/8
49°11′52,37″ s. š., 16°36′15,71″ v. d.
Společenský dům - Zemský dům. Monumentální palácová stavba postavená ve stylu severoitalské neorenesance představuje urbanistickou dominantu okružní třídy. Monumentální dvoutraktová čtyřkřídlá budova se symetricky uspořádaným systémem čtyř nádvoří vymezující dvoupodlažní sněmovní sál. Delší nádvoří do ulice České a Žerotinova nám. jsou přehledně symetricky řešené s 1+7+5+7+1 osami s akcentujícím hlavním a dvěma nárožními rizality. Kratší průčelí jsou rytmizována v taktu 1+4+3+4+1s rizalitem v centrální části a při nároží.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Joštova 1 (Q37815274)


 
   
48226/7-7541
Pam. katalog
MIS
Brno-město Joštova 139/1
49°11′51,04″ s. š., 16°36′22,77″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům z poslední čtvrtiny 19. století s neorenesančním průčelím. Řadový čtyřpatrový dům s příčně členěněnou dispozicí se střední chodbou k dvouramennému schodišti orientovanému původně do dvora, kde v ose dispozice navazuje novější dvorní třítrakt se středovou chodbou. Uliční průčelí v 2. a 3. patře spínají postranní polygonální arkýře.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Joštova 3 (Q37815279)


 
   
48228/7-7543
Pam. katalog
MIS
Brno-město Joštova 598/3
49°11′50,82″ s. š., 16°36′21,7″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům z poslední čtvrtiny 19. století s neorenesančním průčelím. Řadový třípatrový dům se střední chodbou k dvouramennému schodišti při dvoře. Sedmiosé symetrické uliční průčelí svírají dva postranní rizality o jedné ose završené segmentovými štíty.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Evangelický kostel Jana Amose Komenského (Q6825924)


 
   
18703/7-66
Pam. katalog
MIS
Brno-město Komenského náměstí, pp. 781
49°11′51,74″ s. š., 16°36′11,82″ v. d.
Evangelický kostel Jana Amose Komenského, Červený kostel, Christuskirche. Náročná novogotická architektura jednoho z nejstarších velkých evangelických chrámů vně protestantské Evropy vychází ze severské gotiky.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Gymnázium (Q33252411)


 
   
18255/7-130
Pam. katalog
MIS
Brno-město Komenského náměstí 609/6
49°11′48,72″ s. š., 16°36′15,32″ v. d.
Bývalé gymnasium, nyní hudební fakulta JAMU. Monumentální novorenesanční architektura gymnázia z počátku 60. let 19. století s průčelím řešeným v antických formách.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Brandlova 4 (Q37815285)


 
   
47922/7-7235
Pam. katalog
MIS
Brno-město Brandlova 253/4
49°11′53,74″ s. š., 16°36′20,8″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům Františka Aloise Dvořáka. Historizující nájemní dům od brněnského stavebního podnikatele a stavitele Františka Aloise Dvořáka s kvalitním novorenesančním průčelím inspirovaným severoitalskou renesancí. Řadový, původně třípatrový dům s meziválečnou nadstavbou, která je, s výjimkou krajních os, dvoupatrová. Dům je vyzdvižen na půdoryse příčně orientovaného obdélníka a jeho nádvorní fasádu pročleňuje ústřední jednoosý rizalit. Uliční průčelí s vyváženým horizontálním a vertikálním členěním je 9osé.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat