Šablona:Článek měsíce

Šablona se vkládá na diskusní stránky článků, které se objevily na portálech v rubrice článek měsíce, pokud takovou rubriku mají.

Šablona umožňuje, na rozdíl od šablony Článek týdne, jen jedno použití. Vzhledem k pravděpodobně odlišným kritériím pro výběr článků na portál i k menší frekvenci a „spotřebě“ článků se zde opakované použití nepředpokládá.

Pro každý portál zvlášť je třeba do šablony přidat zvolený obrázek, odkaz na podstránku s rubrikou článku měsíce i odkaz na případnou archivní podstránku.

Základní tvar šablonyEditovat

{{Článek měsíce
 | portál = 
 | měsíc = 
 | rok = 
}}

ParametryEditovat

  • portál – povinný parametr udávající název portálu (bez prefixu jmenného prostoru Portál:). Může se použít i jako první nepojmenovaný parametr. Není (!) case sensitive, hodnoty jako praha šablona upraví na Praha. (V závislosti na portálu se např. šablonou označené články kategorizují do příslušné kategorie, mění se obrázek šablony a odkazy na příslušné portálové stránky, ty je však třeba pro každý portál zvlášť do šablony zadat.)
  • měsíc – nepovinný parametr udávající, ve kterém měsíci daného roku byl článek na portálu uveden. Současně s ním musí být uveden též parametr „rok“. Zadává se číselnou hodnotou, lhostejno zda jedno- či dvoumístnou (pokud se z ní negeneruje např. odkaz do příslušné podstránky daného portálu).
  • rok – nepovinný parametr udávající, ve kterém roce byl článek na portálu uveden. Současně s ním může, ale nemusí být uveden též parametr „měsíc“ (pokud není potřebný např. pro generování odkazu do příslušné podstránky daného portálu).

PříkladyEditovat

Základní forma
{{Článek měsíce|Brno
 | měsíc = 7
 | rok = 2016
}}

Šablona uvádí slovně konkrétní měsíc (v prvním pádě).

Bez zadaného měsíce
{{Článek měsíce|Brno
 | měsíc = 
 | rok = 2016
}}

Šablona uvádí jen rok.

Bez zadaného roku i měsíce
{{Článek měsíce|Brno
 | měsíc = 
 | rok = 
}}

Šablona uvádí univerzální „v minulosti“ a přidává poznámku k dohledání časového údaje.

Bez zadaného portálu
{{Článek měsíce
 | portál = 
 | měsíc = 1
 | rok = 2000
}}

Šablona nevypisuje chybové hlášení, ale není schopna vytvořit funkční odkazy. Označený zařadí do střešní kategorie.