Seznam chráněných území v okrese Praha-západ

Seznam chráněných území v okrese Praha-západ

Toto je seznam chráněných území v okrese Praha-západ aktuální k roku 2017, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Praha-západ.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
5953 Součástí PP je i Velký rybník u Voznice PP Andělské schody &0000000000000173.240000173,24
Kategorie „Andělské schody (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Andělské schody (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Bohatá škála mokřadních, vysýchavých a suchomilných lučních společenstev doplněná zachovalými lesními společenstvy s převahou listnatých dřevin, místy s vysokým podílem jedle, stanoviště modráska očkovaného 49°50′2″ s. š., 14°13′43″ v. d.
5938 PP Břežanské údolí &0000000000000008.1400008,14
Kategorie „Břežanské údolí (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Břežanské údolí (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Výskyt přástevníka kostivalového, ještěrky zelené, mloka skvrnitého, dvojštítku hladkoplodého, chrpy Triumfettiho, hvozdíku sivého, třemdavy bílé a křivatce českého 49°57′32″ s. š., 14°24′39″ v. d.
2449 Národní přírodní památka Černé rokle NPP Černé rokle &0000000000000013.26000013,26
Kategorie „Černá rokle“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černá rokle“ na Wikimedia Commons
Konkordantní uložení hraničních vrstev mezi silurem a devonem 49°59′26″ s. š., 14°20′21″ v. d.
2248 Černolické skály PP Černolické skály &0000000000000002.0000002,00
Kategorie „Černolické skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černolické skály“ na Wikimedia Commons
Významný geomorfologický útvar 49°54′47″ s. š., 14°18′13″ v. d.
22 Přírodní památka Lom na Kobyle CHKO Český kras &0000000000013200.00000013 200
Kategorie „Český kras“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Český kras“ na Wikimedia Commons
49°56′27″ s. š., 14°9′44″ v. d.
1169 Pohled na památku od silnice PP Čičovický kamýk &0000000000000001.9600001,96
Kategorie „Čičovický kamýk“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čičovický kamýk“ na Wikimedia Commons
Buližníkový suk, paleontologická lokalita 50°8′42″ s. š., 14°14′56″ v. d.
1885 Kalý rybník poblíž Hostivic PP Hostivické rybníky &0000000000000112.870000112,87
Kategorie „Hostivické rybníky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hostivické rybníky“ na Wikimedia Commons
Rybniční soustava s dochovanými mokřadními společenstvy, významné hnízdiště 50°4′21″ s. š., 14°14′53″ v. d.
Vrchol Stožce PřP Hřebeny &0000000000018400.00000018 400
Kategorie „Natural park Brdy-Hřebeny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Natural park Brdy-Hřebeny“ na Wikimedia Commons
49°55′23″ s. š., 14°18′58″ v. d.
548 Karlické údolí PR Karlické údolí &0000000000000214.110000214,11
Kategorie „Karlické údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Karlické údolí“ na Wikimedia Commons
Hluboké údolí s lesními, lesostepními a stepními společenstvy 49°56′51″ s. š., 14°15′7″ v. d.
660 Kněživka PP Kněživka &0000000000000000.2000000,20
Kategorie „Kněživka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kněživka“ na Wikimedia Commons
Buližníkový ostroh, naleziště zkamenělin 50°7′45″ s. š., 14°16′35″ v. d.
1224 Kobylí draha PR Kobylí draha &0000000000000053.39000053,39
Kategorie „Kobylí draha“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kobylí draha“ na Wikimedia Commons
Zakrslé a suťové doubravy, habřiny a skalní stepi 49°51′ s. š., 14°26′22″ v. d.
2234 Krásná stráň PP Krásná stráň &0000000000000020.20000020,20
Kategorie „Krásná stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Krásná stráň“ na Wikimedia Commons
Cenná lokalita s unikátní stepní a lesostepní vegetací s výskytem dřínových doubrav 49°56′30″ s. š., 14°16′18″ v. d.
547 Kulivá hora PR Kulivá hora &0000000000000022.23000022,23
Kategorie „Kulivá hora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kulivá hora“ na Wikimedia Commons
Významná lesní a rostlinná společenstva Českého krasu 49°57′57″ s. š., 14°17′7″ v. d.
240 Posázavská stezka, označení přírodní rezervace Medník. NPP Medník &0000000000000019.02000019,02
Kategorie „Medník (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Medník (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Známá lokalita kandíku psího zubu, jediná v ČR 49°52′16″ s. š., 14°27′3″ v. d.
2250 Pazderna PP Pazderna &0000000000000000.1800000,18
Kategorie „Pazderna (natural monument, Prague-West District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pazderna (natural monument, Prague-West District)“ na Wikimedia Commons
Lokalita s velkým vědeckým potenciálem v oblasti geologie a paleontologie, ochrana silicitového kamýku 50°8′39″ s. š., 14°15′56″ v. d.
358 Přírodní rezervace Radotínské údolí u Kosoře PR Radotínské údolí &0000000000000130.000000130,00
Kategorie „Radotínské údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Radotínské údolí“ na Wikimedia Commons
Krasové území s pestrými společenstvy stepí a lesostepí 50°0′8″ s. š., 14°19′7″ v. d.
374 PR Roztocký háj - Tiché údolí, lom PR Roztocký háj - Tiché údolí &0000000000000111.420000111,42
Kategorie „Roztocký háj - Tiché údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Roztocký háj - Tiché údolí“ na Wikimedia Commons
Krajinářsky velmi hodnotné území, smíšené porosty, teplomilná společenstva, výchozy skal 50°8′58″ s. š., 14°23′3″ v. d.
3407 Louky v PP Skalsko na počátku května PP Skalsko &0000000000000003.6000003,60
Kategorie „Skalsko (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skalsko (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Mokřadní společenstva s výskytem významných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 49°54′ s. š., 14°32′ v. d.
Meandry Vltavy na území přírodního parku PřP Střed Čech &0000000000004575.0000004 575
Kategorie „Přírodní park Střed Čech“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přírodní park Střed Čech“ na Wikimedia Commons
49°50′36″ s. š., 14°26′45″ v. d.
5944 Vyhlídka Třeštibok na území stejnojmenné PP PP Třeštibok &0000000000000027.16000027,16
Kategorie „Třeštibok“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Třeštibok“ na Wikimedia Commons
Populace přástevníka kostivalového 49°52′39″ s. š., 14°27′4″ v. d.
6122 PP Zákolanský potok na okraji Okoře PP Zákolanský potok &0000000000000015.20000015,2
Kategorie „Zákolanský potok (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zákolanský potok (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Biotop a populace raka kamenáče a raka říčního 50°9′40″ s. š., 14°15′38″ v. d.
1223 Přírodní rezervace Zvolská homole nedaleko Zvole a Vraného nad Vltavou - lesy v okolí PR Zvolská homole &0000000000000047.22000047,22
Kategorie „Zvolská homole“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zvolská homole“ na Wikimedia Commons
Skalnaté srázy se zbytky listnatých hájů a stepí 49°56′22″ s. š., 14°23′51″ v. d.

Reference Editovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.