Seznam kulturních památek v Neveklově

Seznam kulturních památek v obci Neveklov v okrese Benešov

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Neveklov v okrese Benešov vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

NeveklovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Židovský hřbitov (Q10289013)


 
   
17382/2-2859
Pam. katalog
MIS
Neveklov Táborská, při silnici na Maršovice, parc. 953, 954
49°44′47,88″ s. š., 14°32′7,77″ v. d.
Židovský hřbitov: židovský hřbitov, náhrobky, ohradní zeď, brána, obřadní prostor. Existoval snad už v 17. století, smlouva o zřízení hřbitova pochází až z poloviny 18. století. Nejstarší čitelný náhrobek je roku 1754.[1]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Milník (Q38035155)


 
   
24683/2-149
Pam. katalog
MIS
Neveklov Táborská, křižovatka na severní straně Farářského rybníka, parc. 153
49°45′2,52″ s. š., 14°32′12,88″ v. d.
Milník

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Synagoga (Q38035105)


   
51231/2-4444
Pam. katalog
MIS
Neveklov Táborská 24, parc. 196, 197
49°45′8,92″ s. š., 14°32′4,31″ v. d.
Synagoga z roku 1657. Předchozí dřevěná shořela před rokem 1658. Zřejmě na jejím místě byla roku 1658 postavena zděná synagoga, v letech 1670–1680 přestavěna, roku 1730 po požáru barokně obnovena nebo nově vystavěna. Dnes prostá stavba bez slohových znaků s plochostropým sálem a půlkruhově zalknutými (?) okny. Od 2. světové války využívaná jako skladiště, v nedobrém stavu.[1]

Poznámka: V MonumNetu neuvedeno číslo popisné, v MIS uvedeno.
Památkově chráněno od 20. prosince 2001.

Boží muka (Q38035126)


 
   
41309/2-147
Pam. katalog
MIS
Neveklov náměstí Jana Heřmana, severní část, parc. 1297/1
49°45′13,72″ s. š., 14°31′59,41″ v. d.
Boží muka. Morový sloup z roku 1773 ve tvaru Božích muk, s portrétem svatého Floriána a slunečními hodinami.[1]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Havla (Q38035113)


 
   
38014/2-144
Pam. katalog
MIS
Neveklov Komenského, parc. 1, 2, 3
49°45′9,87″ s. š., 14°31′55,26″ v. d.
Kostel sv. Havla:
 • kostel, parc. 1
 • márnice, parc. 2
 • ohradní zeď s branami, parc. 3

Jednolodní, obdélný, s kaplí po severní straně, s pravoúhlým presybytářem. K presbytáři přiléhá věž se sakristií v přízemí a oratoří v patře a obdélný přístavek schodiště. Západní průčelí je členěno pilastry a ukončeno štítem. Pravděpodobně existoval již ve 13. století, ve 2. polovině 17. století byl zbarokizován, zdivo je zřejmě z velké části gotické. Roku 1790 vyhořela věž. Interiér obnoven roku 1900, další obnovy kostela proběhly roku 1934 a v 90. letech 20. století. Zrušený hřbitov obklopuje zeď s náhrobky a barokními brankami na západní a severní straně. V západní části zdi je vsazeno několik architektonických článků ze 13.–14. století.[1]
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Děkanství (Q31030679)


 
   
29288/2-3954
Pam. katalog
MIS
Neveklov Komenského 86
49°45′11,48″ s. š., 14°31′52,46″ v. d.
Děkanství (parc. 47), sýpka na parc. 45. Dřívější budova fary byla postavena v letech 1750–1752 za faráře Vojtěcha Maxmiliána Křižátka. Po požáru v roce 1814 byla postavena nová jednopatrová budova děkanství s využitím části zdiva vyhořelé fary.[1]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Panny Marie (Q38035145)


 
   
24884/2-146
Pam. katalog
MIS
Neveklov křiž. Komenského, Pražská, parc. 1285/18
49°45′11,09″ s. š., 14°31′49,32″ v. d.
Kaple Panny Marie. Drobná barokní stavba, otevřená čtyřmi arkádami. Z roku 1700, opravena 2004.[1]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 12 (Q31030665)


 
   
31409/2-145
Pam. katalog
MIS
Neveklov Komenského 12
49°45′10,48″ s. š., 14°31′47,1″ v. d.
Venkovský dům: obytněhospodářská budova, brána.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38035137)


 
   
45559/2-148
Pam. katalog
MIS
Neveklov Pražská, u domu čp. 179, parc. 1151
49°45′26,78″ s. š., 14°31′44,57″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

TloskovEditovat

K. ú. Neveklov.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Tloskov (Q30857823)


 
   
10557/2-2874
Pam. katalog
MIS
Tloskov Tloskov 1, (2), 3, 10, 12, 20
49°45′33,86″ s. š., 14°31′32,39″ v. d.
Zámek Tloskov
 • zámek čp. 1
 • čp. 2 (bez staveb)
 • čp. 22 (bez staveb)
 • rybník, parc. 1082
 • čp. 3
 • čp. 20
 • pivovar, parc. 1090
 • čp. 12
 • trafostanice (bez staveb), parc. 1094
 • hospodářský dvůr, parc. 1098/1–1098/7
 • čp. 10
 • další parcely uvedeny v MonumNetu

Ze 16. století vznikl renesanční zámek rozšířením tvrze. Po roce 1670 upravený raně barokně, za Pachtů z Rájova v 18. století pozdně barokně přestavěný a rozšířený. Ve 30. letech 19. století jej nechal přestavět Jacques Louis des Poutales. V letech 1914 a 1921–1923 novobarokní proměna zahradního průčelí, roku 1935 doplněn partikus.[1]
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BěliceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Maří Magdalény (Q36866326)


 
   
37549/2-5
Pam. katalog
MIS
Bělice st. 1/1, 1/2, pp. 1
49°45′55,1″ s. š., 14°28′17,11″ v. d.
Kostel sv. Maří Magdalény:
 • kostel, st. 1/1
 • márnice, st. 1/2
 • ohradní zeď s branami, pp. 1

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

JablonnáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Jablonná (Q30788698)


 
   
10952/2-63
Pam. katalog
MIS
Jablonná Jablonná 1, 2, 3, 4, 37, 38, 47
49°46′49,6″ s. š., 14°26′56,92″ v. d.
Zámek:
 • zámek čp. 1, st. 1
 • dům čp. 2, st. 3/1
 • dům čp. 3, st. 3/2, 3/4
 • hospodářské křídlo čp. 47, st. 3/3
 • stodoly s kolnami, st. 3/5, 3/6, 3/7
 • st. 3/8, 3/9, 3/10, 3/12, 3/13
 • dům čp. 37, st. 3/11
 • dům čp. 38, st. 4/1
 • provozní objekt, st. 4/2
 • st. 4/3
 • park, ohradní zeď, pp. 51, 52/1, park, pp. 53
 • socha Vítězství (Flora), pp. 52/1
 • socha hocha s loutnou, pp. 52/1
 • socha ženy se zajícem, pp. 52/1
 • socha ženy s hroznem, pp. 52/1,
 • socha lovce s laní, pp. 52/1
 • socha chlapce s psíčkem, pp. 52/1
 • pp. 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/7, 52/8, 52/9
 • obora, pp. 58, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4
 • ohradní zeď obory, pp. 62/1, 62/2, 62/4
 • pp. 899, 925, 969/1, 969/4, 969/5, 975

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MlékoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q37821409)


 
   
29359/2-3955
Pam. katalog
MIS
Mlékovice v čele hospodářského dvora čp. 1, st. 151/1
49°46′40,58″ s. š., 14°30′56,77″ v. d.
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ChvojínekEditovat

K. ú. Neštětice.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava (Q37168127)


 
   
25800/2-139
Pam. katalog
MIS
Chvojínek návrší, st. 28
49°46′0,34″ s. š., 14°33′33,11″ v. d.
Kostel sv. Václava:
 • kostel, st. 28
 • ohradní zeď s branou, pp. 1398
 • kamenný kříž, pp. 1399

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PřibyšiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Stárkova chalupa (Q30856969)


 
   
46526/2-2867
Pam. katalog
MIS
Přibyšice Přibyšice 4
49°46′1,15″ s. š., 14°36′13,97″ v. d.
Venkovská usedlost: celoroubený obytný dům, východně od domu roubená stodola, pozemek. Jádrem je obytné obdélné stavení se sedlovou střechou (nad komorou zvalbenou). Dům je trojdílný, komorového typu, s patrovou hospodářskou částí. Na nosném trámu stropu místnosti vytesán letopočet 1717. V dolní části vsi, přiléhající k silnici do obce Tisem. Březinova, později Stárkova chalupa. Údajně nejstarší roubený dům ve Středních Čechách.

Památkově chráněno od 27. listopadu 1974.

KožlíEditovat

K. ú. Přibyšice.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Vodní mlýn (Q37429584)


 
   
103975
Pam. katalog
MIS
Kožlí Kožlí če. 2
49°46′9,16″ s. š., 14°37′20,26″ v. d.
Vodní mlýn: obytná budova s mlýnicí a hospodářským křídlem, stodola, náhon

Památkově chráněno od 18. června 2010.

ReferenceEditovat

 1. a b c d e f g Památky v Neveklově, město Neveklov

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat