Seznam izraelských politických stran

seznam na projektech Wikimedia
Izrael

Izrael

Součást seriálu:

Politický systém Státu Izrael


Politické strany v Izraeli: Izraelský politický systém je založen na poměrném volebním systému, což umožňuje přítomnost velkého množství politických stran. Přestože existují tři hlavní politické strany, není žádná strana sama o sobě schopna vládnout sama, čímž je přinucena spolupracovat a vytvořit tak koaliční vládu. Tento článek je seznamem politických stran v Izraeli.

Zvyklosti pojmenování stran editovat

Může být matoucí, že některé politické strany jsou v médiích zmiňovány pod jejich hebrejským názvem, zatímco jiné jsou zmiňovány pod českým. Za touto zdánlivou rozporuplností však existuje jisté pravidlo, podle něhož řadíme názvy stran do tří skupin.

Strany známé pod českým názvem editovat

Všeobecně jsou izraelské politické strany známy pod jejich českým názvem za situace, že strana má ekvivalentní politický subjekt na jiné než izraelské politické scéně. To je příklad Strany práce (anglicky Labour Party), která má protějšek v britské Labour Party či v české Sociální demokracii. Mezi další strany známé pod jejich českým názvem je Národní jednota, Židovská národní fronta a Zelení.

Název strany je všeobecně také překládán, když je z něj patrný původ strany. Mezi takovýto typ strany patří Sjednocená arabská kandidátka, Národní náboženská strana nebo Sjednocený judaismus Tóry.

Strany známé pod hebrejským názvem editovat

Izraelské politické strany, které nemají svůj ekvivalent v zahraniční politické scéně jsou obvykle známy pod svým hebrejským názvem. Mezi tyto strany patří: Kadima („Vpřed“), Likud („Jednota“), Merec-Jachad („Energie“) a Jisra'el bejtenu („Izrael náš domov“).

Strany známé pod hebrejskou/arabskou zkratkou editovat

V Izraeli je pro politické strany běžné, že jsou známy pod zkratkou svého názvu. To je způsobeno zejména schopností hebrejštiny a arabštiny pro utváření zkratek, která je daná absencí samohlásek ve psaném formě. Například hebrejské slovo degel (vlajka) se píše dgl (דגל‎) a při vyslovení se použijí nepsané samohlásky. Takže zatímco Skotská národní strana (anglicky Scottish National Party) je známá pod anglickou zkratkou SNP, izraelská Demokratická fronta pro mír a rovnost (ha-Chazit ha-demokratit le-šalom) je známa jako Chadaš.

Při psané formě názvu strany se spíše než překladu názvu používá zkratka doplněná o samohlásky. Mezi současné strany, které jsou známy pod jejich zkratkou patří: Balad, Gil, Chec, Mejmad a Šas. Mezi historické politické strany, jejich název vznikl tímto způsobem se řadí Mapaj, Mapam, Maki, Gachal, Mizrachi a Rafi.

Výjimky editovat

Jako u každého pravidla, i zde existují výjimky. Šinuj („Změna“, anglicky Reform) je známa pod svým hebrejským názvem, navzdory tomu, že reformní strany (anglicky reform parties) jsou známy po celém světě.

Současné politické strany editovat

Strany kandidující ve volbách v roce 2009 do 18. Knesetu:

Výsledky parlamentních voleb do Knesetu z 10. února 2009
strany písmeno na hlasovacím lístku hlasy % mandátů +/–
Kadima כן 758 032 22,47 % 28 −1
Likud מחל 729 054 21,61 % 27 +15
Jisra'el bejtenu ל 394 577 11,70 % 15 +4
Strana práce אמת 334 900 9,93 % 13 –6
Šas שס 286 300 8,49 % 11 –1
Sjednocený judaismus Tóry ג 147 954 4,39 % 5 –1
Jednotná arabská kandidátkaTa'al עם 113 954 3,38 % 4
Národní jednota ט 112 570 3,34 % 4 [pozn 1]
Chadaš ו 112 130 3,32 % 4 +1
Nové hnutí-Merec מרצ 99 611 2,95 % 3 –2
Židovský domov ב 96 765 2,87 % 3 [pozn 2]
Balad ד 83 739 2,48 % 3
Hnutí zelenýchMejmad ה 27 737 0,82 %
Gil זך 17 571 0,52 % –7
Ale jarok קנ 13 132 0,39 %
Zelení רק 12 378 0,37 %
Jisra'el chazaka חי 6 722 0,20 %
Cabar צי 4 752 0,14 %
Koach lehašpi'a פ 3 696 0,11 %
Organizace za demokratickou akci ק 2 645 0,08 %
Jisra'el ha-mitchadešet נ 2 572 0,08 %
Přeživší holocaust a bývalí členové Ale jarok יק 2 346 0,07 %
Leader קץ 1 887 0,06 %
Comet ץ 1 520 0,05 %
Koach ha-kesef קפ 1 008 0,03 %
Man's Rights in the Family Party פק 921 0,03 %
ha-Jisra'elim ים 856 0,03 %
Or אר 815 0,02 %
Achrajut נפ 802 0,02 %
Brit olam פי 678 0,02 %
Lev la-olim ינ 632 0,02 %
Lazuz נץ 623 0,02 %
Lechem נר 611 0,02 %
Platných hlasovacích lístků 3 373 490 98,74 %
Neplatných nebo prázdných hlasovacích lístků 43 097 1,26 %
Celkem 3 416 587 100,00 % 120
Volební účast %
Zdroj: Knesset Board of Elections

Odkazy editovat

Poznámky editovat

  1. V předcházejících volbách v roce 2006 získaly čtyři strany tvořící Národní jednotu v koalici s Národní náboženskou stranou celkem šest poslaneckých mandátů. Strana Achi se dvěma mandáty opustila Národní jednotu a připojila se k Likudu.
  2. Židovský domov (dříve Národní náboženská strana) měla v koalici se stranou Národní jednota celkem tři hlasy. Celkem obě strany získaly v těchto volbách sedm mandátů.

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku List of political parties in Israel na anglické Wikipedii.

Literatura editovat

  • ČEJKA, Marek. Judaismus a politika v Izraeli. 3. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2009. 278 s. ISBN 978-80-87029-39-8. 

Externí odkazy editovat