Elektrická distribuční soustava

(přesměrováno z Rozvodná síť)

Distribuční soustava je propojovací technologie pro distribuci plynu či elektrické energie o patřičných parametrech. V Česku mají distribuční soustavy jednotlivé provozovatele.

Obecné uspořádání elektrických sítí. Napětí a zatížení jsou typické pro evropskou síť.

V případě elektrické distribuční soustavy se jedná o vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV a 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. Distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

Distribuční soustava zajišťuje rozvod elektrické energie z přenosové soustavy jednotlivým koncovým uživatelům. Současně slouží pro připojování výroben elektřiny o malých výkonech (řádově do výkonu desítek MW).

Na území České republiky mezi nejvýznamnější provozovatele distribučních soustav patří společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provozující distribuční soustavu na území bývalého Západočeského, Severočeského, Středočeského, Východočeského a Severomoravského kraje. Dále je to společnost E.ON Distribuce, a. s. provozující distribuční soustavu na území bývalého Jihočeského a Jihomoravského kraje. Posledním významnou společností je PREdistribuce, a. s., provozující distribuční soustavu na území Hlavního města Prahy a města Roztoky u Prahy.[zdroj?]

Vedení velmi vysokého napětíEditovat

Vedení vvn o sdruženém napětí 110 kV tvoří základní pilíř distribuční soustavy. Zajišťují tranzit elektřiny z uzlových transformoven zvn/vvn a vvn/vvn do transformoven 110/vn kV. Do této sítě je vyveden výkon řady elektráren o výkonech desítek MW. Tato síť je provozována jako okružní. Zvolenému způsobu provozu odpovídá i použitý systém chránění distančními ochranami. Tato síť se vyznačuje spolu s vedeními zvn a vvn přenosové soustavy vysokou spolehlivostí, velice nízkou četností poruch a díky způsobu provozu a zálohování většina poruch při správném působení ochranných systémů nezpůsobí přerušení dodávky elektřiny odběratelům.

Distribuční společnost Délka vedení 110 kV

[km]

ČEZ Distribuce, a. s. 9789,7
E.ON Distribuce, a. s. 3176,1
PREdistribuce, a. s. 202,2

Vedení vysokého napětíEditovat

Vedení vysokého napětí (vn) v České republice tvoří nadzemní a podzemní vedení provozované v převážné míře s napětím 22 kV, resp. 35 kV používaných ve Východních Čechách a částečně v severních Čechách.[1]

Z minulosti jsou v provozu sítě s napětím 3 kV, 6 kV a 10 kV. Tyto sítě ale nejsou dále rozvíjeny a jsou v rámci unifikace nahrazovány napěťovou hladinou 22 kV, resp. 35 kV. V drtivé většině je tato síť provozována jako paprsková.

Distribuční společnost Délka vedení vn [km]
ČEZ Distribuce, a. s. 49697
E.ON Distribuce, a. s. 21754
PREdistribuce, a. s. 3829

Vedení nízkého napětíEditovat

 
Mapa světa se síťovými napětími a frekvencemi

Vedení nízkého napětí (nn) v České republice tvoří nadzemní a podzemní vedení provozované s unifikovaným napětím 3 × 400/230 V / 50 Hz. Tato síť je provozována jako „paprsková“, ve městech „mřížová“ a v některých případech se využívá tzv. „provoz do kruhu“.[zdroj?!]

Distribuční společnost Délka vedení nn [km]
ČEZ Distribuce, a. s. 97 985
E.ON Distribuce, a. s. 38 837
PREdistribuce, a. s. 07 750

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Ing. René Vápeník. Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn [online]. 2011/18 - 9.5.2011. Dostupné online. (česky) 

Externí odkazyEditovat