Článek měsíce se zobrazuje na hlavní straně portálu Brno v daný měsíc.

Článek měsíce června

editovat
 
Portrét Františka Weyra z kvěna 1937

František Weyr (25. dubna 1879 Vídeň29. června 1951 Brno) byl český právník, právní filosof, státovědec a statistik, zakladatel tzv. normativní teorie právní. Byl také jedním ze zakladatelů brněnské právnické fakulty, kde byl dlouhá léta profesorem ústavního práva. Stal se i jejím prvním děkanem (v akademickém roce 1919/1920 a pak znovu v letech 1927/1928 a 1935/1936). Vykonával ale i jiné veřejné funkce, např. byl rektorem Masarykovy univerzity (1923/1924), předsedal statistickému úřadu a byl poslancem Národního shromáždění. Jako člen ústavního výboru se podílel na tvorbě nové ústavy Československa po roce 1918 a významně se zasloužil o umístění Nejvyššího soudu do Brna. Za německé okupace se přestěhoval do Prahy, ale po válce se do Brna vrátil a pokračoval v pedagogické práci, až po únoru 1948 byl z fakulty akčním výborem vypuzen. Zemřel před 70 lety, 29. června 1951. celý článek

Další články měsíce

editovat
  • Navržené – návrhy článků, které by se mohly použít jako článek měsíce
  • Připravené – články měsíce připravné ke zveřejnění
  • Archivované – archiv již zveřejněných článků

Související

editovat