Seznam braniborských panovníků

seznam na projektech Wikimedia

Na této stránce naleznete chronologicky řazená braniborská markrabata a kurfiřty.

Znak Braniborské marky
Znak pruských králů
Znak německých císařů (1871–1918)
Braniborská markrabata
Askánci
Jméno Období vlády Nar. – úmrtí
Albrecht I. Medvěd 1134–1170 1100–1170
Ota I. 1170–1184 1128–1184
Ota II. 1184–1205 1147–1205
Albrecht II. 1205–1220 1150–1220
Jan I. s Otou III. 1220–1266 1213–1266
Ota III. Zbožný 1220–1267 1215–1267
Ota IV. 1267–1308 1238–1309
Valdemar Veliký 1308–1319 1280–1319
Jindřich II. Dítě 1319–1320 1308–1320
Braniborská markrabata a od roku 1356 kurfiřti
Wittelsbachové
Jméno Období vlády Nar. – úmrtí
Ludvík (císař Ludvík IV.) 1320/22–1323 1282–1347
Ludvík I. Branibořan (bavorský vévoda Ludvík V.) 1323–1351 1315–1361
Ludvík II. Říman 1351–1365 1328–1365
Ota V. Líný 1365–1373 1346–1379
Braniborští kurfiřti
Lucemburkové
Jméno Období vlády Nar. – úmrtí
Václav (král Václav IV.) 1373–1378 1361–1419
Zikmund 1378–1397 1368–1437
Jošt 1397–1411 1351–1411
Zikmund 1411–1417 1368–1437
Braniborští kurfiřti
Hohenzollernové
Jméno Období vlády Nar. – úmrtí
Fridrich I. 1417–1440 1371–1440
Jan (regent) 1426–1440 1406–1464
Fridrich II. Železný 1440–1470 1413–1470
Albrecht III. 1470–1486 1414–1486
Jan Cicero 1486–1499 1455–1499
Jáchym I. Nestor 1499–1535 1484–1535
Jáchym II. Hector 1535–1571 1505–1571
Jan Jiří I. 1571–1598 1525–1598
Jáchym Fridrich I. 1598–1608 1546–1608
Braniborští kurfiřti a pruští vévodové
Hohenzollernové
Jméno Období vlády Nar. – úmrtí
Jan Zikmund I. 1608–1619 1572–1619
Jiří Vilém 1619–1640 1595–1640
Fridrich Vilém I. Velký kurfiřt 1640–1688 1620–1688
Fridrich III. 1688–1713 1657–1713
Pruští králové braniborskými kurfiřty
Hohenzollernové
Jméno Období vlády Nar. – úmrtí
Fridrich III. 1701–1713 1657–1713
Fridrich Vilém II. Král voják 1713–1740 1688–1740
Fridrich IV. Veliký 1740–1786 1712–1786
Fridrich Vilém III. 1786–1797 1744–1797
Fridrich Vilém IV. 1797–1806 1770–1840

Za vlády kurfiřta Fridricha Viléma IV. (pruský král Fridrich Vilém III.) bylo Braniborské kurfiřtství včleněno do Pruského království.

Související články editovat

Externí odkazy editovat