Slínovec

sedimentární hornina

Slínovec je sedimentární jemnozrnná hornina složená převážně z jílových minerálů. Většinou tmavě až světle šedá. Je podobná jílovci. Na rozdíl od něj reaguje s kyselinou chlorovodíkovou, protože obsahuje kalcit. Druhem slínovce je např. opuka. Vzniká zpevněním slínu.