Rozmnožovací buňky

Rozmnožovací buňky jsou jednobuněčné haploidní diaspory (propagule) vytvářené eukaryotními organismy. Vznikají obvykle redukčním dělením (meiózou) diploidní buňky, v případě gametofytu vznikají mitózou. (Buňky gametofytu jsou haploidní a redukční dělení u nich tudíž není možné.)

Dělí se na rozmnožovací buňky:

  • nepohlavní (spory neboli výtrusy) – vznikají meiózou buněk sporofytu. Za vhodných podmínek z výtrusu vyrůstá haploidní mnohobuněčný jedinec (gametofyt).