Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek v Děčíně

Seznam kulturních památek v obci Děčín v okrese Děčín

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Děčín v okrese Děčín vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Obsah

Děčín I-DěčínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Děčín (Q2240705)


 
   
25265/5-4082
Pam. katalog
MIS
Děčín Zámek 1253, 1257/7, Dlouhá Jízda 1254/11, Nároží 1265/6
50°46′43,74″ s. š., 14°12′33,78″ v. d.

Poznámka: Památkový katalog uvádí též neexistující čp. 1255.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Staroměstský most se sousoším (Q12326099)


 
   
23987/5-4092
Pam. katalog
MIS
Děčín přes Ploučnici, západně od Litoměřické ulice, parc. 2395/23, 3011/2, 3100, 3102/1
50°46′27,86″ s. š., 14°12′43,41″ v. d.
Silniční most - staroměstský most se sousoším sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Městiště (Q37169349)


   
33674/5-5053
Pam. katalog
MIS
Děčín zámecký park a okolí
50°46′36,7″ s. š., 14°12′33,69″ v. d.
Městiště, archeologické stopy. Parc. 2377/3 (část), 2383/2 (část), 2384/1–2, 2385 (bez staveb), 2386, 2387 (bez staveb), 2388, 2389, 2390/1–2, 2391 (bez staveb), 2392 (bez staveb), 2393/1–3, 2394, 2395/19 (část), 2401/1–2, 2402, 2403/1–3, 2404/1–4, 2410/3–6, 2919/1 (část), 2919/2 (část), 2920, 2944, 3008 (část), 3011/1 (část), 3056/1, 3063 (bez staveb), 3082, 3083, 3102/1 (část), 3102/4 (část), 3103/1, 3103/2 (část)

Památkově chráněno od 8. ledna 1987.

Socha Panny Marie Immaculaty (Q37169380)


 
   
22813/5-4095
Pam. katalog
MIS
Děčín U Plovárny, parc. 2920
50°46′39,57″ s. š., 14°12′46,06″ v. d.
Socha P. Marie Immaculaty

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet neuvádí název ulice a uvádí umístění „při OÚNZ“. Památkový katalog zaměřuje na parcelu 2920.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Špitál (Q30871783)


 
   
19897/5-4091
Pam. katalog
MIS
Děčín Křížová 1268/27, Lázeňská 1268/12, Zámecké náměstí, Pohraniční
50°46′45,75″ s. š., 14°12′53,86″ v. d.
Špitál

Poznámka: Orientační čísla v MonumNetu neuvedena.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Křížová 21 (Q37169365)


 
   
22070/5-4089
Pam. katalog
MIS
Děčín Křížová 14/21
50°46′46,43″ s. š., 14°12′50,4″ v. d.
Činžovní dům

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Kostel Povýšení svatého Kříže (Q16160939)


 
   
18815/5-4083
Pam. katalog
MIS
Děčín Křížová, Újezd, parc. 134, 135, 2319
50°46′45,58″ s. š., 14°12′50,5″ v. d.
Kostel Povýšení sv. Kříže:
  • kostel, parc. 134
  • kaple, parc. 135
  • chodba, parc. 2319 (chráněna též v rámci zámku)

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37169459)


   
36075/5-5056
Pam. katalog
MIS
Děčín Křížová, pp. 2915/1
50°46′45,23″ s. š., 14°12′49,24″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: MonumNet uvádí pp. 2915.
Památkově chráněno od 15. dubna 1987.

Socha svatého Antonína (Q37169420)


   
45975/5-3973
Pam. katalog
MIS
Děčín Křížová, parc. 2915/1
50°46′45,24″ s. š., 14°12′49,18″ v. d.
Socha sv. Antonína

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet neuvádí ulici ani umístění. Památkový katalog zaměřuje na parcelu 2915/1.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Radnice – okresní soud (Q8453598)


 
   
29092/5-5027
Pam. katalog
MIS
Děčín Masarykovo náměstí 1/1, Radniční
50°46′48,29″ s. š., 14°12′44,76″ v. d.
Radnice – okresní soud

Poznámka: Číslo orientační v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 22. ledna 1985.

