Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek v Hostivaři

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Hostivař v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

HostivařEditovat

Stará Hostivař je od roku 1993 vesnickou památkovou zónou.[1]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Toulcův dvůr (Q12059432)


 
   
40731/1-1651
Pam. katalog
MIS
Hostivař Kubatova 32/1
50°2′53,52″ s. š., 14°31′11,01″ v. d.
Tvrz Toulcovský dvůr: dnešní podoba dvora pochází asi z konce 18. století. Usedlost stojí v místě tvrze, která byla zničena za třicetileté války.
 • obytná budova
 • bývalá tvrz
 • hospodářská budova s obytnou částí I
 • hospodářská budova s obytnou částí II
 • chlév
 • ohradní zeď s branou

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Chalupnická 13 (Q31502822)


 
   
41325/1-2034
Pam. katalog
MIS
Hostivař Chalupnická 39/13
50°2′53,8″ s. š., 14°31′26,58″ v. d.
Venkovská usedlost - bývalá. Usedlost sestávající z obytné budovy a stodoly pochází patrně z doby kolem roku 1800 a byla upravena ve 2. polovině 19. století. Objekt s klasicistní uliční fasádou, doklad pronikání výstavby městského typu na vesnici. Obytná budova čp. 39, hospodářská budova, zahrada, bez novodobého objektu garáže - dílny. V ose fasády medailon s poprsím V. B. Třebízského. Dům patřil rodičům F. X. Šaldy, medailon dal osadit spisovatel Xaver Dvořák.

Památkově chráněno od roku 1977.  

Kostel Stětí svatého Jana Křtitele s dřevěnou zvonicí (Q21296218)


 
   
40727/1-1649
Pam. katalog
MIS
Hostivař Selská, Domkářská
50°2′56,55″ s. š., 14°31′27,88″ v. d.
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele: románský kostelík byl raně goticky přestavěn a v roce 1864 puristicky obnoven. Ke kostelu náleží zvlášť stojící zvonice a ohradní zeď.
 • kostel, parc. 188
 • zvonice, parc. 190, na základech původní barokní márnice
 • ohradní zeď, parc. 191

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Fara u kostela Stětí sv. Jana (Q31502282)


 
   
40729/1-1650
Pam. katalog
MIS
Hostivař Domkářská 21/1
50°2′57,14″ s. š., 14°31′27,88″ v. d.
Fara byla postavena v roce 1702, patrně v místě staršího objektu. V 19. století byla několikrát upravována. Fara čp. 21, hospodářská budova s přístavkem, stodola. Součástí areálu jsou i pozemky zahrad situované na severní a jižní straně dvora.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Dolejší mlýn (Q31502140)


 
   
41323/1-2033
Pam. katalog
MIS
Hostivař K Horkám 16/23
50°2′58,28″ s. š., 14°31′34,76″ v. d.
Dolejší mlýn (obytná budova, mlýnice, sýpka) patrně existoval již v 15. století, ale bezpečně je doložený až k roku 1567. Dnešní budovy zpravidla pocházejí z 19. století. Zásadní modernizace areálu proběhla v roce 2004. Náhon dnes již neexistuje.
 • Obytná budova čp. 16,
 • mlýnice, později šrotárna
 • sýpka, solitérní objekt na severní straně.

Poznámka: dříve Selská 16/21
Památkově chráněno od roku 1977.  

Koukalův statek – hotel Selský dvůr (Q31501970)


 
   
44398/1-1654
Pam. katalog
MIS
Hostivař K Horkám 47/56
50°3′1,48″ s. š., 14°31′36,12″ v. d.
Někdejší Koukalův statek má v základech usedlost ze 16. století. Dnešní podoba je však výsledkem zásadní přestavby na počátku 19. století a úprav ve 20. století. Venkovská usedlost. Obytná budova čp. 47, stodola, chlév.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Statek Černých (Q31502540)


 
   
40735/1-1653
Pam. katalog
MIS
Hostivař K Horkám 46/54
50°3′0,21″ s. š., 14°31′36,8″ v. d.
Venkovská usedlost: statek U Černých vznikal v 17. století na základech staršího objektu. Postupnými úpravami v 18. a 19. století se utvořila jeho dnešní podoba.
 • obytná budova čp. 46, měl ještě v roce 1985 dochovanou původní dispozici, zaklenutí, krov a fasádu, fasáda zničena.
 • severní hospodářské křídlo - klasicistní sýpka s klenbami
 • chlévy
 • východní křídlo - stodola
 • jižní hospodářské křídlo
 • zazděná brána s barokním tvaroslovím mezi obytným stavením a sýpkou
 • bez novodobých objektů

Poznámka: dříve Selská 46/40
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Švehlův statek (Q31502405)


 
   
41327/1-2035
Pam. katalog
MIS
Hostivař K Horkám 45/52
50°2′59,81″ s. š., 14°31′39,15″ v. d.
V jádru barokní usedlost prošla klasicistní přestavbou na přelomu 18. a 19. století. V letech 1881–1933 zde žil Antonín Švehla, prvorepublikový ministerský předseda. Venkovská usedlost. Obytná budova čp. 45, hospodářská budova I, hospodářská budova II. Majetkově sloučen s čp. 44 již od 17. století.

Poznámka: dříve Selská 45/38
Památkově chráněno od roku 1977.  

Švehlův mlýn (Q31502965)


 
   
40733/1-1652
Pam. katalog
MIS
Hostivař Selská 44/36
50°2′58,56″ s. š., 14°31′37,56″ v. d.
Vodní mlýn s obytnou a hospodářskou částí, ohradní zeď. Švehlův mlýn (Hořejší, Zavadilův). Hořejší mlýn pochází patrně z 1. poloviny 17. století, v roce 1678 vyhořel a byl opraven, k větší přestavbě došlo v 1. polovině 19. století, menší pak probíhaly i v dalších letech.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Hrob F. X. Šaldy (Q37288763)


 
   
40739/1-1656
Pam. katalog
MIS
Hostivař Chalupnická, K jezeru, hřbitov, parc. 2233
50°2′46,8″ s. š., 14°31′29,46″ v. d.
Hrob Františka Xavera Šaldy. Náhrobek tvoří prostá, téměř černá žulová deska s lehce reliéfním křížem.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Hradiště Šance (Q18249423)


 
   
40778/1-1678
Pam. katalog
MIS
Hostivař na ostrohu nad Botičem
50°2′41,38″ s. š., 14°32′0,13″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště Hostivař, archeologické stopy. Obdélníková ostrožna v meandru Botiče se vypíná nad dnešní hostivařskou vodní nádrží. Nálezy dosvědčují sporadické osídlení v pozdní době kamenné a snad i v době bronzové. V době železné, v závěru bylanské kultury, byla ostrožna obehnána hradbou.

Poznámka: Výčet parcel byl uveden v MonumNetu. V Památkovém katalogu chybí.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Sokolovna (Q31502684)


 
   
40737/1-1655
Pam. katalog
MIS
Hostivař U branek 674/7 a 9, U továren 647/12
50°3′20,96″ s. š., 14°32′6,9″ v. d.
Funkcionalistická sokolovna byla postavena v roce 1931 podle návrhu Ladislava Machoně. Pomník obětem protifašistického odboje na západní straně budovy v zeleni.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat