Rorátník

Rorátník je sbírka rorátů, tedy písní zpívaných při ranních mariánských mších v adventním období. Rorátníky vznikaly nejprve jako manuskripty, a to v několika verzích (redakcích), z nichž nejrozšířenější byla královéhradecká, dále pak táborská a rakovnická. První tištěný rorátník vznikl roku 1617. Po zrušení literátských bratrstev v roce 1784 zpěv rorátů upadl a k určitému oživení této tradice došlo až během 19. století díky vydání nových tištěných rorátníků Janem Hostivítem Pospíšilem (1823), Václavem Michalem Pešinou z Čechorodu (1838) a Ferdinandem Josefem Lehnerem (1883).

Mezi dochované rukopisné rorátníky patří: