Seznam kulturních památek v Kralovicích

Seznam kulturních památek v obci Kralovice v okrese Plzeň-sever

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Kralovice v okrese Plzeň-sever vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Kralovice

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q33239835)


 
 
 
Kategorie „Rectory in Kralovice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31640/4-1326
Pam. katalog
MIS
Kralovice nám. Floriána Gryspeka, Plzeňská tř. 158
49°58′46,23″ s. š., 13°28′57″ v. d.
Patrová budova s šestiosým průčelím a polovalbovou střechou. Přízemí klenuté, v patře barokní malby, sklepy tesané do skály. Ohradní zeď s branou a brankou.

Památkově chráněno od 16. února 1964.

Plzeňská tř. čp. 159 (Q33239827)


 
 
 
Kategorie „Kralovice čp. 159 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40660/4-1327
Pam. katalog
MIS
Kralovice nám. Floriána Gryspeka, Plzeňská tř. 159
49°58′47,47″ s. š., 13°28′58,51″ v. d.
Do svahu vestavěná přízemní stavba krytá vysokou sedlovou střechou (eternit) s polovalbou. Střecha valbová. Dům z druhé poloviny 18. století, tvoří s farou celek.

Památkově chráněno od 16. února 1964.

Kostel svatých Petra a Pavla (Q2957154)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Kralovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23749/4-1316
Pam. katalog
MIS
Kralovice nám. Floriána Gryspeka, st. 1, pp. 5484/8
49°58′46″ s. š., 13°28′59″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla
 • kostel původně gotický (pol. 14. století), renesančně přestavěn v 16. století za panství Floriána Gryspeka z Gryspachu, kaple z roku 1868, malba na klenbě z roku 1850. Zděná, částečně omítaná, orientovaná stavba. K obdélné lodi na východě připojeno užší obdélné kněžiště s trojbokým závěrem; po severní straně presbytáře hranolová věž se schodišťovým přístavkem po západním boku; k jižní stěně lodi přiložena pravoúhlá kaple s hrobkou a se schodišťovým prostorem na západní straně.
 • u kostela socha sv. Jana Nepomuckého, barokní z 2. poloviny 18. století. Do roku 1928 stála na náměstí.
 • křížový kámen. Z kamenného hrubě opracovaného soklu vystupuje takřka čtvercová deska se segmentově vykrojenými rohy, a po obvodu lemovaná vyžlabením. Na čelní straně (směrem ke kostelu) je pozitivní reliéf řeckého kříže, jehož ramena jsou v křížení překryta předstupující hladkou kruhovou plochou a konce zdobené trojlisty.

Památkově chráněno od 16. února 1964.

Markova tř. čp. 6 (Q29398770)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29982/4-3986
Pam. katalog
MIS
Kralovice Markova tř. 6
49°58′46,67″ s. š., 13°29′5,53″ v. d.
Přízemní dům do ulice obrácený trojosým průčelím členěným pilastry a čabrakovými motivy. Štít je v základě trojúhelného tvaru na okrajích vykrajován obloučky, v něm rám kasulového tvaru. Vlevo do dvora polokruhem zaklenutá brána.

Památkově chráněno od 19. července 1972.

Markova tř. čp. 24 (Q29398768)


 
 
 
Kategorie „Markova tř. čp. 24 (Kralovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32524/4-1321
Pam. katalog
MIS
Kralovice Markova tř. 24
49°58′48,36″ s. š., 13°29′7,33″ v. d.
Přízemní trojosý domek se štítem. Do dvora vede polokruhem zaklenutá brána s letopočtem 1751 na klenáku.

Památkově chráněno od 16. února 1964.

Markova tř. čp. 25 (Q29398772)


 
 
 
Kategorie „Markova tř. čp. 25 (Kralovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44713/4-1322
Pam. katalog
MIS
Kralovice Markova tř. 25
49°58′48,61″ s. š., 13°29′7,76″ v. d.
Přízemní domek obrácený do ulice dvouosým průčelím, štít s polovalbou. Vpravo vedle domku vede do dvora obdélná brána.

Památkově chráněno od 16. února 1964.

