Sbírkový předmět

definuje všechny položky, které mohou mít inventární čísla

Sbírkový předmět je takový předmět, který byl pro své vlastnosti vyňat z reality (do zvláštního režimu) a umístěn do muzea, aby tuto realitu dokumentoval.

Definice sbírkového předmětuEditovat

Podle § 2 odst. 3 zákona o ochraně sbírek muzejní povahy je sbírkovým předmětem věc movitá nebo nemovitá nebo soubor těchto věcí, a to přírodnina nebo lidský výtvor, která je součástí sbírky, tj. zapsaná ve sbírkové evidenci vlastníka sbírky a prostřednictvím evidenčního čísla v Centrální evidenci sbírek.[1] Sbírkovým předmětem jsou také preparáty lidských a zvířecích těl nebo jejich částí a kosterní pozůstatky lidské a zvířecí.[2]

KonzervaceEditovat

Preventivní konzervace je soubor opatření a navození takových podmínek prostředí, aby nedocházelo k poškozování sbírkových předmětů okolními jevy. Důležitý je správný depozitární režim. Protějškem preventivní konzervace je konzervace sanační, kdy dochází již k přímým zásahům do sbírkových předmětů. Vždy je třeba upřednostňovat prevenci.[3]

ReferenceEditovat

  1. J. Žalman a kol., Příručka muzejníkova I.
  2. Zákony pro lidi: Zákon 122/2000 Sb.
  3. NTM: Preventivní konzervace

Související článkyEditovat