Rtuť, chemický vzorec Hg, je při −38,78 °C klencový minerál.
Název pochází z arabštiny.

Rtuť
Obecné
KategorieMinerál
Chemický vzorecHg
Identifikace
Barvašedobílá
Vzhled krystaluromboedr
(při −38,78 °C)
Soustavaklencová
(při −38,78 °C)
Tvrdost--
Leskkovový
Štěpnost--
Vryp--
Hustota13,6 g ⋅ cm−3
Rozpustnostv HNO3
Ostatnípři pokojové teplotě
se odpařuje

Původ editovat

Hydrotermální, dále v oblastech aktivní sopečné činnosti a v oxidačních zónách minerálů obsahujících rtuť. Drobné kapky vznikají kondenzací rtuťových par unikajících ze struktur minerálů, nejčastěji přímo na cinabaritu, ale byly také nalezeny dutiny vyplněné značným množstvím rtuti.

Morfologie editovat

Při pokojové teplotě tekutá. Vysoké povrchové napětí způsobuje, že drobné kapky mají tvar kuliček. Po ochlazení tvoří romboedrické krystaly.

Vlastnosti editovat

  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 0 (kapalina), hustota 13,6 g/cm³. Ostatní charakteristiky nelze určit.
  • Optické vlastnosti: Barva: cínově bílá, šedobílá. Průhlednost: neprůhledný. Lesk kovový.
  • Chemické vlastnosti: Složení: teoreticky Hg 100 %, příměsi Ag, Au. Rozpustná v HNO3. Za pokojové teploty se odpařuje.

Využití editovat

Z důvodu vzácného výskytu jen výjimečně jako zdroj rtuti.

Naleziště editovat

Vzácný výskyt.

Externí odkazy editovat