Seznam českých šlechtických rodů, Č

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam obsahuje výčet šlechtických rodů, které byly v minulosti spjaty s Českým královstvím Podmínkou uvedení je držba majetku, která byla v minulosti jedním z hlavních atributů šlechty, případně, zejména u šlechty novodobé, jejich služby ve státní správě na území Českého království či podnikatelské aktivity. Platí rovněž, že u šlechty, která nedržela konkrétní nemovitý majetek, jsou uvedeny celé rody, tj. rodiny, které na daném území žily alespoň po dvě generace, nejsou tudíž zahrnuti a počítáni za domácí šlechtu jednotlivci, kteří zde vykonávali pouze určité funkce (politické, vojenské apod.) po přechodnou či krátkou dobu. Nejsou rovněž zahrnuti církevní hodnostáři z řad šlechty, kteří pocházeli ze šlechtických rodů z jiných zemí.

Seznam českých šlechtických rodů – vyberte písmeno,
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž

ČEditovat

ReferenceEditovat

  1. HÁS, Jiří. Šlechtické rody na Rychnovsku. Praha: Onyx, 2001. ISBN 80-85228-68-8. 
  2. PILNÁČEK, Josef. Staromoravští rodové. Vídeň: nákladem Josefa Pilnáčka, 1930. 639 s. Jmenný rejstřík. 
  3. a b HALADA, Jan. Lexikon české šlechty III. : Erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. Praha: Akropolis, 1994. 240 s. ISBN 80-85770-12-1. 
  4. PILNÁČEK, Josef. Rody starého Slezska. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, 1991. 1510 s.