Pramen (obraz)

Pramen je obraz od Jeana Augusta Dominiqua Ingrese z roku 1856. Zobrazuje mladou dívku, která stojí nad pramenem a na rameni má džbán, z něhož silným proudem teče voda. Alegorické zpodobnění je zde pouhou záminkou k vytvoření nesmírně půvabného aktu a krajina se skalou tvoří pouhý doplněk. Ingresovi se podařilo geniálně spojit figuru s prostorem a zároveň ukázat půvabný ženský akt. Kdyby však žena v této póze stála, dlouho by se neudržela, ostatně i nádoba by byla za okamžik prázdná..

Pramen (1856)

Již ve své době to byl obraz nesmírně populární a chválu na něj pěl hlavně Théophile Gautier. Póza tohoto aktu zaujala i malíře jako Bouguereaua nebo Picassa.