Rtyňská brázda

Rtyňská brázda je část Úpické pahorkatiny, geomorfologického podokrsku Krkonošského podhůří v severovýchodních Čechách. Rtyňská brázda je na severovýchodě omezena hronovsko-poříčskou poruchou a Jestřebími horami. Na západě hraničí s okrskem Trutnovská pahorkatina a na jihu s Červenokosteleckou pahorkatinou, která již náleží celku Podorlická pahorkatina. Dominantu brázdy tvoří zalesněný Čertův kopec (410 m) a halda dolu Ida.

Území je odvodňováno Rtyňkou do Úpy. V prostoru Rtyňské brázdy leží obce Rtyně v Podkrkonoší, Batňovice, Velké Svatoňovice a Malé Svatoňovice.