Zdivo je pevná stavební struktura, vzniklá spojováním různých materiálů (kámen, cihla, tvárnice, dřevo) maltou nebo jiným pojivem. Vedle toho se někdy hovoří i o litém zdivu (beton). Materiál i způsob zpracování často charakterizuje určitou dobu a stavební sloh.

Zdivo z lomového kamene (Limerick, Irsko)
Zdivo z tesaného kamene
Režné cihlové zdivo

Zdivo se dělí na režné (lícové, pohledové) a zdivo určené k omítání („pod omítku“). Režné zdivo vyžaduje lepší materiál (lícovka) i opracování, aby odolávalo vlivům počasí. Zvláštním druhem zdiva je zdivo pro klenby.

Podle materiálu se zdivo dělí na kamenné, cihelné, smíšené a hrázděné.

Různé druhy zdiva

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat