Pseudogen je sekvence DNA, která je podobná genu, ale nedochází k jejímu přepisování v RNA (transkripci). Pseudogeny vznikají zpravidla určitou mutací, a to zejména v oblasti promotoru, regulační sekvence,[1] nebo sice RNA vzniká, ale je následně degradována.[2]

Lidský genom obsahuje až 20 000 pseudogenů, octomilka zřejmě mnohem méně.[2] K pseudogenům patří například některé bývalé geny pro globuliny alfa, beta a ksí, Vκ podjednotky imunoglobulinů, aktinů a tubulinů, atd.[1] Obvykle pseudogeny už žádnou funkci nemají, ale v určitých případech zřejmě mohou regulovat expresi příbuzných genů tím, že inhibují represor nebo blokují RNázu.[2]

Reference editovat

  1. a b Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition. Příprava vydání R. Cammack et al. New York: Oxford university press, 2006. ISBN 0-19-852917-1. 
  2. a b c RÉDEI, George P. Encyclopedia of Genetics, Genomics, Proteomics, and Informatics. 3rd Edition. vyd. [s.l.]: Springer, 2008. ISBN 978-1-4020-6753-2. 

Externí odkazy editovat