Restrukturalizace podniku

Restrukturalizace podniku (společnosti) je proces, jehož principem je optimalizace chodu firmy a tím dosažení vyšších zisků za využití nástrojů zjištění stávajícího stavu, návrhu řešení, testování a následné implementace navrženého řešení. [1][2]

Druhy restrukturalizace podnikůEditovat

Obranná restrukturalizace - představuje dílčí změny, které vychází z nutnosti reakce podniku na okolní podmínky.

Strategická restrukturalizace - komplexní změny struktury podniku, radikální, systémově ucelené. Využívá se zejména u podniků nacházejících se v krizi. Samozřejmě ji mohou využít i prosperující podniky, ať už jako prevenci krize, či využití příležitostí.

Finanční restrukturalizace - představuje změnu vlastníků následovanou cílově orientovanými investicemi do rozvoje podniku, většinou s využitím cizího kapitálu.

Restrukturalizace systému podnikového řízení - redesign procesů probíhajících v dané společnosti[3]

Fáze implementace restrukturalizaceEditovat

K volbě způsobu a rozsahu restrukturalizace podnik přistupuje podle toho v jaké aktuální fázi se nachází.[4]

Prosperita - podnik prosperuje a hledá cesty jak se dále rozvíjet. Restrukturalizace má v tomto případě za cíl rozkrýt třecí místa stávajícího procesu, teoretickou přípravu nového, a praktickou implementaci

Revitalizace - společnost je ve stagnaci, nebo poklesu (prodejů, zisku, produkce...). Restrukturalizace má v této fázi za cíl pomocí analýz nalézt problémová a nerentabilní místa a optimalizovat celkový provoz tak, aby došlo k návratu k profitabilitě.

Resuscitace - společnost je na hranici zániku. Zde se nabízí dva účely restrukturalizace. Prvním je maximalizace hodnoty společnosti před jejím zánikem, druhým potom snaha minimalizovat dobu a rozsah dotací vlastníků, nutných k udržení provozu společnosti. Tedy co nejdříve dostat společnost do profitabilního statusu.

Restrukturalizace v praxiEditovat

V současné době (2014) není vnímání českých podnikatelů příliš nakloněno využívání restrukturalizace k optimalizaci profitability. Česká podnikatelská veřejnost ji obecně vnímá spíše jako krizový nástroj.[5] Na českém trhu již delší dobu fungují poradenské a konzultantské společnosti, které se touto problematikou zabývají a přes které je možné profesionálně vedenou restrukturalizaci řešit. Z nejvýznamnějších např. LCG 360° CONSULTING, KPMG, Ernst & Young.

ReferenceEditovat

  1. Archivovaná kopie. www.consulting-company.cz [online]. [cit. 2014-05-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-05-22. 
  2. http://www.restrukturalizace.cz
  3. http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/32444/1/CL241.pdf
  4. Archivovaná kopie. www.consulting-company.cz [online]. [cit. 2014-05-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-05-22. 
  5. Archivovaná kopie. www.consulting-company.cz [online]. [cit. 2014-05-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-05-22.