Morfologie rostlin

botanický obor studující tvary a části rostlin

Morfologie rostlin je botanický obor, který studuje vnější stavbu rostlinného těla. Tím se teoreticky odlišuje od anatomie rostlin, která se soustředí spíše na vnitřní stavbu; v praxi se i morfologové zajímají o stavbu těla na buněčné úrovni a oba obory se překrývají. V širším slova smyslu tedy morfologie zahrnuje jak organologii, tak i histologii a cytologii. Znalost morfologie rostlin je užitečná při vizuální identifikaci rostlin.

Fotografie různých květů ukazují na rozmanitost, s níž se rostlinní morfologové setkávají

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat

Literatura

editovat
  • SLAVÍKOVÁ, Zdeňka. Morfologie rostlin. Praha: Karolinum, UK, 2002.