Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek v Braníku

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Braník v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Branické ledárny (Q11244974)


Ledárny Braník, čp. 7, od jihu.jpg
 
Kategorie Ledárny Braník na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41485/1-2134
Pam. katalog
MIS
Braník Ledařská 7/3, 238/5, U ledáren
50°1′57,4″ s. š., 14°24′21,45″ v. d.
Konzervárna - Branické ledárny. Dílo pozdní geometrické secese z let 1908–1911, s uplatněním režného zdiva, podle návrhu architekta Josefa Kovařovice.[1] Byla použita raná železobetonová konstrukce a důmyslný systém větrání a kanalizace.
 • budova ledáren čp. 7, parc. 1920/3. Budova lednice na témeř čtvercovém půdoryse se nachází v centru areálu. S řekou byla propojena pomocí dnes již neexistujících lávek a výtahů na led.
 • bývalé stáje čp. 238, parc. 1920/1, jižní strana pozemku
 • bývalé kolny, sklady a dílny, parc. 1920/1, směrem k řece (pobřežní cyklostezce)
 • dům správce, parc. 1920/1, na severní straně areálu na nároží

Památkově chráněno od 22. října 1990.

Úpravna vody a čerpací stanice vršovické vodárny (Q37014797)


Braník, Vltavanů čp. 229, vršovická vodárna.jpg
 
Kategorie Vršovice water works in Braník na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
54885/1-2308
Pam. katalog
MIS
Braník Modřanská a Vltavanů čp. 229
50°1′42,82″ s. š., 14°24′13,15″ v. d.
Vodárna - areál bývalé úpravny vody a čerpací stanice vršovické vodárny. Areál postavený v letech 1906–1907 podle návrhu Jana Kotěry (původně dvě studny, halový objekt strojovny a kotelny a obytný dům). V letech 1921–1922 byly přistavěny podle projektu prof. Hráského další objekty (nová strojovna a kotelna a samostatný sklad uhlí). Do 50. let 20. století sloužila vodárna jako doplňkový zdroj vody, do 60. let jako záložní, v roce 1975 byl provoz ukončen.
 • provozní budova, parc. 1978/3
 • hala úpravy vody, parc. 1978/2
 • obytný dvojdům čp. 229, parc. 1978/5
 • objekt studny, parc. 1979/2
 • oplocení, parc. 1978/1–5
 • parc. 1979/1 (bez staveb)

Památkově chráněno od 5. srpna 2002.

Pivovar Braník (Q12045379)


Pivovar Braník.jpg
 
Kategorie Braník Brewery na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44370/1-1877
Pam. katalog
MIS
Braník Údolní 212/1
50°1′45,17″ s. š., 14°24′35,79″ v. d.
Neorenesanční provozní budovy z let z let 1898 až 1899, správní budova z roku 1900 (bývalý Společenský pivovar pražských sládků v Praze) se secesními prvky. Na průčelí budovy varny jsou tři štukové erby podle návrhu Mikoláše Alše.[1]
 • správní budova čp. 212, parc. 2100/2
 • komín, parc. 2100/1
 • sladovna, parc. 2100/3
 • varna, parc. 2100/4
 • budova expedice, parc. 2100/5 (jen část staveb)
 • dům správce, parc. 2100/9
 • ohradní zeď, parc. 2104/1
 • parc. 2100/6–8, 2100/11–13, 2100/1–2, vše bez staveb
 • parc. 2106

V prostředí kulturní památky se nacházejí kotelna, nová varna, trafostanice, dílna, laboratoře a sklad.
Památkově chráněno od roku 1976. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Dominikánský dvorec (Q11819974)


Dominician yard, Prague Braník.jpg
 
Kategorie Dominican yard in Braník na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40279/1-1348
Pam. katalog
MIS
Braník Jiskrova 44/6, Branická 44/4, Ke Krči
50°2′11,75″ s. š., 14°24′43,17″ v. d.
Dominikánský dvorec. Čtyřkřídlý barokní objekt se dvorem ze 3. čtvrtiny 17. století. U severovýchodního křídla je připojena polygonální věž datovaná na korouhvičce rokem 1761 s presbytářem kaple sv. Kříže v přízemí. Objekt je majetkem městské části, která zde má informační kancelář.[1]
 • dominikánský dvorec čp. 44, parc. 1769/1
 • dostavba pivovaru (lednice, sklady, hvozd), parc. 1769/1
 • konírny, parc. 1769/1
 • kaple sv. Kříže, parc. 1769/1
 • objekt strážnice, parc. 1769/1
 • parc. 1765/15, 1765/18, 1767/3, 1770/2

Poznámka: MonumNet uvádí ulice Modřanská a Bránická.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Kostel svatého Prokopa (Q37014816)


Church of St.Prokop Branik Prague.JPG
 
Kategorie Church of Saint Procopius in Braník na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44368/1-1347
Pam. katalog
MIS
Braník Školní, Nad kostelem
50°2′16,79″ s. š., 14°24′49,17″ v. d.
Jednolodní novorománský kostel s apsidou a věží na čtvercovém půdorysu na západním průčelí. Postaven podle projektu Rudolfa Vomáčky v letech 1900–1904. Kostel je lemován parkem s vysokými stromy. U kostela je tradiční barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého, byla sem přenesena roku 1950 z bývalého dominikánského dvora.[1]
 • kostel sv. Prokopa, parc. 1
 • pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého, ohradní zeď, park, parc. (socha zapsána do rejstříku dříve než kostel, již 22. prosince 1964).

Památkově chráněno od roku 1976. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Maroldova vila (Q31447044)


Braník, Stará cesta 12, Maroldova vila.jpg
 
Kategorie Maroldova vila na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44369/1-1713
Pam. katalog
MIS
Braník Stará cesta 15/12
50°2′22,66″ s. š., 14°24′45,37″ v. d.
Maroldova vila. Pozdně klasicistní (neorenesanční) jednopatrová vila s portikem ze druhé poloviny 19. století zasazená ve skalnatém terénu nad Vltavou. Do rodiny své pozdější ženy sem docházel malíř Luděk Marold.[1] Vila, zahrada, ohradní zeď.

Památkově chráněno od roku 1968. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Památková ochrana zrušena 16. srpna 2012 Vysoká cesta 24 (Q31446852)


Braník, Vysoká cesta 24, z ulice V podhájí.jpg
 
Kategorie Vysoká cesta 24 (Prague) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41090/1-1876
Pam. katalog
MIS
Braník Vysoká cesta 130/24
50°2′41,38″ s. š., 14°24′50,28″ v. d.
Vila, zahrada. Klasicistní vila z 1. čtvrtiny 19. století.[1] Původně dvoupodlažní obytný dům s valbovou střechou v terasovitě upravené zahradě s jednoduchou klasicistní fasádou. V současné době ruina, dochované pouze obvodové zdivo.

Památkově chráněno od roku 1976. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku
Památková ochrana zrušena 16. srpna 2012.

Zámeček Na Křížku (Q21993007)


Braník, zámeček Na Křížku 1.JPG
 
Kategorie Zámeček Na Křížku na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41086/1-1874
Pam. katalog
MIS
Braník Vlnitá 77/33
50°2′13,4″ s. š., 14°25′3,76″ v. d.
Bývalá výletní restaurace Na Křížku, zahrada. Novorenesanční stavba zámeckého charakteru z 2. poloviny 19. století.[1]

Památkově chráněno od roku 1976. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Usedlost Zemanka (Q31446997)


Zemanka, z ulice U Ryšánky.jpg
 
Kategorie Usedlost Zemanka na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41085/1-1873
Pam. katalog
MIS
Braník Na Zemance 35/2
50°2′14,37″ s. š., 14°25′24,96″ v. d.
Venkovská usedlost - předměstská, Zemanka. Bývalá zemědělská usedlost se zahradou. Založena v polovině 19. století, přestavěna na přelomu 19. a 20. století a znovu po roce 1920.[1] Objekt je zajímavou srostlicí tří stavebních etap, finálně upravenou v klasicizujícím stylu ve 20. letech 20. století. Součástí památky byla i pískovcová socha Panny Marie s Ježíškem z počátku 20. století, umístěná v zahradě, podle současných majitelů se rozpadla.

Památkově chráněno od roku 1976. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Mezivrší 41 (Q31446945)


Villa Mezivrsi Branik Prague.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41088/1-1875
Pam. katalog
MIS
Braník Mezivrší 83/41
50°2′19,82″ s. š., 14°25′10,8″ v. d.
Vila, zahrada, oplocení. Pozdně klasicistní usedlost vilového typu z poloviny 19. století.[1] Památkově chráněna je jen nižší část dvouúrovňové zahrady

Památkově chráněno od roku 1976. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

U dubu 26 (Q31446900)


Villa U Dubu Branik Prague.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47349/1-2152
Pam. katalog
MIS
Braník U dubu 470/26
50°2′31,15″ s. š., 14°25′8,72″ v. d.
Vila. Příklad tzv. emocionálního funkcionalismu. Součást dvojdomu, památkově chráněn pouze jeden z domů.

Památkově chráněno od 28. května 1991.

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat