První Fickův zákon

První Fickův zákon říká, že rychlost difuze je dána látkovým množstvím látky, která projde za časovou jednotku určitou plochou.

Difuzní tokEditovat

Fickův zákon popisuje difuzní tok rozpuštěné látky v ustáleném stavu.

 ,

J je hustota toku,   je gradient koncentrace, D je difuzní koeficient.

Slovní vyjádření: hustota toku je úměrná gradientu koncentrace.

Rychlost difuzeEditovat

 
  – koncentrační spád
  - teplotní závislost difúzního koeficientu

Závisí na teplotě, na čase, aktivační energii (aktivační energie je energie potřebná k uvolnění atomů z krystalové mřížky).

Související článkyEditovat