  Portál čp. 4 (Q37169316)


   
54651/5-4088
Pam. katalog
MIS
Děčín Masarykovo náměstí 4/4
50°46′48,42″ s. š., 14°12′47,31″ v. d.
jiná obytná stavba, z toho jen: portál

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. Ulice ani orientační číslo v MonumNetu neuvedeny.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 21. prosince 1987.

Kašna (Q37169436)


 
   
36048/5-5025
Pam. katalog
MIS
Děčín Masarykovo náměstí, parc. 2866/2
50°46′50,56″ s. š., 14°12′48,4″ v. d.
Kašna

Poznámka: V roce 1985 zapsáno jako kašna P. Marie.
Památkově chráněno od 22. ledna 1985.

Sklep bývalého měšťanského domu – Myslbekova 3 (Q37169403)


   
44092/5-5411
Pam. katalog
MIS
Děčín Myslbekova 80/3, 1180/1
50°46′49,87″ s. š., 14°12′52,1″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: sklepy

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 27. srpna 1991.

Kostel svatého Václava a svatého Blažeje (Q12031098)


 
   
25520/5-4084
Pam. katalog
MIS
Děčín 28. října, Pohraniční, parc. 1, 2
50°46′55,7″ s. š., 14°12′54,4″ v. d.
Kostel sv. Václava a sv. Blažeje. Kaple svaté Anny byla vestavěná k severní stěně kostela v roce 1939, původně stála v nedaleké Anenské ulici.

Poznámka: MonumNet neuvádí názvy ulic.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Kaple Panny Marie Pomocné (Q21102631)


 
   
47706/5-4086
Pam. katalog
MIS
Děčín 28. října, Kaštanová, parc. 2
50°46′56,78″ s. š., 14°12′54,55″ v. d.
Barokní kaple Panny Marie Pomocné z roku 1726. Původně stála na druhé straně ulice, kde byla součástí starého hřbitova, na dnešní místo byla přestavěná v roce 1927.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno a není uvedeno umístění. V Památkovém katalogu není památka zaměřena a není uvedeno umístění. Parcela 2, na které kaple stojí, je v MonumNetu uvedena u kostela sv. Václava a Blažeje, avšak bez zmínky o kapli.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

  Pomník V. I. Lenina (Q37169301)


   
52723/5-4963
Pam. katalog
MIS
Děčín 28. října, parc. 368
50°47′0,62″ s. š., 14°13′1,66″ v. d.
Pomník V. I. Lenina

Poznámka: MonumNet uvádí dřívější název ulice Vjaznická. Na leteckém snímku [1] je patrný podstavec po soše. Před Leninovou sochou zde byla (cca do r. 1970) socha dr. Tyrše, která je dnes v parku pod zámkem.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 28. září 1992.

Labská 34 (Q30871802)


 
   
103750
Pam. katalog
MIS
Děčín Labská 341/34
50°47′3,91″ s. š., 14°12′53,64″ v. d.
Vila

Památkově chráněno od 28. ledna 2009.

Železniční stanice Děčín východ (Q61636302)


 
   
27428/5-4098
Pam. katalog
MIS
Děčín 17. listopadu 362/15
50°46′31,78″ s. š., 14°13′26,27″ v. d.
Železniční stanice

Poznámka: V Památkovém katalogu je památka zapsána jako tři samostatné položky: budova "dolního nádraží" s modrým salónkem (ul. 17. listopadu čp. 362/15), budova "horního nádraží" (čp. 1414) a nádražní budova čp. 362 - modrý salonek.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

  Hudební pavilon (Q37169334)


   
54652/5-4099
Pam. katalog
MIS
Děčín Děčín I
hudební pavilón - pavilón

Poznámka: Parcelní číslo ani umístění v MonumNetu neuvedeno.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 1. června 1987.

Děčín II-Nové MěstoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
  Dům čp. 30 (Q38036475)


   
54678/5-4846
Pam. katalog
MIS
Nové Město Zámecká čp. 30
50°46′47,7″ s. š., 14°12′33,58″ v. d.
Dům byl postaven pravděpodobně na počátku 19. století v Zámecké ulici, která spojovala zámecký okrsek s městem. Po 2. světové válce (1955–1964) byla v této ulici stržena jižní fronta domů i s domem čp. 30.

Poznámka: Parcelní číslo ani umístění v MonumNetu ani v Památkovém katalogu neuvedeno, zde souřadnice uvedeny jen přibližně. Čp. 30 není v RÚIAN evidováno. Údaje jsou rozporné: Památkový katalog popisuje polohu v Zámecké ulici, ale uvádí příslušnost k části Děčín II-Nové Město, čemuž Zámecká ulice neodpovídá. Původně bylo zapsáno do rejstříku jako „cihelna čp. 30 - byt s. Melzera“, v MonumNetu bylo uvedeno pod názvem „Cihelna“.
Památkově chráněno od 26. června 1973.
Památková ochrana zrušena 1. června 1987.

Morový sloup (Q38036469)


 
   
40005/5-4748
Pam. katalog
MIS
Nové Město v sadech, u stezky na jihozápadním úbočí Stoličné hory, parc. 2847/1
50°47′3″ s. š., 14°13′35,44″ v. d.
Sloup se sousoším – morový sloup. Prostý pískovcový barokní sloup bez sochařské výzdoby je v dolní části zvýrazněn entazí. Je proveden v toskánském řádu. Na dolní části dříku je vytesán letopočet 1672.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet uvádí část obce Děčín I-Děčín, Památkový katalog uvádí Děčín II-Nové Město a zaměřuje na parc. 2847/1.
Památkově chráněno od 3. června 1969.

Boží muka (Q38036462)


 
   
20070/5-4747
Pam. katalog
MIS
Nové Město Lužická, parc. 1326, proti domu Lužická 1281/5
50°47′0,37″ s. š., 14°14′6,01″ v. d.
Pískovcový sloup s entazí posazený na hranolovém podstavci s letopočtem 1756 je proveden v toskánském řádu. Sloup završuje kaplice, ve spodní části konkávně prohnutá.

Poznámka: Dříve uvedeno v MonumNetu pod názvem „Sloup se sousoším - Morový sloup“. Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet uvádí část obce Děčín I-Děčín, Památkový katalog uvádí Děčín II-Nové Město a zaměřuje na parc. 1326.
Památkově chráněno od 3. června 1969.

Vyhlídkový pavilón Elbwarte (Q61793586)


 
   
106278
Pam. katalog
MIS
Nové Město severní strana vrcholové plošiny hory Kvádrberk, pp. 2834/2
50°47′20,55″ s. š., 14°14′7,16″ v. d.
Vyhlídkový pavilón Elbwarte (Labská stráž). Pavilon dosahující výšky 10 m je vystavěný z pískovcových kvádrů na čtvercovém půdorysu o straně 4 m. Součást vyhlídkové Císařské cesty z roku 1879, vedoucí po hřbetu Kvádrberku do Loubské rokle. Výstavbu inicioval děčínský Anpflanzungs- und Verschönerungsverein (Vysazovací a zkrášlovací spolek), konkrétně Gustava Münzberg a Moritz John, v roce 1886, stavba byla dokončena 18. října 1890. Projekt i realizaci provedl děčínský architekt a stavitel Carl Hönig. Pro stavbu pavilonu musela být náročně vytvořena 12 m vysoká opěrná zeď a srovnán skalní masiv. Na kupoli a nedochované kuželky zábradlí byl užit armovaný beton, jehož používání na stavbách bylo tehdy teprve v počátcích. Železobetonová kupole pavilonu je jednou z prvních, ne-li první realizací této konstrukce na českém území. Roku 1894 do stavby udeřil blesk, v roce 1895 byl osazen na kupoli bleskosvod. Stavba je vcelku v původním stavu, nedochovalo se balustrádové zábradlí či zábradlí přístupového schodiště.

Památkově chráněno od 27. října 2018.

Děčín III-Staré MěstoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 29 (Q30857667)


 
   
14203/5-5032
Pam. katalog
MIS
Staré Město Březová 29/11
50°46′21,58″ s. š., 14°12′51,84″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 22. ledna 1985.

Dům čp. 30 (Q30857647)


 
   
38111/5-5031
Pam. katalog
MIS
Staré Město Březová 30/13
50°46′21,42″ s. š., 14°12′52,44″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 22. ledna 1985.

Dům čp. 33 (Q30857654)


 
   
30002/5-5033
Pam. katalog
MIS
Staré Město U Kapličky 33/1
50°46′22,06″ s. š., 14°12′52,36″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: MonumNet uvádí čo. 16. Památkový katalog uvádí adresu Ploučnická 33/16.
Památkově chráněno od 22. ledna 1985.

  Kaple svaté Anny (Q38137019)


   
53478/5-4085
Pam. katalog
MIS
Staré Město Březová
Kaple svaté Anny

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. V Březové ulici bývala mešní kaple Nejsvětější Trojice, zbořená roku 1966.[2]
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 1. června 1987.

  Usedlost čp. 77 (Q38137013)


 
   
54676/5-4840
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 77/2
50°46′20,14″ s. š., 14°12′43,05″ v. d.
venkovská usedlost

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet neuvádí ulici ani číslo orientační. na uvedeném čísle popisném je nyní Hotel Kocanda.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 1. června 1987.

Děčín IV-PodmoklyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Děčín hlavní nádraží (Q15735008)


 
   
15173/5-5830
Pam. katalog
MIS
Podmokly Čsl. mládeže 89/4
50°46′24,79″ s. š., 14°12′3,32″ v. d.
Železniční stanice

Poznámka: MonumNet neuvádí číslo orientační.
Památkově chráněno od 7. dubna 1998.

Oblastní muzeum (Q28843673)


 
   
36605/5-4103
Pam. katalog
MIS
Podmokly Čsl. mládeže 1/31
50°46′30,75″ s. š., 14°12′3,61″ v. d.
Zámek - barokní zámeček

Poznámka: V MonumNetu je přiřazeno místní části Děčín V-Rozbělesy. Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. Orientační číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

  Portál muzea (Q38048878)


   
53630/5-4087
Pam. katalog
MIS
Podmokly OVM
muzeum, z toho jen: portál

Poznámka: V Monumnetu není uvedeno parcelní číslo ani adresa, pouze zkratka OVM.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 1. června 1987.

Socha svaté Anny (Q37178913)


   
17294/5-3663
Pam. katalog
MIS
Dolní Žleb Čsl. mládeže 1/31, v muzeu
50°46′31,05″ s. š., 14°12′3,27″ v. d.
Socha sv. Anny

Poznámka: Původně Dolní Žleb, socha přemístěna do muzea. Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Socha svatého Floriána (Q38048882)


 
   
38612/5-4096
Pam. katalog
MIS
Podmokly Čsl. mládeže 1/31, park před budovou, parc. 811
50°46′31,64″ s. š., 14°12′4,35″ v. d.
Socha sv. Floriána

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet uvádí umístění „hřiště TJ Lokomotiva“. V Památkovém katalogu zaměřeno na parcelu 811 před budovou okresního muzea, Čsl. mládeže 1/31.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38048863)


 
   
38148/5-4097
Pam. katalog
MIS
Podmokly Čsl. mládeže 1/31, park před budovou, parc. 811
50°46′30,34″ s. š., 14°12′4,3″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet uvádí umístění Dělnická ul., Památkový katalog uvádí umístění před muzeem. V roce 1966 zapsáno jako socha sv. Jana Křtitele.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Morový sloup (Q38048889)


   
14118/5-4100
Pam. katalog
MIS
Podmokly lapidárium Okresního muzea Děčín, Čsl. mládeže 1/31, parc. 813
50°46′30,22″ s. š., 14°12′2,28″ v. d.
Sloup se sousoším - Morový sloup

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Pekárna - čokoládovna (Q38048895)


 
   
10163/5-5621
Pam. katalog
MIS
Podmokly Tržní 1873/2, Zbrojnická 1874/10 (?)
50°46′30,88″ s. š., 14°11′59,78″ v. d.
Pekárna - čokoládovna, s omezením: bez nižší přestavěné části

Poznámka: MonumNet uvádí ul. Tržní, Zbrojnická a čp. 14, neuvádí číslo orientační. V rozpisu parcel však uvádí parcelu 818/1 s domem čp. 1873 (Tržní 1873/2) a parcelu 818/2 s domem čp. 1874 (Zbrojnická 1874/10). Čp. 14 má bývalá thunovská zbrojnice s adresou Zbrojnická 14/1, od Tržní ulice po Teplickou ulici, na parcele 816/3, která však v rozpisu parcel v Monumnetu není uvedena. V ulici Tržní se nachází též budova če. 14, a to na parcelách 847/1, 847/2, 847/3. Památkový katalog uvádí adresu Zbrojnická č.p. 1873 a neuvádí žádnou fotografickou dokumentaci ani popis objektu, uvádí však jako odkaz na literaturu negativ s názvem: „Podmokly, DC, areál bývalé výrobny cukrovinek čp. 14, pohled od severozápadu (s novou přístavbou)“.
Památkově chráněno od 23. března 1995.

Kostel svatého Františka z Assisi (Q18603829)


 
   
105918
Pam. katalog
MIS
Podmokly Husovo náměstí, parc. 872, 873
50°46′28,91″ s. š., 14°11′53,69″ v. d.
Kostel svatého Františka z Assisi. Kostel z let 1856–1858 ve stylu neorománské baziliky, autorem návrhu je Franz Josef Perthen. Kostel je součástí celkové urbanistické koncepce podmokelské výstavby druhé poloviny 19. století.

Poznámka: MonumNet neuvádí název náměstí.
Památkově chráněno od 24. října 2016.

Restaurace Pastýřská stěna (Q30804496)


 
   
11343/5-5765
Pam. katalog
MIS
Podmokly Žižkova 236/6
50°46′48,2″ s. š., 14°12′15,81″ v. d.
Restaurace

Památkově chráněno od 15. července 1996.

Synagoga (Q1522474)


 
   
11106/5-5718
Pam. katalog
MIS
Podmokly Žižkova 663/4, Resslova
50°46′33,81″ s. š., 14°11′49,58″ v. d.
Synagoga

Památkově chráněno od 23. ledna 1996.

  Osvětový dům (Q38048903)


 
   
32723/5-4944
Pam. katalog
MIS
Podmokly Teplická 344/38, Žižkova, Resslova
50°46′33,28″ s. š., 14°11′47,26″ v. d.
společenský dům - dělnický dům Osvětový dům. MonumNet uvádí adresu Teplická 344/8. Na uvedeném čísle popisném v Teplické ulici je nyní dům dětí a mládeže s čo. 38, vedle synagogy.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 9. února 1988.

Evangelický kostel (Q38048917)


 
   
33395/5-5026
Pam. katalog
MIS
Podmokly Teplická, Na Úpatí, parc. 700
50°46′33,97″ s. š., 14°11′38,75″ v. d.
Kostel evangelický

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 22. ledna 1985.

Ovčí mostek (Q38048909)


 
   
15894/5-4090
Pam. katalog
MIS
Podmokly Teplická, Pivovarská, přes Jílovský potok, parc. 969/3
50°46′32,59″ s. š., 14°11′23,44″ v. d.
Silniční most - Ovčí mostek

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

  Podmokelská 4 (Q38048871)


 
   
47722/5-4839
Pam. katalog
MIS
Podmokly Podmokelská 856/4, parc. 1211
50°46′20,59″ s. š., 14°11′44,44″ v. d.
Jiná obytná stavba. Sídlo redakce Rote Fahne.

Poznámka: Ukončení ochrany bylo do MonumNetu poznamenáno až někdy po roce 2012. V Památkovém katalogu není ukončení uvedeno.
Památkově chráněno od 26. června 1973.
Památková ochrana zrušena 21. prosince 1987.

Děčín V-RozbělesyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava (Q18746102)


 
   
18577/5-4101
Pam. katalog
MIS
Rozbělesy Ústecká, Obchodní, parc. 3764
50°45′47,7″ s. š., 14°12′7,87″ v. d.
Barokní kostel sv. Václava

Poznámka: MonumNet uvádí ul. Lidových milící. Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Fara (Q30857258)


   
15646/5-4101
Pam. katalog
MIS
Rozbělesy Obchodní 440/16, Ústecká
50°45′48,21″ s. š., 14°12′1,87″ v. d.
Fara

Poznámka: MonumNet uvádí ul. Lidových milicí. MonumNet neuvádí číslo orientační. Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Děčín VI-LetnáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pivovar (Q30790803)


 
   
11408/5-5775
Pam. katalog
MIS
Letná Sofijská 2/3
50°46′19,18″ s. š., 14°11′35,84″ v. d.
Pivovar: soubor budov pivovaru, vrátnice.

Památkově chráněno od 2. října 1996.

Thunovská pohřební kaple sv. Jana Nepomuckého se souborem soch (Q20799374)


 
   
37356/5-4102
Pam. katalog
MIS
Letná U Kaple, Chrástecká, Na Kopečku, parc. 2639
50°46′1,49″ s. š., 14°11′13,88″ v. d.
Thunovská pohřební kaple sv. Jana Nepomuckého se souborem soch

Poznámka: Monumnet chybně uvádí část Děčín V-Rozbělesy. Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Děčín IX-BynovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Bynov (Q28842698)


 
   
42056/5-4109
Pam. katalog
MIS
Bynov Teplická 8, U Zámečku
50°46′52,93″ s. š., 14°9′21,07″ v. d.
Renesanční zámek

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice. Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Boží muka (Q37025957)


 
   
25403/5-4107
Pam. katalog
MIS
Bynov Teplická, U Zámečku, u zámku
50°46′53,64″ s. š., 14°9′21,55″ v. d.
Boží muka

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. Památkový katalog přiřazuje přírůstkový bod čehosi v Malhoticích v okrese Přerov.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Dům čp. 75 (Q30769300)


 
   
44091/5-5410
Pam. katalog
MIS
Bynov Lesní cesta 75, Teplická, proti zámku
50°46′54,59″ s. š., 14°9′19,81″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: MonumNet uvádí ul. Vladimírská. Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 21. června 1991.

Děčín X-BěláEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Františka Xaverského (Q19853513)


 
   
25767/5-4104
Pam. katalog
MIS
Bělá Družstevní, st. 1
50°47′23,41″ s. š., 14°10′5,08″ v. d.
Kostel sv. Františka Xaverského

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Fara (Q30769473)


 
   
24321/5-4104
Pam. katalog
MIS
Bělá Družstevní 74/1
50°47′22,07″ s. š., 14°10′7,13″ v. d.
Fara

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Dům čp. 25 (Q30769506)


   
46892/5-4105
Pam. katalog
MIS
Bělá Saská 25/65
50°47′22,19″ s. š., 14°10′10,47″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice. Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Dům čp. 30 (Q30769442)


   
40952/5-4106
Pam. katalog
MIS
Bělá Saská 30/84
50°47′29,43″ s. š., 14°10′2,78″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Dříve ul. Zdeňka Nejedlého. Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Děčín XI-Horní ŽlebEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Vila Waldstein (Q30788128)


 
   
52010/5-5935
Pam. katalog
MIS
Horní Žleb Pod Svahem 6
50°47′13,85″ s. š., 14°12′56,62″ v. d.
Vila zv. Waldstein:
  • vila čp. 6, st. 281
  • zahrada, lesopark, opěrné zdi s oplocením, pp. 629/1

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice.
Památkově chráněno od 12. června 2002.

Podstavec kříže (Q37287171)


 
   
45464/5-4108
Pam. katalog
MIS
Horní Žleb jižně pod železniční stanicí Děčín-Prostřední Žleb, pp. 540/3
50°47′31,37″ s. š., 14°13′49,46″ v. d.
Kříž - podstavec kříže

Poznámka: MonumNet uvádí polohu „J pod žel. stanicí Děčín - Prostřední Lhota“. MonumNet uvádí část Děčín XV-Prostřední Žleb. Památkový katalog zaměřuje na sousední parcelu 537.
Památkově chráněno od 4. dubna 1964.

Děčín XIV-Dolní ŽlebEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nejsvětější Trojice (Q18603826)


 
   
16447/5-3661
Pam. katalog
MIS
Dolní Žleb parc. 38
50°50′34,1″ s. š., 14°12′59,48″ v. d.
Kostel Nejsvětější Trojice

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Socha svatého Vojtěcha (Q37178899)


 
   
45995/5-3662
Pam. katalog
MIS
Dolní Žleb na skále nad pobřežní stezkou od Čertovy vody, parc. 581/9
50°49′50,75″ s. š., 14°13′34,28″ v. d.
Socha sv. Vojtěcha

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Děčín XV-Prostřední ŽlebEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q38089060)


 
   
22950/5-3664
Pam. katalog
MIS
Prostřední Žleb u podjezdu pod zastávkou Děčín-Čertova Voda, parc. 1281/2
50°49′0,43″ s. š., 14°13′18,03″ v. d.
Boží muka

Poznámka: MonumNet dříve uváděl Dolní Žleb. Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1964.

Děčín XVII-JalůvčíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 13 (Q31745200)


 
   
15439/5-4111
Pam. katalog
MIS
Jalůvčí Drážďanská 13
50°47′24,74″ s. š., 14°11′22,98″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet neuvádí název ulice.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Děčín XXI-Horní OldřichovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 34 (Q30787892)


   
39166/5-4110
Pam. katalog
MIS
Horní Oldřichov Bynovská 34/43
50°46′39,84″ s. š., 14°9′35,25″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Děčín XXIV-Krásný StudenecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
  Kostel svatého Michaela (Q37446849)


   
54640/5-3789
Pam. katalog
MIS
Krásný Studenec Základy kostela byly položeny roku 1363. Jeho konečná barokní podoba a zařízení pocházely z roku 1712. Roku 1966 byl kostel zbořen.

Poznámka: Parcelní číslo ani umístění v MonumNetu neuvedeny. MonumNet neuvádí zasvěcení kostela.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 31. srpna 1965.

Děčín XXVI-BechlejoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 7 (Q30766787)


 
   
46246/5-3606
Pam. katalog
MIS
Bechlejovice Bechlejovice 7
50°45′34,84″ s. š., 14°15′3,4″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Dříve MonumNet uváděl část Děčín XXVII-Březiny. Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Děčín XXVII-BřezinyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q36867783)


 
   
18665/5-3604
Pam. katalog
MIS
Březiny Českolipská, st. 6
50°45′41,47″ s. š., 14°15′29,15″ v. d.
Kaple

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Socha svatého Matouše (Q36867726)


 
   
53619/5-3603
Pam. katalog
MIS
Březiny před kaplí, pp. 771
50°45′41,27″ s. š., 14°15′29,05″ v. d.
Socha sv. Matouše byla vytesána spolu se sochami dalších tří evangelistů kolem roku 1800 pro kostel Povýšení sv. Kříže v Děčíně. Kolem roku 1817 byly sochy z kostela odstraněny a rozvezeny do obcí děčínského panství. Socha sv. Matouše se dostala do Březin. Roku 1984 byla přemístěna ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně, kde byla do roku 2009, po restauraci byla v roce 2011 vrácena do Březin.

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Za Sadem čp. 45 (Q30769700)


 
   
50909/5-5887
Pam. katalog
MIS
Březiny Za Sadem 45, Kosmonautů
50°45′48,61″ s. š., 14°14′34,6″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 16. března 2001.

Socha svatého Floriána (Q36867760)


 
   
44016/5-5302
Pam. katalog
MIS
Březiny nádvoří Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, parc. 454/2
50°46′6,25″ s. š., 14°14′10,98″ v. d.
Socha sv. Floriána. Byla vytesána asi v polovině 18. století. Původně stávala u křižovatky místních komunikací asi 110 m jihovýchodně od dnešního stanoviště (v jižním výběžku pozemkové parcely č. 454/1), kde byla ohrožována dopravou. Roku 1984 byla přemístěna ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně, kde byla do roku 2009, po restauraci se v roce 2010 vrátila do Děčína-Libverdy (k. ú. Březiny u Děčína) na parkově upravené nádvoří areálu Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, jihozápadně od průjezdní komunikace.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet uvádí umístění v části Děčín I-Děčín, ul. Křížová, a v prázdném rozpisu parcel uvádí nadpis k. ú. Boletice nad Labem. Památkový katalog uvádí umístění v části Děčín XXVII-Březiny.
Památkově chráněno od 30. prosince 1987.

  Usedlost čp. 32 (Q36867745)


   
52650/5-3605
Pam. katalog
MIS
Březiny Březiny 32
venkovská usedlost

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. Čp. 32 není v RÚIAN evidováno.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 18. června 1987.

Děčín XXVIII-FolknářeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 13 (Q30787450)


   
33987/5-3607
Pam. katalog
MIS
Folknáře Folknáře 13
50°46′56,35″ s. š., 14°15′18,05″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1964.

Děčín XXX-Velká VeleňEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 78 (Q30785045)


   
31390/5-4047
Pam. katalog
MIS
Velká Veleň Velká Veleň 78
50°43′58,13″ s. š., 14°15′25,7″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Parcelní číslo neuvedeno. V MonumNetu uvedené čp. 23 není v části Děčín XXX-Velká Veleň evidováno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Usedlost čp. 79 (Q30785070)


   
29387/5-4048
Pam. katalog
MIS
Velká Veleň Velká Veleň 79
50°44′1,31″ s. š., 14°15′33,07″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Parcelní číslo neuvedeno. V MonumNetu uvedené čp. 27 není v části Děčín XXX-Velká Veleň evidováno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Děčín XXXII-Boletice nad LabemEditovat

Památky, které dříve byly v MonumNetu přiřazeny k části Děčín XXXII-Boletice nad Labem, byly postupně přepsány do části Děčín I-Děčín a do vesnice Falknov

Děčín XXXIII-NebočadyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Vavřince (Q15273613)


 
   
40263/5-3593
Pam. katalog
MIS
Nebočady Kostelní, parc. 231
50°43′54,5″ s. š., 14°11′27,58″ v. d.
Kostel sv. Vavřince

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet neuvádí název ulice.
Památkově chráněno od 4. dubna 1964.

Usedlost čp. 2 (Q30793278)


   
35568/5-3596
Pam. katalog
MIS
Nebočady Kostelní 2
50°43′54,06″ s. š., 14°11′29,46″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet neuvádí název ulice.
Památkově chráněno od 4. dubna 1964.

Kaple Nejsvětější Trojice (Q18746059)


 
   
18175/5-3595
Pam. katalog
MIS
Nebočady Vítězství, Pěší, parc. 199
50°43′51,42″ s. š., 14°11′25,49″ v. d.
Kaple Nejsvětější Trojice

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet neuvádí název ulice. MonumNet neuvádí zasvěcení kaple.
Památkově chráněno od 4. dubna 1964.

Usedlost čp. 25 (Q30793252)


   
17024/5-3597
Pam. katalog
MIS
Nebočady Pěší 25
50°43′50,82″ s. š., 14°11′28,05″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet neuvádí název ulice.
Památkově chráněno od 4. dubna 1964.

Děčín XXXIV-ChlumEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Milník (Q37029308)


   
24933/5-3609
Pam. katalog
MIS
Chlum parc. 1037/4, mezi domy čp. 5 a 6, Horní Chlum
50°45′5,93″ s. š., 14°13′24,8″ v. d.
Milník

Poznámka: Dříve MonumNet uváděl část Děčín XXVII-Březiny. Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Socha svatého Marka (Q37029291)


 
   
53608/5-3608
Pam. katalog
MIS
Chlum rozcestí na jižním konci Horního Chlumu, pp. 36/5
50°45′1,58″ s. š., 14°13′34,2″ v. d.
Socha sv. Marka

Poznámka: V roce 2012 v MonumNetu chybělo? MonumNet uvádí Děčín XXXIV-Chlum, pp. 36/5. Památkový katalog uvádí umístění v části Děčín I-Děčín, parc. 2915/1, Křížová ul.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Děčín XXXV-LesnáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 26 (Q30790756)


   
31018/5-3807
Pam. katalog
MIS
Lesná Lesná 26
50°43′39,27″ s. š., 14°13′52,96″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: MonumNet neuvádí parcelní číslo.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Usedlost čp. 15 (Q30790729)


   
28657/5-3806
Pam. katalog
MIS
Lesná Lesná 15
50°43′30,89″ s. š., 14°13′50,74″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: MonumNet neuvádí parcelní číslo.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

  Usedlost čp. 7 (Q37454929)


   
30516/5-3805
Pam. katalog
MIS
Lesná Lesná 7
50°43′20,28″ s. š., 14°13′48,74″ v. d.
venkovská usedlost

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 3. února 2010.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat