Režné zdivo

Režné zdivo je typ kamenného nebo cihlového zdiva, které je pouze vyspárováno, ne však omítnuto. Využívá se zejména v oblastech, kde by kvůli povětrnostním podmínkám omítka trpěla.

Režné zdivo novogotického kostela svatého Pavla v Ostravě-Vítkovicích