Globulin je označení frakce sérových proteinů, která je při elektroforéze séra méně pohyblivá než albumin. Pojem globulin je poměrně obecný, zahrnuje celou řadu proteinů. Globulin je méně rozpustný ve vodě, má větší molekuly než albumin.

Globuliny jsou v hojném množství například v semenech luštěnin a olejnin, kde slouží jako zásobní látky (legumin, fazeolin, a podobně).[1]

RozděleníEditovat

Proteiny elektroforézy se používají pro kategorizaci globulinů a rozdělují se do následujících čtyř kategorií:

ReferenceEditovat

  1. NOVÁČEK, František. Fytochemické základy botaniky. Olomouc: Fontána ISBN 978-80-7336-457-1.