Seznam českých šlechtických rodů, M

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam obsahuje výčet šlechtických rodů, které byly v minulosti spjaty s Českým královstvím Podmínkou uvedení je držba majetku, která byla v minulosti jedním z hlavních atributů šlechty, případně, zejména u šlechty novodobé, jejich služby ve státní správě na území Českého království či podnikatelské aktivity. Platí rovněž, že u šlechty, která nedržela konkrétní nemovitý majetek, jsou uvedeny celé rody, tj. rodiny, které na daném území žily alespoň po dvě generace, nejsou tudíž zahrnuti a počítáni za domácí šlechtu jednotlivci, kteří zde vykonávali pouze určité funkce (politické, vojenské apod.) po přechodnou či krátkou dobu. Nejsou rovněž zahrnuti církevní hodnostáři z řad šlechty, kteří pocházeli ze šlechtických rodů z jiných zemí.

Seznam českých šlechtických rodů – vyberte písmeno,
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž

MEditovat

ReferenceEditovat

  1. Spřízněné rody Peclinovských z Peclínova na Benešovsku: Kozlů z Peclínovce, Cejpů, Nedvědů a Rašovců, Jenšíků z Ježova (Kateřina Jenšíková + Josef Peclinovský z Křtěnic, Magdalena Jenšíková + Václav Peclinovský z Horních Hrachovic, Marie Jenšíková+Václav Peclinovský z Bendova Záhoří.(Vele 1904, s. 309; Wunswitz, s. 860; Sedláček 1925, s. 561.; Sedláček V., s. 344 – 345 a Sedláček: Hrady a zámky, XV., 128)
  2. a b c d e MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl I. A-M. Praha: Argo, 2008. 670 s. ISBN 978-80-257-0027-3. 
  3. PILNÁČEK,Josef, Staromoravští rodové. Vídeň 1930, s.18
  4. Anton František Malinovský: Vladykové z Hlavačova in Genealogické a heraldické listy 1/2008
  5. Predikát Malinovský z Hlavačova. dziewunt.wz.cz [online]. [cit. 2012-02-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-12-03. 
  6. a b c d MAŠEK, Petr. Modrá Krev. Minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích. Praha: Nakladatelství Mladá fronta, 2010. 328 s. ISBN 978-80-204-2349-8. 
  7. Těšínsko, r. 1993 č. 3.
  8. HÁS, Jiří. Šlechtické rody na Rychnovsku. Praha: Onyx, 2001. ISBN 80-85228-68-8. 
  9. Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích; svazek 5. Praha: Diderot, 1999. ISBN 80-902555-7-4. S. 245.