Seznam kulturních památek v Brandýse nad Labem

Seznam kulturních památek v obci Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v okrese Praha-východ

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Brandýs nad Labem ve městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v okrese Praha-východ vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Brandýs nad LabemEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Červený dům (Q33242379)


 
   
29602/2-4201
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem Na Vyšším hrádku 190/2
50°11′17,45″ s. š., 14°39′50,06″ v. d.
Městský dům tzv. Červený dům

Památkově chráněno od 22. dubna 1991.

Radnice (Q33242395)


 
   
30096/2-4106
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem Masarykovo náměstí 1/6
50°11′10″ s. š., 14°39′31,07″ v. d.
Radnice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička se sochou svatého Jana Nepomuckého U Světice (Q37014143)


 
   
26214/2-2005
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem poloha U Světice, severozápadní okraj města
50°11′49,75″ s. š., 14°38′57,05″ v. d.
Výklenková kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Silniční most se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q37014126)


 
   
27514/2-2004
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem při zámku
50°11′16,05″ s. š., 14°40′1,44″ v. d.
Silniční most se sochou sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Obrácení svatého Pavla (Q33242363)


 
   
34398/2-1991
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem F. X. Procházky 162/9
50°11′14,83″ s. š., 14°39′42,69″ v. d.
Kostel Obrácení sv. Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 38 (Q33242356)


 
   
39280/2-4108
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem Ivana Olbrachta 38/5
50°11′11,12″ s. š., 14°39′42,94″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Katovna (Q37014249)


 
   
38053/2-2794
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem U sv. Vavřince 213/2
50°11′17,24″ s. š., 14°39′38,55″ v. d.
Katovna

Poznámka: MonumNetu uvádí ul. S. K. Neumanna
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 152 (Q33242442)


 
   
39857/2-2000
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem Na Nižším hrádku 152/16
50°11′20,96″ s. š., 14°39′34,32″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 99 (Q33242348)


 
   
40113/2-1998
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem Masarykovo náměstí 99/5
50°11′9,19″ s. š., 14°39′30,78″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 67 (Q33242387)


 
   
36436/2-1995
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem Pražská 67/3
50°11′6″ s. š., 14°39′34,65″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple se zvonicí (Q37014267)


 
   
44886/2-2027
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem Vrábí
50°10′41,46″ s. š., 14°39′3,17″ v. d.
Kaple se zvonicí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 98 (Q33242372)


 
   
45877/2-1997
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem Masarykovo náměstí 98/4
50°11′8,83″ s. š., 14°39′31,51″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vodní mlýn čp. 389 (Q33242449)


 
   
10096/2-4247
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem Na celné 389/7
50°11′15,72″ s. š., 14°40′2,53″ v. d.
Vodní mlýn

Památkově chráněno od 28. května 1993.

Děkanství (Q33242411)


 
   
16575/2-1994
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem F. X. Procházky 24/7
50°11′13,46″ s. š., 14°39′40,52″ v. d.
Děkanství

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Židovský hřbitov (Q10286272)


 
   
16857/2-2009
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem Kostelecká
50°11′20,31″ s. š., 14°39′15,07″ v. d.
Židovský hřbitov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Arnoldinovský dům (Q33242417)


 
   
17420/2-1996
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem Masarykovo náměstí 97/3
50°11′8,42″ s. š., 14°39′32,41″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: Pojmenován podle Matyáše Arnoldina z Klorenštejna, sídlo Oblastního muzea Praha-východ
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q37014300)


 
   
17829/2-4110
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem 50°11′20,63″ s. š., 14°39′27,87″ v. d. Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Brandýs nad Labem (Q11244617)


 
   
18017/2-2002
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem Plantáž 402/8, nad řekou
50°11′13,49″ s. š., 14°39′58,31″ v. d.
Zámek: zámek čp. 402, krytá chodba Rudolfinka, altán, kašna, hradní příkop, ohradní zeď, fortifikace, park, terasa, opěrná zeď s balustrádou, brána, most.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Brána domu čp. 1003 (Q37014285)


 
   
18202/2-4109
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem Vrábí, Seifertova 1003/13
50°10′43,36″ s. š., 14°39′1,3″ v. d.
venkovský dům, z toho jen: brána (dříve: Venkovský dům s omezením: bez obytné budovy čp. 1003)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Petra (Q37014318)


 
   
19114/2-1992
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem Na Hrádku
50°11′16,49″ s. š., 14°39′51,4″ v. d.
Kostel sv. Petra

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q37014228)


 
   
20602/2-2012
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem Kostelecká, proti čo. 13, u stadionu, západně od židovského hřbitova, pp. 721/10
50°11′20,81″ s. š., 14°39′8,71″ v. d.
Klasicistní pískovcový kříž s reliéfem Ukřižovaného z počátku 19. století. Opatřen bílou dvouvrstvou vápennou omítkou. Sokl čtvercového půdorysu s fabionovým ukončením nese hranolový, směrem vzhůru se zužující dřík s oblounovou patkou a hlavicí. Ve vrcholu je mohutný latinský kříž s jetelovitě zakončenými rameny s reliéfem Ukřižovaného. Stojí západně u židovského hřbitova. Vzhledem k úpravě místa byl posunut severozápadně od původního místa osazení.

Památkově chráněno od roku 1966.  

Hřbitov (Q26715169)


 
   
20721/2-2008
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem 50°11′22,33″ s. š., 14°39′24,82″ v. d. Hřbitov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Valdštejnský dům (Q33242425)


 
   
21094/2-4202
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem Masarykovo náměstí 61/18
50°11′8,1″ s. š., 14°39′37,87″ v. d.
Měšťanský dům Valdštejnský dům

Památkově chráněno od 11. října 1991.

Synagoga (Q12057846)


 
   
21408/2-1999
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem Na potoce 140/8
50°11′16,85″ s. š., 14°39′26,98″ v. d.
Synagoga

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámecký pivovar (Q33242432)


 
   
21842/2-2003
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem Na celné 405/9, při řece
50°11′14,25″ s. š., 14°40′4,87″ v. d.
Pivovar zámecký

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 32 (Q33242402)


 
   
21926/2-4107
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem F. X. Procházky 32/2, náměstí
50°11′10,26″ s. š., 14°39′37,84″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Rezidence čp. 185 (Q37014191)


 
   
23815/2-2001
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem Piaristická 185/7, Na Vyšším hrádku
50°11′17,25″ s. š., 14°39′45,88″ v. d.
Rezidence

Poznámka: čo. není v MonumNetu ani v registru adres
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Vavřince (Q37014208)


 
   
24606/2-1993
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem Na Nižším hrádku
50°11′20,16″ s. š., 14°39′40,15″ v. d.
Kostel sv. Vavřince

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q37014159)


 
   
26458/2-2011
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem Pražská, v parčíku v úrovní domu Pražská 909/44, st. 1865/1
50°10′42,2″ s. š., 14°39′14,35″ v. d.
Pískovcový nabílený kříž s reliéfem Ukřižovaného, umístěný na podstavci a směrem vzhůru se zužujícím dříku, pochází z počátku 19. století.

Památkově chráněno od roku 1966.  

Sýpka (Q37014170)


 
   
85327/2-2026
Pam. katalog
MIS
Brandýs nad Labem Vrábí
50°10′40,79″ s. š., 14°39′2,49″ v. d.
Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat