Různoplodost (heterokarpie) je výskyt plodů nebo semen odlišných tvarů nebo velikostí na jedné rostlině. Mohou se odlišovat nejen vzhledem, ale i způsobem rozšiřování nebo různým průběhem klíčení.[1]

Heterokarpní semena měsíčku
Heterokarpní semena lebedy

Rozdílné rozšiřování editovat

Příkladem, jak různé tvary plodů mohou ovlivnit jejich rozšiřování, je měsíček rolní (Calendula arvensis).

  • Nažky vnější řady květu jsou největší, jen nepatrně prohnuté a protaženy v zoban, v době zralostí jsou na hřbetě osazeny krátkými tvrdými háčky kterými se mohou zachycovat za srst zvířete.
  • Nažky střední řady jsou trochu prohnuté, mají lodičkový tvar a křídlaté obruby, které usnadňují roznášení větrem.
  • Nažky vnitřní řady jsou nejmenší, čárkovité, v době zralostí jsou vlnkovitě zprohýbané a stočené téměř do kruhu, vzezřením napodobují larvu nebo housenku a jsou skutečně požírány hmyzožravými ptáky, kteří je nestrávené roznášejí v trusu.[2]

Rozdílné rozšiřování i klíčení editovat

Příkladem různosti způsobu rozšiřování plodů do okolí a hlavně rozdílné doby klíčení semen je lebeda lesklá (Atriplex sagittata). Tato rostlina produkuje tři typy plodů, A, B, a C, Různost plodů je dána morfologii květů, rostlina má současně květy oboupohlavné i samičí.

  • Nažky typu A, světlé hnědé, velké 3 až 5 mm, kryté pouze v krovkách (neopadavé vnitřní lístky okvětí), opouštějí suchou rostlinu počátkem zimních měsíců a jsou schopné klíčit okamžitě. Jejich klíčení je v přírodě inhibováno nízkými teplotami a po oteplení z jara vyklíčí. Tato semena jsou z horní části lodyhy a mohou se ve větru dobře rozšiřovat díky velkým krovkám, jsou ze samičích květů. Nejlepší klíčivost mají po 1 až 2 letech.
  • Nažky typu C, černé, velké 1,5 až 2 mm, jsou kryté trvalým okvětím, mají dlouhou dormantní dobou. Do půdy se dostávají až počátkem jara a zůstávají v zemi jako trvalá půdní semenná banka. Jsou špatně větrem šiřitelné, vyrůstají ve spodní části lodyhy. Tento typ rostlina vytváří za příznivých podmínek, jsou z oboupohlavných květů. Tato semena mají nejvyšší klíčivost po 6 až 7 letech.
  • Nažky typu B, vytvářejí morfologicky i funkčně přechod mezi oběma zmíněnými typy A a C, mateřskou rostlinu opouštějí během celé zimy a podílejí se částečně na založení nové populace hned příští rok i částečně vytvářejí zásobu semen v půdě. Dormanci i vzhled mají tato semena různý, buď podobný typu A nebo B. Vyrůstají uprostřed lodyhy, kde jsou neuspořádaně samičí i bisexuální květy. Nejvyšší klíčivost mají po 3 až 5 letech.[3][4]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Atlas anatomie cévnatých rostlin: Plod [online]. Katedra botaniky, PřF University Palackého, Olomouc [cit. 2010-12-16]. Dostupné online. 
  2. POLÍVKA, František. Názorná květena zemí koruny české: Měsíček rolní [online]. Wendys, Zdeněk Pazdera, 1901 [cit. 2010-12-16]. S. 563, 564. Dostupné online. 
  3. Oddělení genetické ekologie: Heterokarpie [online]. Botanický ústav AV ČR, Průhonice [cit. 2010-12-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-02-02. 
  4. Biologické invaze: Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex [online]. Botanický ústav AV ČR, Průhonice [cit. 2010-12-16]. Dostupné online.