Seznam chráněných území v okrese Pelhřimov

Seznam chráněných území v okrese Pelhřimov

Toto je seznam chráněných území v okrese Pelhřimov aktuální k roku 2010, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Pelhřimov.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
5609 Louka PP Borky &0000000000000009.1600009,16
Kategorie „Borky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Borky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Prameniště, přechodová rašeliniště, střídavě zamokřené louky a bažinaté vrbové křoviny 49°18′9″ s. š., 15°16′0″ v. d.
1645 prstnatce májové na lokalitě PR Čermákovy louky &0000000000000006.2500006,25
Kategorie „Čermákovy louky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čermákovy louky“ na Wikimedia Commons
Mokřadní a rašelinné louky se vzácnou květenou a zvířenou 49°23′7″ s. š., 15°19′43″ v. d.
1529 PR Hrachoviště &0000000000000007.8800007,88 Dva rybníky s vodními, mokřadními a rašelinnými společenstvy 49°22′26″ s. š., 15°8′48″ v. d.
2053 PP Huťský potok &0000000000000005.8000005,80
Kategorie „Huťský potok (natural reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Huťský potok (natural reserve)“ na Wikimedia Commons
Podhorský potok s výskytem kriticky ohrožených druhů ryb a obojživelníků 49°19′35″ s. š., 15°2′ v. d.
1694 Ivaniny rybníčky PP Ivaniny rybníčky &0000000000000003.0000003,00
Kategorie „Ivaniny rybníčky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ivaniny rybníčky“ na Wikimedia Commons
Biotopy soustavy rybníčků s výskytem zvláště chráněných druhů 49°24′22″ s. š., 15°18′15″ v. d.
1646 Kamenná trouba PR Kamenná trouba &0000000000000062.97000062,97
Kategorie „Kamenná trouba“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kamenná trouba“ na Wikimedia Commons
Luční biotopy při Pstružném potoce 49°36′13″ s. š., 15°23′49″ v. d.
1695 Kejtovské louky PP Kejtovské louky &0000000000000003.2000003,20
Kategorie „Kejtovské louky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kejtovské louky“ na Wikimedia Commons
Zrašelinělé louky podél meandrujícího potoka se zbytkem olšovo-vrbového luhu, ptačí refugium 49°25′32″ s. š., 14°58′52″ v. d.
1647 Kladinský potok PR Kladinský potok &0000000000000006.9700006,97
Kategorie „Kladinský potok (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kladinský potok (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Meandrující tok s břehovými porosty a výskytem perlorodky říční 49°26′33″ s. š., 15°19′39″ v. d.
1530 PR Krčil &0000000000000008.0600008,06
Kategorie „Krčil“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Krčil“ na Wikimedia Commons
Rozlehlé rašeliniště obklopené lesními porosty 49°17′34″ s. š., 15°15′42″ v. d.
961 Křemešník PR Křemešník &0000000000000036.78000036,78
Kategorie „Křemešník (natural reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Křemešník (natural reserve)“ na Wikimedia Commons
Komplex acidofilních a květnatých bučin, suťových lesů a štěrbinové vegetace skal 49°24′14″ s. š., 15°19′40″ v. d.
6152 PR Meandry Jankovského potoka &0000000000000023.10000023,1 Meandrující tok Jankovského potoka s výskytem vzácných rostlin a živočichů 49°25′45″ s. š., 15°22′51″ v. d.
1901 Pohled na rybník PR Nový rybník &0000000000000013.46000013,46
Kategorie „Nový rybník (nature reserve, Pelhřimov District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nový rybník (nature reserve, Pelhřimov District)“ na Wikimedia Commons
Mokřadní a luční ekosystémy, výskyt chráněných druhů 49°16′43″ s. š., 15°18′54″ v. d.
6153 PR Prameniště Jankovského potoka &0000000000000065.80000065,8 Prameniště, niva a tok Jankovského potoka s výskytem vzácných rostlin a živočichů 49°25′45″ s. š., 15°22′51″ v. d.
1902 PP Pstruhovec &0000000000000001.3100001,31 Rybník s přilehlým rašeliništěm 49°19′15″ s. š., 15°9′45″ v. d.
1696 PP Rašeliniště u Vintířova &0000000000000002.6100002,61
Kategorie „Rašeliniště u Vintířova“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště u Vintířova“ na Wikimedia Commons
Komplex společenstev pramenišť, rašelinišť, rašelinných a pcháčových luk 49°25′26″ s. š., 14°56′56″ v. d.
964 PP Rašelinná louka u Proseče-Obořiště &0000000000000003.0600003,06
Kategorie „Rašelinná louka u Proseče-Obořiště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašelinná louka u Proseče-Obořiště“ na Wikimedia Commons
Rašelinné louky s bohatým výskytem vachty trojlisté 49°25′ s. š., 15°7′1″ v. d.
2165 Rybník na lokalitě PP Rybníček u Starých Hutí &0000000000000000.3100000,31
Kategorie „Rybníček u Starých Hutí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rybníček u Starých Hutí“ na Wikimedia Commons
Zachovalá přírodní společenstva s výskytem populací silně ohrožených druhů rostlin a živočichů 49°21′5″ s. š., 15°3′39″ v. d.
962 PR Rybník Pařez &0000000000000004.3800004,38 Luční rašeliniště se vzácnými druhy rostlin 49°36′24″ s. š., 15°19′6″ v. d.
1532 PR Rybník Starý &0000000000000013.14000013,14
Kategorie „Rybník Starý“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rybník Starý“ na Wikimedia Commons
Horní tok Hraničního potoka s mokřadními loukami a vzácnou květenou 49°19′13″ s. š., 15°19′40″ v. d.
1903 PP Stržená hráz &0000000000000008.0000008,00 Vlhké louky a olšiny v údolí Hladovského potoka 49°17′1″ s. š., 14°59′8″ v. d.
1531 U Bezděčína PP U Bezděčína &0000000000000001.8300001,83
Kategorie „U Bezděčína“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Bezděčína“ na Wikimedia Commons
Prameniště a potoční niva s výskytem zvláště chráněných druhů 49°24′58″ s. š., 14°55′ v. d.
1648 PR U Miličovska &0000000000000006.0800006,08
Kategorie „U Miličovska“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Miličovska“ na Wikimedia Commons
Luční rašeliniště s cennou květenou a zvířenou 49°24′56″ s. š., 15°23′51″ v. d.
963 PP Údolí potoka u Dolské myslivny &0000000000000006.0400006,04 Komplex rašelinných lučních společenstev s významnou květenou 49°33′10″ s. š., 15°0′41″ v. d.
1904 V Lisovech PR V Lisovech &0000000000000021.32000021,32
Kategorie „V Lisovech“ na Wikimedia Commons
Kategorie „V Lisovech“ na Wikimedia Commons
Vlhké rašelinné louky a mokřady 49°14′48″ s. š., 15°16′42″ v. d.
1649 PR V Mezence &0000000000000001.3900001,39 Komplex rašelinných a lučních společenstev 49°20′12″ s. š., 15°11′9″ v. d.

Zrušená chráněná území Editovat

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1528   NPP Jankovský potok &0000000000000072.51000072,51
 
Kategorie „Jankovský potok (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Meandrující tok s břehovými porosty a lučními a rašelinnými společenstvy, výskyt perlorodky 49°26′26″ s. š., 15°22′16″ v. d.

Reference Editovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.