Socha svatého Antonína Paduánského (Q37430931)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint Anthony of Padua in Kralovice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19509/4-1318
Pam. katalog
MIS
Kralovice Masarykovo nám., pp. 5484/4
49°58′43,44″ s. š., 13°29′11,13″ v. d.
Barokní socha z roku 1764, na vyšším, vzhůru se zužujícím soklu doplněném volutami.

Památkově chráněno od 16. února 1964.

Masarykovo nám. čp. 132 (Q30721715)


 
 
 
Kategorie „Masarykovo nám. čp. 132 (Kralovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27584/4-1325
Pam. katalog
MIS
Kralovice Masarykovo nám. 132
49°58′42,82″ s. š., 13°29′12,01″ v. d.
Patrový dům obrácený do náměstí pětiosým průčelím, Uprostřed přízemí polokruhem zaklenutý vjezd s letopočtem 1763.
 • přízemní kolna, připojena k bočnímu křídlu do Jiráskovy ulice, s průjezdem (prkenný strop) do dvora
 • stodola, objekt v závěru dvora zděný z kamene, se širokým vjezdem sklenutým stlačeným obloukem

Památkově chráněno od 16. února 1964.

Kříž (Q37430878)


 
 
 
Kategorie „Crucifix in Petra Bezruče street in Kralovice‎ “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25841/4-1319
Pam. katalog
MIS
Kralovice Petra Bezruče, pp. 5484/112, pod lipou proti čp. 110
49°58′39,95″ s. š., 13°29′14,05″ v. d.
Na kamenném soklu litinový křížek, datovaný 1869

Památkově chráněno od 16. února 1964. xxx

Dům U Beránků (Q30721740)


 
 
 
Kategorie „Dům U Beránků (Kralovice)‎ “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44300/4-4529
Pam. katalog
MIS
Kralovice nám. Osvobození 35
49°58′50,95″ s. š., 13°29′13,63″ v. d.
Jednoposchoďový nízký tříosý řadový dům, vpravo v přízemí půlkruhový gotický portál členěný oblounkem a výžlabkem. Nejstarší profánní kamenná stavba ve městě.

Poznámka: 10. 10. 1977 byla památková ochrana zrušena, roku 1991 znovu vyhlášena
Památkově chráněno od 7. března 1991.

Špýchar usedlosti čp. 41 (Q37430915)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12325/4-4809
Pam. katalog
MIS
Kralovice nám. Osvobození 41, st. 150/1
49°58′52,91″ s. š., 13°29′13,95″ v. d.
Dvoupatrový zděný omítaný objekt se sedlovou střechou. Na pravé straně dvora, hned za obytným stavením. Vysoký podstřešní prostor je přístupný prostým obdélným vchodem po dřevěných schodech ze dvora (původně otvor spojen s obytným domem dřevěnou pavláčkou). V 1. patře vlevo gotické okno s okosením stojek, s mladším překladem bez okosení, vpravo je okno menší, které si zachovalo gotický okosený překlad.

Památkově chráněno od 14. října 1992.

Okresní hospodářská záložna (Q37430898)


 
 
 
Kategorie „Okresní hospodářská záložna (Kralovice)‎ “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10451/4-4810
Pam. katalog
MIS
Kralovice nám. Osvobození 50
49°58′55,62″ s. š., 13°29′16,68″ v. d.
Funkcionalistická stavba železobetonové konstrukce s uplatněním skleněných částí. Kolaudace 1939, ve 40. letech předána Státní spořitelně. Ve své době jeden z nejmodernějších peněžních ústavů. Cenné vitráže.

Památkově chráněno od 15. října 1992.

Českobratrský kostel (Q29398774)


 
 
 
Kategorie „Evangelical church (Kralovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10207/4-4953
Pam. katalog
MIS
Kralovice Žatecká 480
49°59′1,86″ s. š., 13°29′24,47″ v. d.
Kostel českobratrský. Stavba obsahuje hlavní shromažďovací prostor, věž, byt faráře a kancelář. Objekt je přízemní, částečně podsklepený, na nepravidelném půdorysu. Postaven roku 1934 podle návrhu Hanuše Zápala.
 • kostel
 • fara čp. 480

Památkově chráněno od 30. října 1994.

Soubor hrobů a náhrobků (Q37430952)


 
 
 
Kategorie „Soubor památkově chráněných hrobů na hřbitově v Kralovicích “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12931/4-1328
Pam. katalog
MIS
Kralovice hřbitov, pp. 5242
49°58′55,78″ s. š., 13°29′34,49″ v. d.
Hrob - soubor hrobů a náhrobků
 • hrob Jana Knedlhanse-Liblínského. Moderně upravený hrob s nástavcem z umělého kamene, v němž je ve schránce umístěna secesně řešená urna Jaromíra Knedlhanse, starosty Sokola. U pomníku v dolní části černá leštěná deska se jmény Jana Slavibora Knedlhanse Liblínského a jeho ženy Anny. V hlavní aleji, před západním průčelím hřbitovní kaple.
 • hrob Jana z Hvězdy. Na hladkém, nahoře sešikmeném soklu je osazen žulový hranol s patkou, která je profilována, ukončený dvěma akroteriemi, mezi něž je vsazen kamenný kříž s krátkými rovnými rameny. Na čelní straně je vložena elipsovitá litinová deska ovinutá věncem. Před západním portálem hřbitovní kaple.
 • hrob buchenwaldských vězňů s památníkem. Na žulovém, hrubě opracovaném podstavci je osazen nepravidelný, nahoru se zužující balvan, ve vrcholu sešikmený. Do přední, hladce otesané plochy je vložena kovová obdélná tabule s nápisem připomínající 13 zemřelých, nad deskou je připevněn plochý trnový věnec. V ose hlavní aleje na jejím východním konci.
 • původně byly součástí souboru i dva kované kříže rodiny Engelthalerovy u hřbitovní zdi, ty byly přemístěny do muzea v proboštství Mariánská Týnice

Památkově chráněno od 16. února 1964.

Mohylové pohřebiště a rovinné sídliště Červená Hora (Q37818950)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15606/4-1240
Pam. katalog
MIS
Kralovice severně od Kralovic, pp. 4013/7
49°59′41,9″ s. š., 13°27′6,13″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy. Mohylové pohřebiště z časné doby laténské obsahující kostrové i žárové hroby, doklad raně středověkého osídlení na ploše staršího pohřebiště. Lokalita tvaru nepravidelného trojúhelníka ohraničeného ze dvou stran lesními cestami a z jedné strany znatelným smrkovým porostem. Na vymezené ploše jsou viditelné dvě mohyly, z čehož jedna (zhruba ve středu plochy) byla zkoumána v 70. letech 20. století a doposud je zde patrná tzv. křížová sonda. Na jiných částech původního rozsahu lokality již nebyla žádná mohyla nalezena. Umístění pravěkého sídliště na základě neúplných informací již nelze v terénu dohledat. V minulosti předpokládáno sídliště v okolí kóty 510 na základě nálezu sídlištního objektu – výzkumy v letech 1895, 1972, 1975–6.
Památkově chráněno od 15. února 1964.

Hradecko

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zemědělský dvůr Hubenov (Q12020848)


 
 
 
Kategorie „Hubenov (Kralovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18351/4-1241
Pam. katalog
MIS
Hradecko Hradecko 29
50°0′14,5″ s. š., 13°28′52,22″ v. d.
Zemědělský dvůr Hubenov. Barokní hospodářský dvůr plaského kláštera, vybudovaný nad půdorysem na koso položeného čtverce. 1925 zničen ovčín (již nebyl opraven), 1932 vyhořel celý dvůr až na sýpku.
 • obytné stavení. Dominanta stavby, šestiboká obytná budova s průjezdem a kaplí sv. Evženie.
 • stáje I
 • stáje II
 • stodola I
 • kovárna
 • sýpka, šestiboká, na opačné straně proti obytné budově. Opatřená kamennou deskou s latinským nápisem a znaky plaských opatů Evžena Tyttla a Silvestra Hetzera.
 • stodola II
 • chladírna mléka. Ve středu dvora se nachází mléčnice a vodní nádrž.

Památkově chráněno od 16. února 1964.

Hraniční kámen (Q37292781)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11870/4-5092
Pam. katalog
MIS
Hradecko v lese Oleška, pp. 1275/3
50°0′4,31″ s. š., 13°28′54,02″ v. d.
Křížový kámen tvořený pískovcovou opracovanou deskou - kvádrem, šířka 45 cm, výška 91 cm, tloušťka 18–23 cm. Na čelní straně kamene je negativní reliéf latinského kříže, na zadní straně pak pozitivní reliéf berličkového kříže. V horní části bočních stran kamene je po jednom negativním reliéfu drobnějšího latinského kříže.

Poznámka: Funkce hraničního kamene je v Památkovém katalogu uvedena slovy „dříve snad“.
Památkově chráněno od 7. dubna 1997.

Mariánský Týnec

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Proboštství s kostelem Zvěstování Panny Marie (Q369130)


 
 
 
Kategorie „Mariánská Týnice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23944/4-1330
Pam. katalog
MIS
Mariánský Týnec Mariánský Týnec 1
49°59′7″ s. š., 13°27′46″ v. d.
Proboštství s kostelem Zvěstování Panny Marie,
 • kostel Zvěstování Panny Marie. Při východní straně kostela byla v roce 2012 postavena novostavba koutové kaple Obětování Páně.
 • ambity (původně pouze západní, východní dostavěn podle Santiniho projektu v letech 2017–2020)
 • budova probošství čp. 1
 • socha sv. Jana Nepomuckého (navrácena z Plas)
 • socha anděla (zmíněna jako socha archanděla Rafaela nebo Anděla Strážce) (navrácena z Plas)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha dívky ze Chříče (Q37818982)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37980/4-1263
Pam. katalog
MIS
Mariánský Týnec proboštství - muzeum
49°59′6,53″ s. š., 13°27′44,12″ v. d.
Pískovcová alegorická socha od sochaře Břetislava Bendy z doby kolem roku 1940.

Poznámka: původně terasa zámku Chříč, přesun 2004
Památkově chráněno od 16. února 1964.

Dva náhrobní kříže rodiny Engelthalerovy, z Kralovic (Q37818957)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
86979/4-1328
Pam. katalog
MIS
Mariánský Týnec ambit proboštství
49°59′7,08″ s. š., 13°27′46,44″ v. d.
Dva barokní kované náhrobní kříže rodiny Engelthalerovy s kamennými podstavci.

Poznámka: původně hřbitov v Kralovicích, přemístění 1996
Památkově chráněno od 16. února 1964.

Smírčí kříž z České Doubravice (Q37818965)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
88964/4-1174
Pam. katalog
MIS
Mariánský Týnec západně od budovy proboštství - muzeum
49°59′6,14″ s. š., 13°27′43,19″ v. d.
Kamenný hranol, na třech stranách zdobený reliéfy křížů. Pozůstatky značení hranice mezi johanitským panstvím a panstvím plaského kláštera.

Poznámka: Původně stál mezi Českou Doubravicí a Štichovicemi. V březnu 1989 nejprve přesunut do Plas na soukromou zahradu, později přesunut do muzea, nejprve do ambitu, 2011 na nádvoří do záhonu západně od proboštství.
Památkově chráněno od 14. února 1964.

Smírčí kříž z Kralovic (Q37818974)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15605/4-1320
Pam. katalog
MIS
Mariánský Týnec v ambitu bývalého proboštství
49°59′6,26″ s. š., 13°27′42,9″ v. d.
Křížový kámen (pískovec) ve tvaru kruhové stély na klínové noze a s pozitivním reliéfem berličkového kříže. Úzký kamenný kříž tvaru johanitského kříže. Památka na rozdělení Kralovic na dvě části za Kolovratů.

Poznámka: původně Kralovice
Památkově chráněno od 16. února 1964.

Socha sv. Anny z kapličky z Kozojed (Q37429336)


 
 
Kategorie „Chapel of Saint Anne (Kozojedy) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21701/4-1299
Pam. katalog
MIS
muzeum
49°55′47,61″ s. š., 13°32′47″ v. d.
Původní socha sv. Anny samotřetí uložena od roku 2004 v muzeu v Mariánské Týnici. Socha barokní ze čtvrtiny 18. století. V kapličce na návsi v Kozojedech je umístěna kopie.

Památkově chráněno od 16. února 1964.

Bukovina

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q37025478)


 
 
 
Kategorie „Chapel in Bukovina (Kralovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39729/4-1164
Pam. katalog
MIS
Bukovina na návsi, st. 27
49°59′24,26″ s. š., 13°24′42,89″ v. d.
Drobná zděná kaple obdélného půdorysu z 19. století, střecha sedlová, ve vrcholu se sanktusníkem.

Památkově chráněno od 14. února 1964.

Boží muka (Q37025493)


 
 
 
Kategorie „Column shrine in Bukovina (Kralovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35254/4-1165
Pam. katalog
MIS
Bukovina za vsí k Potvorovu, pp. 40/9
49°59′28,42″ s. š., 13°24′33,25″ v. d.
Na nečleněném krychlovém, jednou odstupněném soklu válcový dřík ukončený kapličkovým nástavcem s mělkými nikami. Na vrcholu socha biskupa s uraženou hlavou (sv. Mikuláš nebo sv. Vojtěch). Datace 1678.

Památkově chráněno od 14. února 1964.

Řemešín

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 16 (Q33418603)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100021
Pam. katalog
MIS
Řemešín Řemešín 16
49°59′38,59″ s. š., 13°23′19,76″ v. d.
Drobnější usedlost s roubeným obytným stavením s lomenicí a přesahující střechou nad zápražím. Vzadu navazuje část hospodářského stavení. ) Obytné stavení, chlévy, kolna, části oplocení. Areál na parcele zhruba lichoběžníkového půdorysu, obytné stavení s chlévy leží při delší straně parcely směrem do ulice, na protější straně je postavena dřevěná kolna.

Památkově chráněno od 21. ledna 2003.

Usedlost čp. 12 (Q33418615)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21553/4-1589
Pam. katalog
MIS
Řemešín Řemešín 12
49°59′33,85″ s. š., 13°23′22,76″ v. d.
Přízemní obytné stavení s přesahující střechou. Obytná část v severní části je roubená, v podélné ose z jihu navazuje hospodářská kamenná část obsahující nevelký chlívek a stodůlku. Severozápadním směrem od obytného stavení je obloukem ukončený malý kamenný sklípek.

Památkově chráněno od 20. února 1964.

Usedlost če. 7 (Q38197417)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33470/4-1588
Pam. katalog
MIS
Řemešín Řemešín če. 7, pův. čp. 11
49°59′34,28″ s. š., 13°23′22,56″ v. d.
Obytná část je roubená a v patře nad přední (severní) světnicí má roubený špýchárek, v podélné ose z jihu navazuje hospodářská kamenná část obsahující nevelký chlívek a stodůlku.

Památkově chráněno od 20. února 1964.

Trojany

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrziště Šebíkov (Q10396883)


 
 
 
Kategorie „Šebíkov Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45336/4-1434
Pam. katalog
MIS
Trojany pp. 554/3
49°58′14,24″ s. š., 13°24′16,8″ v. d.
Dobře zachovalé tvrziště (val, příkop) tvořící společně s relikty objektů zaniklé vesnice, starým úvozem a rybníčkem menší celek historické krajiny. Dobře patrné okrouhlé tvrziště situované východně od cesty do mírného jižního svahu nad malý rybník, do kterého přitéká vodoteč, obtékající polohu tvrziště ze západu.

Památkově chráněno od 18. února 1964.

Usedlost čp. 11 (Q38149334)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40775/4-1587
Pam. katalog
MIS
Trojany Trojany 11
49°59′0,79″ s. š., 13°24′16,46″ v. d.
Venkovská usedlost (z toho jen: špýchary). Obytné stavení přízemní, zděné. Hospodářská budova má zděné přízemí a roubené patro s pavlačí.

Poznámka: Původně zapsány pouze roubené komory, v Památkovém katalogu je zapsáno obytné stavení a sýpka, aniž by byl zmíněn doklad měnící rozsah památky.
Památkově chráněno od 20. února 1964.

Kaplička (Q38149341)


 
 
 
Kategorie „Chapel in Trojany (Kralovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23999/4-1585
Pam. katalog
MIS
Trojany při silnici pod návsí, st. 68
49°58′59,65″ s. š., 13°24′14,21″ v. d.
Drobná kaple čtverového půdorysu,, krytá stanovou střechou se zvoničkou.

Památkově chráněno od 20. února 1964.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat