Seznam holandských hrabat

seznam na projektech Wikimedia

Seznam holandských hrabat obsahuje chronologicky řazená jména pánů, kteří spravovali oblast Kennemerlandských dun a později také další připojená území, vč. Zélandského hrabství.

Mapa Holandského hrabství okolo roku 1400

Za vlády Karla Velikého byla jeho rozsáhlá říše, vč. území pozdějšího Holandského hrabství, rozdělena na správní jednotky, zvané pagusy resp. gouweny[1]. V čele každého gouwenu stál určený vazal, jemuž náležel titul hrabě (comes), a na daném území zabezpečoval uplatňování říšského práva a odvod poplatků císaři.[2] Po smrti Karla Velikého došlo k mocenským bojům mezi dědici. Přímořské oblasti říše byly navíc sužovány nájezdy Vikingů.[3]

Za prvního hraběte bývá označován Gerulf Holandský. Po vymření Gerulfových potomků přešla vláda na dynasticky spřízněná henegavská hrabata, skrze sňatek Adelaidy Holandské se synem flanderské a henegavské hraběnky Markéty II./I., zvané Černá. Po necelých padesáti letech vlády vymřela po meči také henegavská hrabata a obě hrabství přešla na mladšího syna císaře Ludvíka IV. Bavora z rodu Wittelsbachů. V roce 1433 pak poslední hraběnka z tohoto rodu Jakoba nuceně postoupila území vévodům burgundským.

Zájmy holandských hrabat se často střetávaly se zájmy utrechtských biskupů.

Hrabata editovat

Gerulfovci (885 – 1299) editovat

# Jméno Portrét Vláda Poznámky
1 Gerulf   asi 885-889 uděleno králem Arnulfem[4]
2 Dětřich I.   asi 916-939 uděleno králem Karlem Holým
3 Dětřich II.   asi 939-988
4 Arnulf   988-993
5 Dětřich III.   993-1039
6 Dětřich IV.   1039-1049 rozšíření území k Heusdenu
* konflikt s utrechtskými biskupy
zavražděn
# Jméno Portrét Vláda Rodiče
7 Floris I.   1049-1061 bratr Dětřicha IV.
8 Dětřich V.   1061-1091 dobytí území anektovaných utrechtským biskupstvím
připojení jihoholandských ostrovů
9 Floris II.   1091-1121
10 Dětřich VI.   1121-1157
11 Floris III.   1157-1190
12 Dětřich VII.   1190-1203
# Jméno Portrét Vláda Rodiče
13 Vilém I.   1203-1222 loonská válka
syn Florise III.
13 Ada
Ludvík z Loonu
  1203-1213 loonská válka
dcera Dětřicha VII.
14 Floris IV.   1222-1234
15 Vilém II.   1234-1256 od roku 1248 také římský král
zabit v bitvě proti Frísům u Hoogwoudu
16 Floris V. Bůh sedláků   1256-1296 připojení území Frísů
zavražděn u Muidenrbergu
17 Jan I.   1296-1299

Dynastie Avesnes (1299 – 1351) editovat

# Jméno Portrét Vláda Poznámky
1 Jan II.   1299-1304 syn henegavského (spolu)hraběte Jana a Aleida Holandská, dcery Florise IV.
2 Vilém III.   1304-1337 také henegavský hrabě jako Vilém I.
3 Vilém IV.   1337-1345 také henegavský hrabě jako Vilém II.
padl při tažení proti Frísům
4 Markéta I.   1346-1351 dcera Viléma III. a manželka císaře Ludvíka IV.
po smrti Viléma IV. udělil císař hrabství své manželce, což v hrabství vyvolalo odpor a guvernérem se stal její syn
konflikt se synem Ludvíkem V.

Dynastie Wittelsbašská (1299 – 1351) editovat

# Jméno Portrét Vláda Poznámky
1 Vilém V.   1351-1358/89 také henegavský hrabě jako Vilém III.
také zeelandský hrabě jako Vilém IV.
2 Albrecht I.   1358/89-1404 do roku 1389 jako regent za choromyslného bratra
3 Vilém VI.   1404-1417 také henegavský hrabě jako Vilém IV.
také zeelandský hrabě jako Vilém V.
1417-1428 boje o moc
4 Jakoba   1417-1428 jmenována také jako Jacquelina
dcera Viléma VI.
4 Jan III. Nelítostný   1418-1425 také bavorsko-straubinský vévoda
syn Albrechta I.
1428 Delfský mír

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Sklenářová, s. 25
  2. Horst, s. 37-38
  3. Horst, s. 38
  4. Horst, s. 41

Literatura editovat

  • SKLENÁŘOVÁ, Sylva. Nizozemsko. Praha: Libri, 2006. 190 s. ISBN 80-7277-310-0. 
  • VAN DER HORST, Han. Dějiny Nizozemska. Překlad Schurová Petra, Pellarová Jana. Praha: Lidové noviny, 2005. 667 s. ISBN 80-7106-487-4. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat