Průmyslová dráha

(přesměrováno z Průmyslová železnice)

Průmyslová dráha (průmyslová železnice) je obvykle úzkokolejná dráha, sloužící k přepravě hmot v rámci výrobního procesu. Na průmyslovou dráhu se v České republice nevztahuje Zákon o dráhách.

Průmyslová dráha v karlovarské cihelně
Průmyslovou dráhou není míněna železniční vlečka.
Průmyslová dráha není železniční dráhou podle českého drážního zákona.

Nejčastějším rozchodem průmyslových drah bylo 600 mm, ale vyskytovaly se i jiné rozchody. Na přelomu 19. a 20. století jimi byly vybaveny prakticky všechny továrny, kde docházelo k větším přesunům hmot.

Dnes jsou tyto dráhy povětšinou již zrušené a doprava byla nahrazena nákladními nebo specializovanými automobily.

Zachovalé dráhy a muzea editovat

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat