O kopci na jižním Plzeňsku pojednává článek Průhon (Švihovská vrchovina).

Průhon (draha) je cesta pro vyhánění („prohánění“ a usměrnění) dobytka například na pastvu nebo k napajedlu, tedy pruh území ohrazený proti pronikání dobytka na okolní pozemky, zpravidla dřevěnou ohradou. Někdy je z obou stran uzavíratelný. Podobný význam má i slovo příhon, cesta určená k přihánění dobytka do vsi.

Tato stará cesta v Jižních Tyrolech má podobné provedení jako průhony
Cesta na Sedlčansku s kamenným ohrazením (Myslkov)

I po ústupu zemědělské malovýroby zůstalo slovo průhon zachováno v mnoha pomístních názvech, jménech ulic (U Průhonu, Na Drahách apod.) či názvech sídelních útvarů (nejznámější Průhonice).

Z českého slova draha pochází i slovo dráha, které získalo řadu dalších významů, od abstraktního fyzikálního (trasa pohybu) až po technologie dopravy s pevnou dopravní cestou (kolejová, lanová nebo trolejbusová dráha). V němčině je jedním z mnoha výrazů pro průhon slovo Viehweg, které označuje jak průhon, tak pastvinu,[1] z nějž pocházejí příjmení Viehweg a Viehweger (z toho odvozeno i příjmení spisovatele Michala Viewegha). Stejný původ má i příjmení Fibich, pocházející z německého nářečního synonyma Fiebich.[1]

Reference

editovat
  1. a b Ivana Bendová: Výzkum rodných jmen, příjmení a hypokoristik na Olomoucku, bakalářská práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno 2008

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat