Část geomorfologické jednotky

Část geomorfologické jednotky je jednotka desáté úrovně v hierarchickém geomorfologickém členění povrchu Země v podobě, v jakém se toto členění obvykle uplatňuje v Česku. Její nadřazenou jednotkou bývá obvykle geomorfologický podokrsek nebo geomorfologický okrsek, méně častěji i jednotky vyššího řádu. Obvykle se vyznačuje zvláštními znaky, které ji odlišují od okolního reliéfu vyšší jednotky.

Příklady: Tiské stěny, Kunětická hora, Říp.

Literatura editovat