Seznam kulturních památek v Třebenicích (okres Litoměřice)

Seznam kulturních památek v obci Třebenice (okres Litoměřice) v okrese Litoměřice

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Třebenice v okrese Litoměřice vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Třebenice editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38144989)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Třebenice (Litoměřice District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43319/5-2377
Pam. katalog
MIS
Třebenice 50°28′39,24″ s. š., 13°59′14,81″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špýchar usedlosti čp. 90 (Q38145003)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43076/5-2376
Pam. katalog
MIS
Třebenice Třebenice 90
50°28′35,51″ s. š., 13°59′36,97″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar?

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33417087)


 
 
 
Kategorie „Rectory in Třebenice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43623/5-2372
Pam. katalog
MIS
Třebenice Třebenice 68
50°28′36,93″ s. š., 13°59′23″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hřbitovní kaple (Q38145015)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43378/5-2371
Pam. katalog
MIS
Třebenice 50°28′34,16″ s. š., 13°59′41,31″ v. d. Kaple hřbitovní

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Narození Panny Marie (Q24045380)


 
 
 
Kategorie „Church of the Nativity of the Virgin Mary (Třebenice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42934/5-2370
Pam. katalog
MIS
Třebenice 50°28′34,3″ s. š., 13°59′24,79″ v. d. Kostel Narození Panny Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kašna (Q38144953)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42621/5-2375
Pam. katalog
MIS
Třebenice 50°28′34,12″ s. š., 13°59′28,88″ v. d. Kašna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sochou Panny Marie (Q38144965)


 
 
 
Kategorie „Maria column in Třebenice (Litoměřice District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42597/5-2373
Pam. katalog
MIS
Třebenice 50°28′34,32″ s. š., 13°59′27,45″ v. d. Sloup se sochou P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Antonína (Q38144977)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50794/5-5886
Pam. katalog
MIS
Třebenice poblíž Velkého rybníka
50°28′35,18″ s. š., 13°59′12,6″ v. d.
Socha sv. Antonína

Památkově chráněno od 7. února 2001.

Evangelický kostel (Q11985260)


 
 
 
Kategorie „Protestant church in Třebenice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106563
Pam. katalog
MIS
Třebenice st. 293, pp. 1202/2
50°28′39,8″ s. š., 13°59′2,94″ v. d.
Historizující kostel postavený německým evangelickým spolkem na počátku 20. století. Po roce 1918 byl kostel pronajímán českobratrské církvi evangelické. Po skončení druhé světové války byl kostel konfiskován a byla sem umístěn sbírka starožitností Václava Paříka. V roce 1984 byla Paříkova sbírka přeměněna na Muzeum českého granátu, které v budově sídlí dodnes. Ke kostelu vede trojice cest od tří bran z obslužné komunikace. Okolí kostela je porostlé stromy, za presbyteriem je umístěno torzo sousoší Nejsvětější Trojice.
  • kostel stojí v západní části vsi uprostřed obdélného protáhlého pozemku. Jednolodní staba orientovaná ve směru severovýchod–jihozápad. Kromě hlavní věže obsahuje ještě dvojici menších věží nad pravoúhlým presbytářem, obehnaným sakristií. Na severovýchodní straně je vstupní hranolová věž, kterou předchází nahoře pochozí portikus s trojicí arkád z čelní strany.
  • ohradní zeď s třemi branami. Severovýchodní strana pozemku je hlavní vstupní část. Od obslužné silnice je areál kostela uveden trojicí bran, jsou umístěny po stranách areálu a uprostřed naproti hlavnímu vstupu. Každá z bran je tvořena kvádrovým omítaným pilířem se sedlovou stříškou. Mezi pilíři jsou kovaná novodobá vrata z prutů se špičkou.

Památkově chráněno od 18. září 2020.

Kocourov editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Antonína Paduánského (Q37423959)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30124/5-2188
Pam. katalog
MIS
Kocourov při silnici na Milešov severně od obce
50°31′43,71″ s. š., 13°56′41,4″ v. d.
Socha sv. Antonína Paduánského

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kololeč editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37424772)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43276/5-2379
Pam. katalog
MIS
Kololeč 50°28′42,89″ s. š., 13°58′32,23″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Lipá editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Bartoloměje (Q24877371)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Lipá) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42695/5-2192
Pam. katalog
MIS
Lipá 50°30′44,16″ s. š., 13°55′29,84″ v. d. Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37463952)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42959/5-2193
Pam. katalog
MIS
Lipá 50°30′41,66″ s. š., 13°55′29,99″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Medvědice editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Kateřiny (Q24877433)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Nicholas (Medvědice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43648/5-2178
Pam. katalog
MIS
Medvědice 50°31′1,59″ s. š., 13°55′32,65″ v. d. Kostel sv. Kateřiny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mrsklesy editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Špýchar usedlosti čp. 21 (Q38236343)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43451/5-2194
Pam. katalog
MIS
Mrsklesy Mrsklesy 21
50°30′44,17″ s. š., 13°55′32,63″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar?

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sutom editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q24282816)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Sutom) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11567/5-2442
Pam. katalog
MIS
Sutom 50°30′13,36″ s. š., 13°58′30,15″ v. d. Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q38140888)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43567/5-2442
Pam. katalog
MIS
Sutom 50°30′13,69″ s. š., 13°58′28,02″ v. d. Fara

Poznámka: Parcelní ani domovní číslo neuvedeno.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Související články editovat

Externí odkazy editovat