Muzeální sbírka

sbírka dostupná v muzeu či jiné veřejné budově

Sbírkou muzejní povahy se označuje množina předmětů, která je ve své celistvosti významná pro prehistorii, historii, umění, literaturu, techniku nebo přírodní vědy. Tvoří ji soubor sbírkových předmětů shromážděných lidskou činností. Muzeální sbírka je soubor předmětů, které jsou vzájemně propojeny určitými vazbami a které nám pomáhají dokumentovat určitou skutečnost. Jde o soubor předmětů vyjmutých z reality a přenesených do nových uměle vytvořených prostor v muzeu.

Sbírka vítězných pohárů

V České republice jsou sbírky ve vlastnictví státu, krajů a obcí, případně právnických a fyzických osob vedeny v Centrální evidenci sbírek – CES.[1]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat