Sbírka

rozcestník

Slovo sbírka má více významů:

umění a sběratelství
charita
  • veřejná sbírka – získávání a shromažďování peněz od veřejnosti za účelem dosažení nějakého veřejně prospěšného účelu
  • charitativní sbírka – kromě peněz může shromažďovat například oděvy, potraviny, hračky či jiné potřeby
literatura
právo