Seznam děkanů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam děkanů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který obsahuje osoby zastávající tuto volenou akademickou funkci od jejího vzniku v roce 1953. V letech 1953–1990 nesla fakulta název Lékařská fakulta hygienická Univerzity Karlovy.

Děkan je volen akademickým senátem fakulty a na jeho návrh jej jmenuje a odvolovává rektor univerzity.

Seznam děkanůEditovat

A. B. Osoba Foto Období Odborná specializace
Děkani Lékařské fakulty hygienické Univerzity Karlovy
1. prof. MUDr. František Bláha   1953–1955 sociální hygiena, gerontologie,
důsledky války na lidské zdraví
2. prof. MUDr. Jiří Sedlák, DrSc.   1955–1957 mikrobiologie, bakteriologie, epidemiologie
3. prof. MUDr. Bedřich Švestka, DrSc.   1957–1959 pracovní lékařství
4. prof. MUDr. Jan Konopík, DrSc.   1959–1960 dermatologie, venerologie
5. prof. MUDr. Václav Kredba, DrSc.   1960–1961 infekční nemoci
6. prof. MUDr. Vilibald Bílek, CSc.   1961–1966 pracovní lékařství, hygiena,
choroby z povolání
7. prof. MUDr. Bedřich Švestka, DrSc.   1960–1969 pracovní lékařství
8. prof. MUDr. František Janda, DrSc.   1970–1976 hygiena
9. prof. MUDr. Vlastimil Víšek, DrSc.   1976–1990 vnitřní lékařství, nefrologie, kardiologie
Děkani 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
10. 1. prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.   1990–1997 psychiatrie, psychologie
11. 2. prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.   1997–2002 vnitřní lékařství, metabolické poruchy
se zaměřením na problematiku diabetes mellitus
12. 3. doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.   2002–2009 gynekologie, porodnictví
13. 4. prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.   2010–2018 vnitřní lékařství, metabolické poruchy
se zaměřením na problematiku diabetes mellitus
14. 5. prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.[1]   od 2018 vnitřní lékařství, kardiologie
  • A. – absolutní pořadí ve funkci od roku 1953
  • B. – pořadí ve funkci dané formy/názvu fakulty

ReferenceEditovat

  1. Zhpis z 1. mimoi6dn6ho zasedini AS 3. LF UK konan6ho dne 20. fíjna 2021 ve 14:30 hodin, sál Radany Kiinigov6 [PDF]. 3. LF UK, 2021 [cit. 2022-02-02]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat